Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Termínom megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej patogenézy, ktorá je charakterizovaná tzv. megaloblastovou prestavbou kostnej drene a neefektívnou hematopoézou. V periférnej krvi je prítomná makrocytóza, erytrocyty presahujú veľkosť 96 fl. Príčinou tohto stavu je porucha syntézy DNA v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom vybavení bunky. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad primomanifestácie ťažkej pernicióznej anémie s hemoglobínom 32,9 g/l formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu u 79-ročnej pacientky, ktorá bola hospitalizovaná na internej klinike.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | odbor: Hematológia, Interná medicína | publikované: 2.1.2018 | posledné úpravy: 30.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 57

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5 6

STEMI zadnej steny
.. zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v pr.. .. sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade hor.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali I.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..kľúčové slová: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi.. ..kľúčové slová: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných m.. ..kľúčové slová: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných .. ..kľúčové slová: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných .. ..kľúčové slová: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných .. ..kľúčové slová: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných .. ..kľúčové slová: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných.. ..kľúčové slová: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach.. .. Marianna Vachalcová, PhD. Prílohy: Príloha D..

Parainfekčná myokarditída
.. ochorenie myokardu je obvykle súčasťou generalizovaného infekčného o.. .. súčasťou generalizovaného infekčného ochorenia, najčastejšie vírusového. Klinický obraz kolíše od ba.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. pectoris - Akútny infarkt myokardu - Perikarditída - Disekcia .. .. pectoris - Akútny infarkt myokardu - Perikarditída - Disekcia .. .. pectoris - Akútny infarkt myokardu - Perikarditída - Disekcia aorty - Pľúcna em.. ..namnéza: 20-ročný pacient bez závažnejšieho inter.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. .. Katarína Demková Prílohy: Príloha D..

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
.. cirkulácii až po subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dy.. .. detskej obezity predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. stor.. .. KVS chorôb u detí | 10.2.2017 3.57 MB používateľ na príslušnej f..

Myokarditída a endokarditída a perikarditída v detskom veku
.. sa u ASD. Myokarditída je zápalové ochorenie myokardu, ktoré nasleduje väčšinou po vírusovej infekcii, .. .. a perikarditíde v detskom veku zamerané na etiológiu, liečbu a prevenciu týchto ochorení pre..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. hrudníkovej aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie jej steny. Podkladom di.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. diagnostika: - Disekujúca aneuryzma aorty - Akútny koronárny syndróm - Aortálna aneuryzma bez di.. ..namnéza: 55-ročný pacient s anamnézou artériovej hy.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. .. disekcie alebo tvorbe pseudoaneuryziem v miestach sutúr. Diskusia: Cieľom uvedenej kazuistiky b.. .. Katarína Demková, Jana Grofčíková Prílohy: Príloha Dátu..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu mitrálnej .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. efektívna plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – .. .. plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – ejekčná f.. ..namnéza: 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibr.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..kľúčové slová: mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia .. .. siete MEFANET Obrázok 5 - Peroperač fotografia - preparácia ľavej p..

Nemocničný informačný systém
.. keď je papierová zdravot dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadá.. .. štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocn.. .. písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podp.. .. ale aj politickými faktormi. Zmeny, ktoré nastali v systémoch poskytovania zdravotnej ..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. tromboembolickej choroby s rozvojom pľúcneho infarktu s typickými klinickými príznakmi ako sú bolesť n.. ..na embólia (PE) je spôsobená obštrukciou rôzne veľk.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. hypertenzia. Ischemická choroba srdca, stav po infarkte myokardu (2004). Chronická renálna i.. .. Ischemická choroba srdca, stav po infarkte myokardu (2004). Chronická renálna insuficiencia na p.. ..namnéza: Osobná anamnéza: Chronická lymfocytová leu.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..kľúčové slová: Pľúcna.. ..kľúčové slová: embólia, leukocytóza, pľúcny infarkt.. ..kľúčové slová: na embólia, leukocytóza, pľúcny inf.. .. zatienenia charakteru suponovaného pľúcneho infarktu vpravo v klasickom aj tzv. inverznom.. .. Ivana Trojová, PhD. Prílohy: Príloha D..

Autoimunitná hepatitída
.. ktoré vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. Diagnostika je náročná, .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. pacientov je začiatok autoimunitnej hepatitídy akútny, niekedy až fulminantný. Vo väčšine prípadov je o.. ..namnéza: 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne s.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..kľúčové slová: Autoimunit.. ..kľúčové slová: hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, .. .. Katarína..

Intraligamentárna anestézia
..na anestézia patrí k novším metódam miestneho znec.. .. je vytvorenie vysokého tlaku, čo ju odlišuje od iných anestetických metód. Výhodou je takmer be.. .. poskytujú prezentáciu k téme Intraligamentárna.. ..kľúčové slová: na.. .. Peter Harich, Zuzana Schwartzová, Vladimíra Schwartzová, Lucia Ku..