Spontánny hematóm na lýtku pri antikoagulačnej liečbe u pacientky s fibriláciou predsiení so sekundárnym hojením rany

Prejavy krvácania sú veľmi častou komplikáciou antikoagulačnej liečby. V našej kazuistike sa venujeme 90- ročnej pacientke liečenej pre permanentnú atriálnu fibriláciu na antikoagulačnej liečbe, ktorá prišla na urgentný príjem pre silné bolesti PDK v mieste spontánneho hematómu na lýtku.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

USG verifikovaný hematóm rozmerov 15cmx10cmx4,5cm, klinicky s prejavom ischémie kože nad hematómom, indikovaný na evakuáciu. Operačne sme evakuovali 900ml hematómu, pre anémiu sme podali transfúznu liečbu. Pooperačne sa rozvinula nekróza kože na lýtku v oblasti po hematóme, bola nutná rozsiahla nekrektómia, aplikácia a výmena VAC systému s postupným zlepšením lokálneho nálezu, ponechaným na sekundárne hojenie. Pacientku sme prepustili do ambulantnej starostlivosti s nutnosťou preväzov cestou ADOS, pravidelne kontrolovaná, po troch mesiacoch kožný defekt 2x10cm, po pol roku od operácie bola rana zhojená.

Anamnéza:

OA: Liečená na artériálna hypertenzia, CHSZ, permanentná fibrilácia s rýchlim prevodom na komory, EHRA III, ICHS, obličkové zlyhávanie, hypercholesterolémia, hyperurikémia, trombocytopénia, chron. VAS, coxarthrosis.
LA: Fraxiparine forte 0,8ml s.c. 1-0-0, Carvedilol 6,25mg 1/2-0-0, Prenessa 4mg 1/2-0-1/2, furosemid forte 250mg 1/2-0-0, Torvacard 20mg 0-0-1, Verospiron 1-1-0, Gingio 80mg 1-0-0, Milurit 300mg 0-1/2-0, Revitanerv 1-0-0, Piascledine 300mg 1-0-0.
SA: Býva s dcérou.
TO: Pacientka prijatá v akútnom režime pre spontánny hematóm pravého lýtka, pacientka liečená na AFIB, užíva LMWH, hematóm a bolesti od včera.

Laboratórne výsledky:

Urea 20,3 mmol/l, Krea 193 µmol/l, INR 1,21, PT 71%, APTT 43 sec., Hb 115 g/l.

Zobrazovacie metódy:

USG: PDK: AFC, AFS, APO trifáza, ATA trifáza, Afib trifáza.
V oblasti mediálnej a zadnej casti lýtka sedimentujúci hematóm dĺžky 15 cm, do hĺbky max 4,5 cm, semicirkulárny šírka po obvode 10 cm - mediálna a zadná časť lýtka vpravo , prítomný pohyb partikúl v prox. časti anechogénne kolekcie. Bez priameho toku v hematóme.

Diagnózy:

Tenzný hematóm pr. predkolenia, po LMWH liečbe.
Fibrilácia predsiení permanentná (na LMWH).
Zlyhávanie srdca.
Chronická ischemická choroba srdca.
Artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy.
Chronická choroba obličiek, 4. štádium.
Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií, kompenzovaný.

Terapia a záver:

Stratégia liečby: indikované operačné riešenie spontánneho hematómu lýtka na pravej dolnej končatine.

Operačný výkon: Evakuácia hematómu pravého lýtka.
Nekrektómia pravého lýtka.
Aplikácia VAC systému.
Výmena VAC systému.

Diskusia/komentár:

Pooperačný priebeh: Pooperačne u pacientky nastáva rozvoj anémie, ktorú hradíme transfúznym preparátom. Lokálne sa rozvíjajú nekrózy na koži nad oblasťou hematómu, laboratórne evidujeme eleváciu zápalových parametrov, z rany vykultivovaný Staphylococcus haemolyticus, podávame intravenóznu antibiotickú liečbu, po demarkácii nekróz pristupujeme k rozsiahlej nekrektómii. Defekt hojíme aplikáciou VAC systému, pravidelne menený, po zlepšení lokálneho nálezu pristupujeme k sekundárnemu hojeniu rany pomocou preväzov s Aquacell cestou ADOS, na kontrolách evidujeme postupné zmenšovanie rany, pol roka od operácie rana zhojená.


Skratky:
ADOS - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
AFC - artéria femoralis communis
Afib - artéria fibuláris
AFIB - atriálna fibrilácia
AFS - artéria femoralis superficialis
Apo - artéria poplitea
APTT - Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas
ATA - artéria tibialis anterior
EHRA - European Heart Rhythm Association
Hb - hemoglobín
CHSZ - chronické srdcové zlyhávanie
ICHS - ischemická choroba srdca
INR - medzinárodný normalizovaný pomer
Krea - kreatinín
LMWH - low molecular weight heparin
PDK - pravá dolná končatina
USG - ultrasonografia
VAC - vacuum asisted closure


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

Klasifikácia ICD-10:

I77.2 Roztržení - ruptura - tepny

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko