Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Martina Čižmáriková
martina.cizmarikova(at)upjs.sk
Ústav farmakológie
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3252
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Učebnica je doplnkovým textom k základným učebniciam farmakológie a je určená pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov všeobecného lekárstva a iných zdravotníckych odborov s dôrazom na novšie poznatky o liekových formách a aplikačných cestách podávania liekov využívaných v humánnej medicíne.

Čižmáriková M. a Takáč P.: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-753-1.

Obsah učebnice:
Zoznam symbolov a skratiek
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek
Predhovor
1. Prehľad základných pojmov
2. Liekové formy
3. Aplikačné cesty podávania liekov
Prílohy
Literatúra
Zoznam zdrojov obrázkov

Táto vysokoškolská učebnica vznikla vďaka finančnej pomoci z projektu "VVGS-2018-904 Inovácia výučby farmakológie využitím e-learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie".

Čižmáriková M. a Takáč P.: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-753-1.

Súčasťou príspevku je aj testovací materiál, ktorý je doplnkom k učebnici „Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne“, pričom jeho interaktívna podoba umožňuje vidieť správnosť zodpovedaných otázok, prípadne komentáre k odpovediam, ako aj výslednú úspešnosť vyplneného testu.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne 23.7.2019 6.95 MB ktokoľvek Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 UniBook: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne 23.7.2019 ktokoľvek Creative Commons License
 Test 1: Liekové formy 25.7.2019 ktokoľvek Creative Commons License
 Test 2: Aplikačné cesty a spôsoby podávania liekov 25.7.2019 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko