Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
martina.cizmarikova(at)upjs.sk
Ústav farmakológie
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3252
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Učebnica je doplnkovým textom k základným učebniciam farmakológie a je určená pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov všeobecného lekárstva a iných zdravotníckych odborov s dôrazom na novšie poznatky o liekových formách a aplikačných cestách podávania liekov využívaných v humánnej medicíne.

Čižmáriková M. a Takáč P.: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-753-1.


Obsah učebnice:
Zoznam symbolov a skratiek
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek
Predhovor
1. Prehľad základných pojmov
2. Liekové formy
3. Aplikačné cesty podávania liekov
Prílohy
Literatúra
Zoznam zdrojov obrázkov

Táto vysokoškolská učebnica vznikla vďaka finančnej pomoci z projektu "VVGS-2018-904 Inovácia výučby farmakológie využitím e-learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie".

Čižmáriková M. a Takáč P.: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-753-1.

Súčasťou príspevku je aj testovací materiál, ktorý je doplnkom k učebnici „Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne“, pričom jeho interaktívna podoba umožňuje vidieť správnosť zodpovedaných otázok, prípadne komentáre k odpovediam, ako aj výslednú úspešnosť vyplneného testu.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne Stiahnuť - Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíneOtvoriť v novom okne - Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne 23.7.2019 6.95 MB ktokoľvek Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html UniBook: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne Prejsť - UniBook: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíneOtvoriť v novom okne - UniBook: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne 23.7.2019 ktokoľvek Creative Commons License
html Test 1: Liekové formy Prejsť - Test 1: Liekové formyOtvoriť v novom okne - Test 1: Liekové formy 25.7.2019 ktokoľvek Creative Commons License
html Test 2: Aplikačné cesty a spôsoby podávania liekov Prejsť - Test 2: Aplikačné cesty a spôsoby podávania liekovOtvoriť v novom okne - Test 2: Aplikačné cesty a spôsoby podávania liekov 25.7.2019 ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: liečivo, liek, lieková forma, aplikačná cesta, spôsob podávania

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
Ústav farmakológie, UPJŠ LF
telefón: +421 55 234 3485
e-mail: jan.mojzis(at)upjs.sk

Recenzenti

PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
telefón: +421917171068
e-mail: monika.fedorova(at)uvlf.sk

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta
telefón: +421/02/501 17 377
e-mail: anna.hrabovska(at)szu.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Martina Čižmáriková, Peter Takáč | pracovisko: Ústav farmakológie | publikované: 23.7.2019 | posledné úpravy: 25.7.2019
citácia: Čižmáriková Martina, Peter Takáč: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 23.7.2019, posledná aktualizácia 25.7.2019 [cit. 2019-08-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=73>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme