Online manuál na štúdium antimikrobiálnej rezistencie v kontexte časových a geografických trendov pre študentov Lekárskej fakulty

Táto multimediálna pomôcka predstavuje nový edukačný e-learningový materiál pripravený vo forme online manuálu. Pozostáva z dvoch častí. Prvou je textový súbor s najdôležitejšími informáciami a pojmami z problematiky antimikrobiálnej rezistencie v mikrobiológii. Druhou časťou je návod na používanie webového nástroja ResistanceMap pri štúdiu problematiky antimikrobiálnej rezistencie, ktorý umožňuje sledovanie časových trendov, geografických trendov a rozdielov v rezistencii jednotlivých druhov mikroorganizmov (12 patogénnych baktérií) proti rôznym skupinám antimikrobiálnych látok (antibiotík).

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je termín, ktorý sa používa na označenie schopnosti mikroorganizmov - baktérií, vírusov, húb a parazitov prežiť pôsobenie antimikrobiálnych látok. Pri liečbe infekčných chorôb vyvolaných baktériami sa používajú antibakteriálne liečivá (antibiotiká, antibakteriálne chemoterapeutiká a antiseptiká). Za hlavnú príčinu AMR sa považuje nadmerné užívanie antimikrobiálnych látok, najmä antibiotík (ATB).ResistanceMap je webová kolekcia a zbierka nástrojov na vizualizáciu údajov v online prostredí, ktorá umožňuje interaktívne skúmanie AMR a trendov v užívaní ATB v krajinách po celom svete. Ak sú údaje o AMR k dispozícii, zobrazujú sa na národnej, subnárodnej alebo regionálnej úrovni. Týkajú sa 12 druhov baktérií, ktoré sa vyznačujú zvyšujúcou sa rezistenciou. Primárnym zdrojom údajov sú verejné a súkromné laboratórne siete, ktoré bežne zhromažďujú výsledky testov AMR. Tato internetová aplikácia obsahuje aj údaje o spotrebe ATB v 75 krajinách za roky 2000 až 2020 získané z rôznych databáz. Resistance Map je nastavený tak, aby netechnickí používatelia mohli jednoducho preskúmať trendy v používaní a rezistencii na ATB na celom svete.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Online manuál na štúdium antimikrobiálnej rezistencie v kontexte časových a geografických trendov pre študentov Lekárskej fakulty 20.3.2024 1.23 MB používateľ na príslušnej univerzite Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko