Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2023, UPJŠ LF. Všetky práva vyhradené.

Nakladanie s obsahom výučbového portálu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý je chránený autorským právom, sa riadi zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (tzv. autorský zákon).

Žiadna časť zverejneného materiálu sa nesmie žiadnym spôsobom reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa. Ak chcete ktorýkoľvek zverejnený materiál prevziať alebo ho ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom, vyžiadajte si prosím vopred súhlas vydavateľa.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaručuje všetkým čitateľom portálu ochranu ich osobných údajov. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú zhromažďované žiadne osobné a žiadne citlivé údaje, ktoré čitatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dávajú čitatelia súhlas k tomu, aby Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s poskytnutými údajmi nakladala v rozsahu nevyhnutnom k riadnemu prevádzkovaniu internetových stránok, vrátane sprístupňovania ich obsahu verejnosti alebo jeho poskytovania iným osobám, správy a archivácie článkov a názorov k nim, a to po celú dobu tejto činnosti.

 

Copyright (c) 2008 - 2023, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Všetky práva vyhradené.

 

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko