Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2019, UPJŠ LF. Všetky práva vyhradené.


Nakladanie s obsahom výučbového portálu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý je chránený autorským právom, sa riadi zákonom č. 84/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (tzv. autorský zákon).

Žiadna časť zverejneného materiálu sa nesmie žiadnym spôsobom reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa. Ak chcete ktorýkoľvek zverejnený materiál prevziať alebo ho ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom, vyžiadajte si prosím vopred súhlas vydavateľa.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaručuje všetkým čitateľom portálu ochranu ich osobných údajov. V zmysle zákona č. 90/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nie sú zhromažďované žiadne osobné a žiadne citlivé údaje, ktoré čitatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dávajú čitatelia súhlas k tomu, aby Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s poskytnutými údajmi nakladala v rozsahu nevyhnutnom k riadnemu prevádzkovaniu internetových stránok, vrátane sprístupňovania ich obsahu verejnosti alebo jeho poskytovania iným osobám, správy a archivácie článkov a názorov k nim, a to po celú dobu tejto činnosti.

 

Copyright (c) 2008 - 2019, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Všetky práva vyhradené.

 

Kľúčové slová: autorský zákon, ochrana osobných údajov


Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 1.2.2008 | posledné úpravy: 2.2.2019
citácia: Majerník Jaroslav: Podmienky používania portálu UPJŠ LF. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 1.2.2008, posledná aktualizácia 2.2.2019 [cit. 2019-09-19] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=1>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme