Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. RNDr. Marek Stupák
marek.stupak(at)upjs.sk
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3338
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Známe príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ S týmto vedomím je koncipovaná elektronická verzia učebných textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význam vo vysokoškolskom štúdiu. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepšie pochopiť teoretické vedomosti získané tak samoštúdiom, ako aj z prednášok. Zároveň táto e-verzia umožňuje študentom po vytlačení a následnom vyplnení jednotlivých tabuliek, pozorovaní a záverov, predložiť ich ako laboratórny protokol, ktorý potvrdzuje, že uvedené úlohy zvládli.

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Návody na praktické cvičenia z Lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh vykonávaných na praktickom cvičení a obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v priebehu semestra.

 1. Základy laboratórnej techniky - vybavenie pracovného stola, základné laboratórne sklo a porcelán, práca s kahanom, odmeriavanie objemov, príprava a prekryštalizovanie jodidu olovnatého, kontrolné otázky.
 2. Kyseliny a zásady - určenie pH acidobázickými indikátormi, určenie pH pomocou prírodných indikátorov – antokyanidínov, pH telových a prírodných tekutín, meranie pH pomocou pH metra, príprava acetátových tlmivých roztokov, vplyv kyselín a zásad na pH tlmivej sústavy, kontrolné otázky.
 3. Kinetika a rovnováhy chemických reakcií - závislosť reakčnej rýchlosti od koncentrácie reagujúcich látok, posun chemickej rovnováhy, kontrolné otázky.
 4. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaOH, stanovenie amoniaku v odpadovej vode, zostrojenie titračných kriviek kyselín, stanovenie jódu v Lugolovom roztoku alebo v jódovej tinktúre, komplexometrické stanovenie vápnika, argentometrické stanovenie chloridov v pitnej (vodovodnej) vode, kontrolné otázky.
 5. Optické metódy - spektrofotometrické stanovenie medi amoniakom, stanovenie dusičnanov v pitnej vode, spektrofotometrické stanovenie koncentrácie Fe3+ v zliatinách, fluorescenčná detekcia aminokyselín v slinách, kontrolné otázky.
 6. Stomatologické materiály - dôkaz prvkov v silikátovom cemente, dôkaz prvkov v amalgáme, dôkaz prvkov vo Woodovom kove, polymerizácia metylmetakrylátu, kondenzácia kyseliny ftalovej a glycerolu, vznik fenolformaldehydovej plastickej hmoty, kontrolné otázky.
 7. Metódy delenia látok - delenie zmesi farbív chromatografiou na tenkej vrstve (TLC), delenie látok gélovou chromatografiou na Sephadexe G-100, kontrolné otázky.
 8. Vlastnosti organických zlúčenín I. - oxidácia etanolu dichrómanom draselným a manganistanom draselným, dôkaz elylalkoholu jodoformovou reakciou, oxidácia etanolu s KMnO4 v roztoku rozličným pH, farebné reakcie fenolov, redukcia Fehlingovho činidla aldehydmi, dôkaz acetónu Lestradetovým činidlom, reakcia kyseliny šťaveľovej s Ca2+, dôkaz kyseliny mliečnej, dôkaz a stanovenie kyseliny salicylovej pomocou FeCl3, hydrolýza kyseliny acetylsalicylovej, príprava esterov karboxylových kyselín, kontrolné otázky.
 9. Vlastnosti organických zlúčenín II. - vznik solí močoviny, vznik biuretu - chelátu s Cu2+, rozpustnosť kyseliny močovej a jej solí vo vode, redukčné vlastnosti kyseliny močovej, dôkaz kyseliny močovej (murexidová reakcia), kvalitatívny dôkaz chinínu, stanovenie chinínu v nealkoholickom nápoji, kontrolné otázky.
 10. Sacharidy - reakcie na dôkaz monosacharidov, redukčné reakcie, hydrolýza sacharidov, farebná reakcia s iódom, analýza neznámej vzorky sacharidu, kontrolné otázky.
 11. Lipidy - hydrolýza neutrálnych lipidov katalyzovaná lipázou, rozpustnosť a emulgácia lipidov, dôkaz cholesterolu- Salkovského reakcia, izolácia lecitínu z vaječného žĺtka, stanovenie jódového čísla tukov, zmydelňovanie tukov - príprava mydla, vlastnosti pripraveného mydla,
  kontrolné otázky.
 12. Aminokyseliny - stanovenie celkového obsahu aminokyselín, reakcia aminokyselín s ninhydrínom, dôkaz jednotlivých aminokyselín, dôkaz peptidovej väzby – biuretová reakcia, kontrolné otázky.
 13. Proteíny (bielkoviny) - reverzibilné zrážanie proteínov, ireverzibilné zrážanie proteínov, hydrolytické štiepenie proteínov, stanovenie koncentrácie bielkovín biuretovou metódou, kontrolné otázky.
 14. Nukleové kyseliny

 

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod 15.10.2012 23.45 KB ktokoľvek Creative Commons License
 Základy laboratórnej techniky 15.10.2012 467.57 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Kyseliny a zásady 8.9.2017 647.57 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Kinetika a rovnováhy chemických reakcií 8.9.2017 683.19 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Odmerná analýza 8.9.2017 1.42 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Optické metódy 8.9.2017 657.68 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Stomatologické materiály 8.9.2017 599.71 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Metódy delenia látok 15.10.2012 287.41 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vlastnosti organických zlúčenín I. 15.10.2012 614.1 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vlastnosti organických zlúčenín II. 15.10.2012 327.47 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Sacharidy 15.10.2012 252.37 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Lipidy 8.9.2017 1.06 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Aminokyseliny 15.10.2012 369.36 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Proteíny (bielkoviny) 15.10.2012 504.66 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nukleové kyseliny 8.9.2017 457.59 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Použitá literatúra 15.10.2012 50.72 KB ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko