LVM: Návody a protokoly na praktické cvičenia z analytickej chémie

Praktické cvičenia z Analytickej chémie obsahujú vybrané experimentálne úlohy, ktoré umožňujú študentom praktické oboznámenie sa s bežne používanými metódami kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy. Prispievajú k lepšiemu pochopeniu aplikácie teoretických poznatkov v praxi. Protokoly k jednotlivým úlohám zahŕňajú teoretický úvod, postupy experimentov a priestor na zaznamenanie a zhodnotenie pozorovaní študentmi.

Autori poskytujú podklady k praktickým cvičeniam z predmetu Analytická chémia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1. týždeň 27.9.2022 466.43 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 2. týždeň 27.9.2022 507.52 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 3. týždeň 27.9.2022 494.9 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 4. týždeň 24.10.2022 277.39 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 5. týždeň 24.10.2022 330.08 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 6. týždeň 24.10.2022 281.1 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko