Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov

Základná znalosť biochemických procesov je nevyhnutným predpokladom pochopenia fungovania ľudského tela v zdraví aj v chorobe. Biochémia je experimentálna veda, preto okrem teoretických  seminárov sú pre študentov pripravené aj praktické úlohy, kde sa oboznámia s biochemickými procesmi a so základnými princípmi analýz, aby získali prehľad, čo sa deje so vzorkou pacienta od odberu až po doručenie výsledku.

Návody a protokoly sú koncipované tak, aby študentovi poskytli teoretický základ pre danú experimentálnu úlohu a kompletný protokol, do ktorého  priamo zapisujú výsledky svojej experimentálnej práce.  Jednotlivé kapitoly odpovedajú náplni praktického cvičenia v danom týždni semestra.

Obsah:

1. Základy laboratórnej techniky
2. Metódy delenia látok
3. Optické metódy
4. Diagnosticky významné enzýmy
5. Vlastnosti organických zlúčenín
7. Sacharidy
8. Lipidy
9. Aminokyseliny a bielkoviny
10. Stanovenie močoviny v krvnom sére
11. Biochémia krvi
12. Acidobázická rovnováha
13. Vyšetrenie moču

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy laboratórnej techniky 7.2.2020 648.42 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy delenia látok 13.2.2018 407.01 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optické metódy 7.2.2020 508.8 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Diagnosticky významné enzýmy 13.2.2018 412.25 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vlastnosti organických zlúčenín 13.2.2018 660.64 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy 13.2.2018 433.22 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lipidy 13.2.2018 556.73 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Aminokyseliny a bielkoviny 7.2.2020 598.02 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stanovenie glukózy v krvi 7.2.2020 481.79 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stanovenie cholesterolu v krvnom sére 7.2.2020 472.17 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stanovenie močoviny v krvnom sére 7.2.2020 468.37 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi 13.2.2018 572.9 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Acidobázická rovnováha 7.2.2020 606.83 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie moču 7.2.2020 382.32 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko