Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov

Poznanie základných biochemických procesov je nevyhnutným predpokladom pre pochopenie procesov prebiehajúcich v ľudskom organizme. Biochémia je experimentálna veda, preto okrem teoretických seminárov sú pre študentov pripravené aj praktické úlohy, kde sa oboznámia s vybranými biochemickými procesmi a so základnými princípmi laboratórnych metód, aby získali prehľad, čo sa deje so vzorkou pacienta od odberu biologického materiálu, cez jej klinicko-biochemickú analýzu, až po doručenie výsledku.

Návody a protokoly sú koncipované tak, aby študentovi poskytli teoretický základ pre danú experimentálnu úlohu a kompletný protokol, do ktorého  priamo zapisujú výsledky svojej experimentálnej práce.  Jednotlivé kapitoly odpovedajú náplni praktického cvičenia v danom týždni semestra.

Obsah:

1. Základy laboratórnej techniky
2. Metódy delenia látok
3. Optické metódy
4. Diagnosticky významné enzýmy
5. Vlastnosti organických zlúčenín
7. Sacharidy
8. Lipidy
9. Aminokyseliny a bielkoviny
10. Stanovenie močoviny v krvnom sére
11. Biochémia krvi
12. Acidobázická rovnováha
13. Vyšetrenie moču

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy laboratórnej techniky 20.9.2021 648.42 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy delenia látok 20.9.2021 407.01 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Diagnosticky významné enzýmy 20.9.2021 412.25 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optické metódy 20.9.2021 508.8 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vlastnosti organických zlúčenín 20.9.2021 660.64 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stanovenie glukózy v krvi 20.9.2021 481.79 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy 20.9.2021 433.22 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lipidy 20.9.2021 556.73 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stanovenie cholesterolu v krvnom sére 20.9.2021 472.17 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmové stanovenie močoviny v krvnom sére 20.9.2021 468.37 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Aminokyseliny 20.9.2021 598.02 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi 20.9.2021 572.9 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Tlmivé sústavy 20.9.2021 606.83 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinicko-biochemické vyšetrenia moču 20.9.2021 382.32 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko