Laboratórne vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Základná znalosť laboratórnych techník a postupov je dôležitým predpokladom pre pochopenie fungovania laboratórií, ktoré analyzujú biologický materiál pre potreby klinicko-biochemickej diagnostiky, pre posúdenie rizík či iných vplyvov na ľudské zdravie. Laboratórne vyšetrovacie metódy patria do sústavy experimentálnych vied, preto okrem teoretických prednášok a seminárov sú pre študentov pripravené aj praktické úlohy, kde sa oboznámia s vybranými typmi laboratórnych metód a postupov, so základnými princípmi analýz, aby získali prehľad, čo sa deje so vzorkou pacienta od odberu až po doručenie výsledku.

Návody a protokoly sú koncipované tak, aby študentovi poskytli teoretický základ pre danú experimentálnu úlohu a kompletný protokol, do ktorého priamo zapisujú výsledky svojej experimentálnej práce. Jednotlivé kapitoly odpovedajú náplni praktického cvičenia v danom týždni semestra.

Obsah:

 1. Základy laboratórnej techniky
 2. Základy klinicko - biochemickej diagnostiky
 3. Vyšetrenie krvi
 4. Vyšetrenie moču
 5. Odmerná analýza
 6. Optické metódy - spektrofotometria
 7. Optické metódy - fluorescencia
 8. Metódy separácie látok - chromatografia
 9. Izolácia a detekcia NK (PCR)
 10. Elektroforetické metódy - agarózová separácia NK
 11. Elektroforetické metódy - SDS PAGE separácia proteínov
 12. Imunoanalytické metódy - ELISA
 13. Štatistická analýza
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy laboratórnej techniky 26.3.2020 607.09 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy klinicko – biochemickej diagnostiky 26.3.2020 760.65 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie krvi 26.3.2020 811.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie moču 26.3.2020 669.57 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Odmerná analýza 26.3.2020 740.4 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optické metódy – spektrofotometria 26.3.2020 852.83 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optické metódy – fluorescencia 26.3.2020 770.67 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy separácie látok – chromatografia 26.3.2020 704.71 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Izolácia a detekcia NK (PCR) 26.3.2020 772.28 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Elektroforetické metódy – agarózová separácia NK 26.3.2020 915.04 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Elektroforetické metódy – SDS PAGE separácia proteínov 26.3.2020 574.89 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Imunoanalytické metódy - ELISA 26.3.2020 711.9 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko