Laboratórne vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Základná znalosť laboratórnych techník a postupov je dôležitým predpokladom pre pochopenie fungovania laboratórií, ktoré analyzujú biologický materiál pre potreby klinicko-biochemickej diagnostiky, pre posúdenie rizík či iných vplyvov na ľudské zdravie. Laboratórne vyšetrovacie metódy patria do sústavy experimentálnych vied, preto sú pre študentov pripravené aj praktické úlohy, kde sa oboznámia s vybranými typmi laboratórnych metód a postupov, so základnými princípmi analýz, aby získali prehľad, čo sa deje so vzorkou pacienta od odberu biologického materiálu až po doručenie výsledku jej analýzy.

Návody a protokoly sú koncipované tak, aby študentovi poskytli teoretický základ pre danú experimentálnu úlohu a kompletný protokol, do ktorého priamo zapisujú výsledky svojej experimentálnej práce. Jednotlivé kapitoly odpovedajú náplni praktického cvičenia v danom týždni semestra.

Obsah:

 1. Základy laboratórnej techniky
 2. Základy klinicko - biochemickej diagnostiky
 3. Vyšetrenie krvi
 4. Vyšetrenie moču
 5. Odmerná analýza
 6. Optické metódy - spektrofotometria
 7. Optické metódy - fluorescencia
 8. Metódy separácie látok - chromatografia
 9. Izolácia a detekcia NK (PCR)
 10. Elektroforetické metódy - agarózová separácia NK
 11. Elektroforetické metódy - SDS PAGE separácia proteínov
 12. Imunoanalytické metódy - ELISA
 13. Štatistická analýza
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy laboratórnej techniky 20.9.2021 607.09 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy klinicko- biochemickej diagnostiky 20.9.2021 760.65 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie krvi 20.9.2021 811.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie moču 20.9.2021 669.57 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Odmerná analýza 20.9.2021 740.4 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optické metódy - Spektrofotometria 20.9.2021 852.83 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optické metódy - Fluorescencia 20.9.2021 770.67 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy separácie látok - chromatografia 20.9.2021 704.71 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Izolácia a detekcia NK (PCR) 20.9.2021 772.28 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Elektroforetické metódy – agarózová separácia NK 20.9.2021 915.04 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Elektroforetické metódy – SDS-PAGE separácia proteínov 20.9.2021 574.89 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metóda ELISA 20.9.2021 711.9 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko