Medicína založená na dôkazoch

Medicína založená na dôkazoch je predmetom, v rámci ktorého sú študentom doktorských a zdravotníckych študijných odborov ozrejmené informácie o systematickom medicínskom výskume, jeho výsledkoch ako aj o spôsoboch využívania rozsiahleho množstva relevantných medicínskych zdrojov. Študenti pochopia spôsoby kritického hodnotenia platnosti a sily klinicky najrelevantnejších vedeckých prác, ale aj to akým spôsobom môžu byť ich výsledky využívane v každodennej klinickej praxi.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Autor poskytuje študetnom poznámky k problematike medicíny založenej na dôkazoch.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základné informácie k predmetu 10.2.2020 818.4 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Základné pojmy 10.2.2020 283.99 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Prístup EBM 1.3.2021 569.39 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Klinické otázky 21.3.2021 732.27 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Hierarchia dôkazov 13.11.2019 295.86 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Informačné zdroje 13.11.2019 511.78 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko