Lekárska biofyzika pre VL - dokumentácia na praktické cvičenia

Vybrané úlohy na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky sú úzko prepojené s prednášanými témami v rámci predmetu Lekárska biofyzika pre odbor všeobecné lekárstvo. Tento príspevok obsahuje predovšetkým vzory protokolov k jednotlivým cvičeniam, pričom je zachované poradie podľa úloh v jednotlivých výučbových týždňoch semestra.
 

Protokoly a návody k meraniam (1. – 13. týždeň:)

1. Organizačné pokyny, úvod do merania, teória chýb

2.- 4.
a) Spektrofotometria
b) EKG I
c) Konduktometria

5.-7.
a) Monitorovanie základných životných funkcií
b) Optika oka
c) Osmometria

8. Seminár priebežná kontrola štúdia (45 minút)

8.-10.
a) Modelovanie základných životných funkcií
b) Meranie tlaku krvi a pulzu
c) Pulzná oximetria

11.-13.
a) Meranie rýchlosti toku krvi v cieve a zobrazovanie ultrazvukom
b) Audiometria meranie prahu počutia vzdušným vedením
c) EKG II

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Audiometria meranie prahu počutia vzdušným vedením 17.9.2018 50.22 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 EKG I 17.9.2018 59.9 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 EKG II 17.9.2018 58.94 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Konduktometria 17.9.2018 54.01 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Meranie rýchlosti toku krvi v cieve a zobrazovanie ultrazvukom 17.9.2018 63.33 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Meranie tlaku krvi a pulzu 17.9.2018 55.08 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Modelovanie základných životných funkcií 17.9.2018 58.13 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Monitorovanie základných životných funkcií 17.9.2018 66.75 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optika oka 17.9.2018 63.66 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Osmometria 17.9.2018 49.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pulzná oximetria 17.9.2018 52.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spektrofotometria 17.9.2018 50.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Elektrokardiografia I - študijný text 28.9.2020 3.11 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spektrofotometria - študijný text 28.9.2020 2 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Konduktometria - študijný text 28.9.2020 903.76 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Monitorovanie základných životných funkcií 15.10.2020 2.7 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optika oka 15.10.2020 1.21 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Osmometria 15.10.2020 400.64 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Modelovanie základných životných funkcií 2.11.2020 601.36 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Meranie tlaku krvi a pulzu 2.11.2020 244.62 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pulzná oximetria 2.11.2020 197.68 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Meranie rýchlosti toku krvi v cieve a zobrazovanie ultrazvukom 1.12.2020 1.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Audiometria meranie prahu počutia vzdušným vedením 1.12.2020 231.59 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 EKG II 1.12.2020 560.47 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko