Multimediálne učebné pomôcky

Raritná príčina defektu na dolnej končatine

Autor: Martina Zavacká

anotačný obrázok

Hryzná rana je považovaná za kontaminovanú a infekčnú, preto aj drobné pohryznutia treba včasne a správne ošetriť. Pri pohryzení hmyzom sa často nedá dopátrať pôvodca poranenia. Pacienta môže ohrozovať hmyzí jed, alebo zanesená infekcia.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Interná medicína 6 pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová, Peter Jarčuška, Ivan Majerčak, Viola Vargová, Zora Lazúrová, Peter Mitro, Ivana Valocikova

anotačný obrázok

Problémové vyučovanie s diferencialne diagnostickým prístupom k jednotlivým chorobám v rámci pododborov a zvládnutie problematiky akútnych stavov v jednotlivých pododboroch. Paraneoplastický syndróm,Synkopy – diferenciálna diagnostika. Šok.Fokálna infekcia a sepsa. Febrility – diferenciálna diagnostika v internej medicíne.Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku.Diferenciálna diagnostika opuchov v internej medicíne.Diferenciálna diagnostika žltačiek. Poškodenie pečene alkoholom.Imunodeficitné stavy. Imunoreštauračná, imunosupresívna a imunostimulačná liečba – indikácie vo vnútornom lekárstve.Poruchy acidobázickej rovnováhy.Lekárska genetika v klinickej praxi.

Poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, problematika suicídií, stigmatizácia v psychiatrii

Autor: Dominika Jarčušková

anotačný obrázok

V tejto prednáške pojednávame o poruchách príjmu potravy, poruchách spánku, problematike suicídií a stigmatizácii v psychiatrii. Poruchy príjmu potravy, skrátene PPP, sú zaraďované k psychickým poruchám. Prejavujú sa nezdravým prístupom k jedlu a abnormálnymi stravovacími návykmi, ktoré sú pre organizmus škodlivé. Etiológia je rôznorodá: psychický faktor, dosiahnutie „ideálu“ krásy, ochorenia tráviacej sústavy, genetická predispozícia, ženské pohlavie, okolité prostredie a mnohé iné.

Závažný priebeh leptospirózy s multiorgánovým zlyhaním - kazuistika

Autor: Ondrej Zahornacký

anotačný obrázok

Leptospiróza je ochorenia patriace medzi zoonózy spôsobené baktériami z rodu Leptospira. Infekcia sa vyskytuje najmä v rozvojových krajinách tropického pásma a v krajinách s nižším hygienickým štandardom. Najvyšší výskyt je pozorovaný najmä v prostredí, ktoré je spojené s výskytom hlodavcov, najmä potkanov, ktoré sú potenciálnym zdrojom infekcie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Online manuál na štúdium antimikrobiálnej rezistencie v kontexte časových a geografických trendov pre študentov Lekárskej fakulty

Autor: Katarína Čurová, Viera Lovayová, Mária Nagyová

anotačný obrázok

Táto multimediálna pomôcka predstavuje nový edukačný e-learningový materiál pripravený vo forme online manuálu. Pozostáva z dvoch častí. Prvou je textový súbor s najdôležitejšími informáciami a pojmami z problematiky antimikrobiálnej rezistencie v mikrobiológii. Druhou časťou je návod na používanie webového nástroja ResistanceMap pri štúdiu problematiky antimikrobiálnej rezistencie, ktorý umožňuje sledovanie časových trendov, geografických trendov a rozdielov v rezistencii jednotlivých druhov mikroorganizmov (12 patogénnych baktérií) proti rôznym skupinám antimikrobiálnych látok (antibiotík).

Databázy v MS Access

Autor: Jaroslav Majerník, Andrea Kačmariková, Lenka Urbanská

anotačný obrázok

Databázové nástroje umožňujú zbierať, uchovávať, spracovávať a vyhodnocovať informácie rôzneho charakteru. Množstvo a kvalita spracovaných informácií pritom často rozhodujú o úspechu osobných, podnikateľských či výskumných činností. Pomocou databáz je možné uchovávať údaje o osobách, tovaroch, službách a pod. Na rozdiel od tabuľových procesorov sú údaje ukladané do niekoľkých samostatných tabuliek, ktoré sú vzájomne prepojené. Okrem odstránenia duplicitnej evidencie údajov poskytujú dokonalejší spôsob vyhľadávania i možnosti ukladania väčších objemov údajov.

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov

Autor: Jaroslav Majerník, Marián Švída, Lenka Urbanská

anotačný obrázok

Pre efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických údajov je použitie tabuľkového procesora dnes už samozrejmosťou. Programové vybavenie procesora umožňuje presne spracovať a vyhodnotiť číselné, textové, dátumové, logické a ďalšie špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné výsledky distribuovať ďalej buď v natívnej forme tabuľkového procesora alebo exportovať vo forme voliteľného súboru.

Práca s textovým editorom nielen pre študentov

Autor: Jaroslav Majerník, Marián Švída, Martina Habiňaková, Lenka Urbanská, Andrea Kačmariková

anotačný obrázok

Spracovanie textových dokumentov patrí k základom počítačovej gramotnosti. Používatelia by mali pochopiť fundamentálne princípy práce s textovým editorom a mali by byť schopní vykonávať operatívne úlohy spojené s vytváraním, formátovaním a konečnými úpravami tak, aby vytvárané dokumenty boli pripravené k ďalšej distribúcii. Zvládnutie pokročilejších funkcií textových editorov však vyžaduje skúsenosti, ktoré je okrem iného potrebné budovať aj štúdiom rozsiahlych manuálov a návodov.

Kompartment syndróm po revaskularizácii dolnej končatiny

Autor: Martina Zavacká

anotačný obrázok

Pri kompartment syndróme dochádza k vzostupu tlaku v uzavretých fasciálnych priestoroch a následne k postihnutiu cievnych, nervových a svalových štruktúr v rámci kompartmentu. Pri akútnej končatinovej ischémii traumatického pôvodu sa udáva výskyt v 30%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Príprava rektálnych čapíkov

Autor: Marek Šarišský, Slavomír Kurhajec

anotačný obrázok

Výučbový film „Príprava rektálnych čapíkov” je doplnkovým audiovizuálnym zdrojom informácií pre zdravotníckych pracovníkov, najmä pre študentov lekárskych resp. farmaceutických fakúlt. Film je zameraný na pochopenie teoretických základov a praktickej prípravy rektálnych čapíkov odlievaním, načastejšie používanou technikou v praxi.