Návody a protokoly na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú súborom experimentálnych úloh, ktoré slúžia pre hlbšie pochopenie obsahu predmetu. Protokoly k praktickým cvičeniam sú rozdelené podľa týždňov zimného semestra (ZS) podľa učebného plánu a obsahujú teoretický úvod a návody k jednotlivým úlohám. Publikovaný materiál predstavuje efektívny nástroj pre lepšie porozumenie základných princípov lekárskej chémie, ako aj vhodný doplnkový materiál k príprave na záverečnú skúšku.

Prepracovaná a doplnená verzia „Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia“, autorov: Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Rabajdová M., Guzy J., Mareková M., https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=144 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh realizovaných na praktickom cvičení v jednotlivých týždňoch. Dokumenty obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v konkrétnom týždni semestra.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy laboratórnej techniky 20.9.2021 545.39 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Zásady bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu 20.9.2021 263.33 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Názvoslovie anorganických zlúčenín 20.9.2021 271.08 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Odmerná analýza 20.9.2021 466.72 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Meranie pH 20.9.2021 488.19 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Tlmivé sústavy 20.9.2021 457.49 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vlastnosti organických zlúčenín 20.9.2021 282.07 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Spektrofotometria 20.9.2021 621.76 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Odtlačkové hmoty v stomatológii (ZL) 20.9.2021 396.89 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Sacharidy 20.9.2021 613.57 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Využitie hydroxidu vápenatého v stomatológii (ZL) 20.9.2021 582.74 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Lipidy 20.9.2021 753.67 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Aminokyseliny 20.9.2021 571.78 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Proteíny 20.9.2021 544.93 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nukleové kyseliny 20.9.2021 477.25 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko