Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú súborom experimentálnych úloh, ktoré slúžia pre hlbšie pochopenie obsahu predmetu. Protokoly k praktickým cvičeniam sú rozdelené podľa týždňov semestra podľa učebného plánu a obsahujú teoretický úvod a návody k jednotlivým úlohám. Publikovaný materiál predstavuje efektívny nástroj pre lepšie porozumenie základných princípov lekárskej chémie, ako aj vhodný doplnkový materiál k príprave na záverečnú skúšku.

Prepracovaná a doplnená verzia „Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia“, autorov: Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Rabajdová M., Guzy J., Mareková M., https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=144 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh realizovaných na praktickom cvičení v jednotlivých týždňoch. Dokumenty obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v konkrétnom týždni semestra.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zásady bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu 14.9.2019 263.33 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 1. týždeň ZS 14.9.2019 545.39 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 2. týždeň ZS 14.9.2019 271.08 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 3. týždeň ZS 14.9.2019 466.72 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 4. týždeň ZS 14.9.2019 488.19 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 5. týždeň (4. týždeň ZL) 5.10.2019 457.49 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 6. týždeň (5. týždeň ZL) 5.10.2019 282.07 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 7. týždeň (6. týždeň ZL) 5.10.2019 621.76 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 7. týždeň ZL 31.10.2019 396.89 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 8. týždeň (9. týždeň ZL) 5.10.2019 612.29 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 8. týždeň ZL 31.10.2019 480.73 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 9. týždeň (10. týždeň ZL) 31.10.2019 753.67 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 11. týždeň ZS 20.11.2019 571.78 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 12. týždeň ZS 20.11.2019 544.93 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 13. týždeň ZS 20.11.2019 477.25 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko