Návody a protokoly na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú súborom experimentálnych úloh, ktoré slúžia pre hlbšie pochopenie obsahu predmetu. Protokoly k praktickým cvičeniam sú rozdelené podľa týždňov zimného semestra (ZS) podľa učebného plánu a obsahujú teoretický úvod a návody k jednotlivým úlohám. Publikovaný materiál predstavuje efektívny nástroj pre lepšie porozumenie základných princípov lekárskej chémie, ako aj vhodný doplnkový materiál k príprave na záverečnú skúšku.

Prepracovaná a doplnená verzia „Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia“, autorov: Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Rabajdová M., Guzy J., Mareková M., https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=144 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh realizovaných na praktickom cvičení v jednotlivých týždňoch. Dokumenty obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v konkrétnom týždni semestra.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1. týždeň 16.9.2023 488.76 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 2. týždeň 16.9.2023 188.11 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 3. týždeň 16.9.2023 432.31 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 4. týždeň 16.9.2023 394.27 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 5. týždeň 16.9.2023 364.89 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 6. týždeň 16.9.2023 271.2 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 7. týždeň 16.9.2023 599.72 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 8. týždeň 16.9.2023 387.6 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 9. týždeň 16.9.2023 594.35 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 10. týždeň 16.9.2023 422.35 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 11. týždeň 16.9.2023 415.26 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 12. týždeň 16.9.2023 609.4 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 13. týždeň 16.9.2023 450.93 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko