Návody a protokoly na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú súborom experimentálnych úloh, ktoré slúžia pre hlbšie pochopenie obsahu predmetu. Protokoly k praktickým cvičeniam sú rozdelené podľa týždňov zimného semestra (ZS) podľa učebného plánu a obsahujú teoretický úvod a návody k jednotlivým úlohám. Publikovaný materiál predstavuje efektívny nástroj pre lepšie porozumenie základných princípov lekárskej chémie, ako aj vhodný doplnkový materiál k príprave na záverečnú skúšku.

Prepracovaná a doplnená verzia „Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia“, autorov: Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Rabajdová M., Guzy J., Mareková M., https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=144 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh realizovaných na praktickom cvičení v jednotlivých týždňoch. Dokumenty obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v konkrétnom týždni semestra.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1. týždeň 19.9.2022 489.1 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 2. týždeň 19.9.2022 188.11 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 3. týždeň 19.9.2022 375.19 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 4. týždeň 19.9.2022 394.18 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 5. týždeň 19.9.2022 365.08 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 6. týždeň 19.9.2022 194.49 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 7. týždeň 19.9.2022 523.33 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 8. týždeň 19.9.2022 385.48 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 9. týždeň 19.9.2022 593.06 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 10. týždeň 19.9.2022 422.16 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 11. týždeň 19.9.2022 420.43 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 12. týždeň 19.9.2022 372.03 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 13. týždeň 19.9.2022 448.78 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko