Návody a protokoly na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú súborom experimentálnych úloh, ktoré slúžia pre hlbšie pochopenie obsahu predmetu. Protokoly k praktickým cvičeniam sú rozdelené podľa týždňov zimného semestra (ZS) podľa učebného plánu a obsahujú teoretický úvod a návody k jednotlivým úlohám. Publikovaný materiál predstavuje efektívny nástroj pre lepšie porozumenie základných princípov lekárskej chémie, ako aj vhodný doplnkový materiál k príprave na záverečnú skúšku.

Prepracovaná a doplnená verzia „Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia“, autorov: Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Rabajdová M., Guzy J., Mareková M., https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=144 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh realizovaných na praktickom cvičení v jednotlivých týždňoch. Dokumenty obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v konkrétnom týždni semestra.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1. týždeň 9.2.2024 648.33 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 2. týždeň 9.2.2024 270.51 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 3. týždeň 9.2.2024 532.87 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 4. týždeň 9.2.2024 591.33 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 5. týždeň 9.2.2024 457.33 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 6. týždeň 9.2.2024 462.79 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 7. týždeň 9.2.2024 803.35 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 8. týždeň 9.2.2024 616.44 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 9. týždeň 9.2.2024 755.81 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 10. týždeň 9.2.2024 677.84 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 11. týždeň 9.2.2024 641.8 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 12. týždeň 9.2.2024 509.04 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 13. týždeň 9.2.2024 450.8 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko