Návody a protokoly na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú súborom experimentálnych úloh, ktoré slúžia pre hlbšie pochopenie obsahu predmetu. Protokoly k praktickým cvičeniam sú rozdelené podľa týždňov zimného semestra (ZS) podľa učebného plánu a obsahujú teoretický úvod a návody k jednotlivým úlohám. Publikovaný materiál predstavuje efektívny nástroj pre lepšie porozumenie základných princípov lekárskej chémie, ako aj vhodný doplnkový materiál k príprave na záverečnú skúšku.

Prepracovaná a doplnená verzia „Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia“, autorov: Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Rabajdová M., Guzy J., Mareková M., https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=144 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh realizovaných na praktickom cvičení v jednotlivých týždňoch. Dokumenty obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v konkrétnom týždni semestra.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1. týždeň 8.2.2023 648.57 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 2. týždeň 8.2.2023 275.73 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 3. týždeň 8.2.2023 432.37 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 4. týždeň 8.2.2023 590.75 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 5. týždeň 8.2.2023 559.06 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 6. týždeň 8.2.2023 462.5 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 7. týždeň 8.2.2023 599.69 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 8. týždeň 8.2.2023 615.56 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 9. týždeň 8.2.2023 858.79 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 10. týždeň 8.2.2023 676.89 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 11. týždeň 8.2.2023 642.78 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 12. týždeň 8.2.2023 361.14 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 13. týždeň 8.2.2023 449.17 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko