Raritná príčina defektu na dolnej končatine

Hryzná rana je považovaná za kontaminovanú a infekčnú, preto aj drobné pohryznutia treba včasne a správne ošetriť. Pri pohryzení hmyzom sa často nedá dopátrať pôvodca poranenia. Pacienta môže ohrozovať hmyzí jed, alebo zanesená infekcia.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

V našej kazuistike sa budeme venovať 40 ročnej pacientke, u ktorej sa po pohryzení počas dovolenky v Chorvátsku rozvinuli život ohrozujúce komplikácie. Dva dni po pohryzení vyžadovala hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti pre rozvoj masívnej flegmóny na dorze nohy so systémovou reakciou, hypotenziou a alteráciou vedomia. V diferenciálnej diagnostike sa uvažovalo o pohryzení čiernou vdovou vzhľadom k lokálnemu premnoženiu v Chorvátsku a klinickým príznakom, alebo o zanesení agresívneho patogénu. U pacientky bol vykonaný debridement, incízie a kontraincízie a empiricky nasadená liečba trojkombináciou antibiotík s dobrým klinickým efektom. Po výsledkoch z kultivácie sa potvrdila streptokoková infekcia streptococcus pyogenes. Streptokokové infekcie spôsobujú celosvetovo 500 000 úmrtí ročne, a môžu vyvolávať syndróm toxického šoku. U pacientky sa rozvinul fluidothorax a podozrenie na myokarditídu a hlbokú žilovú trombózu, edém celej dolnej končatiny. Po sérii vyšetrení sa myokarditída nepotvrdila, pri komplexnej liečbe sa celkový stav upravil. Pre doriešenie stavu si vyžadovala predĺženú dobu hospitalizácie, opakované nekrektómie, denné preväzy a liečbu v hyperbarickej komore. Pacientke sa po troch mesiacoch rana na dorze nohy sekundárne zhojila.

Anamnéza:

OA: Bežné detské ochorenia.
EA: Dovolenka v Chorvátsku pred dvomi dňami.
LA: Bez chronickej medikácie.
AA: Neudáva.
TO: Pacientka udáva lokálne bolesť na dorze nohy, pred dvoma dňami ju niečo večer na terase počas dovolenky v Chorvátsku poštípalo do nohy, od vtedy ju bolí, postupne sa cíti horšie.

Laboratórne výsledky:

CRP 247 mg/l, PCT 38 ug/l, Laktát 4,5 mmol/l , Myo 545 ug/l, Urea 10 mmol/l, Krea 234 umol/l, Hb 9,08 g/dl, WBC 19 10^9/l, INR 1,7.

Zobrazovacie metódy:

CT Angiografia (Záver)Pri CTA vyšetrení sú vyšetrené cievne štruktúry (aorta a artérie DK bilat). Priechodné, plnia sa kontrastne do periférie s homogénnou kontrastnou náplňou.
Fluidothorax bilat. vpravo do cca 4,5 cm, vľavo do cca 3 cm.
Tekutina v cavum Douglasi do cca 5,0 cm.
Edematózne presiaknutie podkožia pravého chodidla a bohatšia venózna kresba.

ECHOKG: TTE, pleura pravá 3O mm., pleura ľava 4O-45 mm., perikard bez výpotku.

ECHOKG (po mesiaci): TTE, Perikard bez výpotku, obe pleury minimum, nález na chlopniach a dutinách v norme, bez poruchy kinetiky, bez hypertrofia, EF nad 6O%.

USG: HŽT bez známok hlbokej venóznej trombózy, edematózne presiaknutie celej PDK.

Diagnózy:

Vulnus morsum
Sepsis
Fluidothorax

Terapia a záver:

Stratégia liečby: Kombinácia chirurgickej a komplexnej intenzivistickej a antibiotickej liečby.

Operačný výkon: Debridement, incízia a kontraincízia, nekrektómia.

Medikácia: ATB: Meronem, Metronidazol, Linezolid, Diflucan, Tazocin, Tigacyl.
Biopron, Dithiaden, HTC, Kiovig, Polyoxidonium, PNC G lokálne, KCL, Furosemin, Ozzion, Cyklo-3-Fort, Aescin, Viant, Acsumil, Albumin, Fluconasol, Ac.Follicum, Sorbifer, Novalgin.
LWMH: Fraxiparine, Inf.th.: FR + Vit.E., Vit.C., Mesocain, Agapurin, Vessel due,  Pravidelné preväzy.
Hyperbarická oxygenoterapia.

Diskusia/komentár:

Pooperačný priebeh: Pooperačne u pacientky podávaná antibiotická liečba, nutné denné preväzy s lokálnou aplikáciou antibiotík, hyperbarická oxygenoterapia, komplexná medikamentózna liečba. Pre suponovanú myokarditídu absolvovala echokardiografické a kardiologické vyšetrenie, ktoré myokarditídu vylúčili. Hlboká žilová trombóza sonograficky nepotvrdená. Fluidothorax po mesačnej liečbe resorbovaný. Anémia hradená opakovane transfúziou krvi. Postupne stav zlepšený. Lokálne nastáva po troch mesiacoch sekundárne zhojenie rany.


Skratky:
INR - medzinárodný normalizovaný pomer
PT - protrombínový čas
WBC - white blood cells
FR - fyziologický roztok
HTC - hydrocortisons


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko