Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Nemocničný informačný systém

Nemocničný informačný systém

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | publikované: 17.9.2009 | posledné úpravy: 9.10.2017 | Creative Commons License

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | publikované: 18.3.2011 | posledné úpravy: 20.10.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 31

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. systém Úvod do nervového systému, Centrálny nervový systém Periférny nervový systém, Autonómny ner.. .. o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systém Srdcovocievny systém, Ly.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Nervový systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. Srdce a tepny. Žily a lymfatický systém. Nervový systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre š.. .. Srdce a tepny. Žily a lymfatický systém. Nervový systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. štúdiu a pochopeniu jednotlivých častí nervového systému, anatómii a topografickej anatómii štruktúr hla.. .. oblasti. Limbický a čuchový systém. Autonómny nervový systém – štruktúry hlavy a krku. Ne.. .. Zubné lekárstvo obsahujú: Úvod do nervového systému. Miechové nervy. Inervácia hornej a dolnej k.. ..kľúčové slová: nervový systém, inervácia hornej a dolnej končatiny, sv.. ..kľúčové slová: systém, inervácia hornej a dolnej končatiny, svaly, c.. .. na príslušnej fakulte – Autonómny nervový systém. Štruktúry hlavy a krku. | 14.3.2017 6.52 .. .. citlivé [?] Licencia Úvod do nervového systému. Miechové nervy. Inervácia hornej a dolnej k..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. Endokrinný systém - Koža a mliečna žľaza - Nervový systém - Zmyslový systém   Výučbový mater.. .. tieto hlavné kapitoly: - Kardiovaskulárny systém - Lymfatický systém - Tráviaci systém 1 - Trá.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Nervový systém | 27.11.2009 14.21 MB používateľ vzd.. .. MB ktokoľvek – Kardiovaskulárny systém | 27.11.2009 16.45 MB používateľ vzdelávacej sie..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. a dolné dýchacie cesty, pľúca. 5. Autonómny nervový systém. 6. Orgány tráviaceho systému. 7. Sta.. .. posterius). Bránica. 3. Srdce. 4. Dýchací systém - horné a dolné dýchacie cesty, pľúca. 5. Auto.. ..kľúčové slová: superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci syst.. .. MB registrovaný používateľ – Autonómny nervový systém | 8.3.2017 1.6 MB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Dýchací systém | 13.3.2014 1.38 MB registrovaný ..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového systému – CNS (miecha a mozog), orgány zraku a .. .. system – nervové dráhy. 11. Prehľad nervových dráh – súhrn. Autonómny nervový systém. .. .. – funkčné oblasti kôry, čuchový a limbický system – nervové dráhy. 11. Prehľad nervových drá.. .. na príslušnej fakulte – Prehľad nervových dráh – súhrn. Autonómny nervový systé.. .. nervových dráh – súhrn. Autonómny nervový systém | 9.12.2016 1.34 MB používateľ na príslušnej faku..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú predn.. ..kľúčové slová: tráviaci systém, močový systém, pohlavný systém, nervový.. ..kľúčové slová: dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, močový systém, pohlavný systé.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Anatomické systémy všeobecne | 11.9.2017 2.85 MB používateľ na prí..

Anatomy 2 for students of General Medicine
.. thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. structures of thoracic and abdominal organs and systems. 1. Thorax – borders. Thoraci wall... ..kľúčové slová: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. MB faculty member – Respiratory system | 13.3.2014 1.35 MB registered user – ..

Anatomy 1 for students of Dental Medicine
.. Medicine. After introduction to human body systems from general point of view the lectures deal.. ..kľúčové slová: lower limb, thorax, abdomen, pelvis, respiratory system, digestive system, urinary system, genital.. .. sensitive [?] Licence Human body systems | 11.9.2017 2.91 MB faculty member – ..