Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Nemocničný informačný systém

Nemocničný informačný systém

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | publikované: 17.9.2009 | posledné úpravy: 15.9.2019 | Creative Commons License

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | publikované: 18.3.2011 | posledné úpravy: 15.9.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 47

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. systém Úvod do nervového systému, Centrálny nervový systém Periférny nervový systém, Autonómny ner.. .. o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systém Srdcovocievny systém, Ly.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Nervový systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. Srdce a tepny. Žily a lymfatický systém. Nervový systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Nervový systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre š.. .. Srdce a tepny. Žily a lymfatický systém. Nervový systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Nervový systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. Endokrinný systém - Koža a mliečna žľaza - Nervový systém - Zmyslový systém   Výučbový mater.. .. tieto hlavné kapitoly: - Kardiovaskulárny systém - Lymfatický systém - Tráviaci systém 1 - Trá.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Nervový systém | 27.11.2009 14.21 MB používateľ vzd.. .. MB ktokoľvek – Kardiovaskulárny systém | 27.11.2009 16.45 MB používateľ vzdelávacej sie..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Močový systém. Nadobličky. a) Autonómny nervový systém. b) Mužské pohlavné orgány. a) Žens.. .. Srdce - dutiny, skeleton cordis, prevodový systém, cievy a nervy, auskultačné body. Dýchací sys.. ..kľúčové slová: superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci syst.. .. na príslušnej fakulte – Autonómny nervový systém | 12.4.2019 2.34 MB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Dýchací systém | 7.3.2019 3.15 MB používateľ na príslušnej faku..

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas
.. Endokrinný systém (Š. Tóth, K. Čurgali) Nervový systém (E. Mechírová, Š. Tóth) Publikácia bola.. .. dutina (J. Veselá) Koža (J. Veselá) Cievny systém (Z. Fagová) Lymfatický systém (V. Eliášová) .. .. systém | 9.4.2019 8.04 MB ktokoľvek – Nervový systém | 9.4.2019 14.32 .. .. MB ktokoľvek – Cievny systém | 9.4.2019 3.07 MB ktokoľvek – ..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového systému – CNS (miecha a mozog), orgány zraku a .. .. system – nervové dráhy. 11. Prehľad nervových dráh – súhrn. Autonómny nervový systém. .. .. – funkčné oblasti kôry, čuchový a limbický system – nervové dráhy. 11. Prehľad nervových drá.. .. na príslušnej fakulte – Prehľad nervových dráh – súhrn. Autonómny nervový systé.. .. - funkčné oblasti kôry, čuchový a limbický system - nervové dráhy. | 27.11.2017 4.97 MB používateľ ..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. orgány, príslušné nervové dráhy a endokrinný systém.. .. IX, X, XI, XII. Plexus cervicalis. 7. Autonómny nervový systém všeobecne. ANS hlavy a krku. 8. HN I. O.. .. XII. Plexus cervicalis. 7. Autonómny nervový systém všeobecne. ANS hlavy a krku. 8. HN I. Oko. HN .. ..kľúčové slová: hlavy a krku, zmyslové orgány, endokrinný systém.. .. na príslušnej fakulte – Autonómny nervový systém všeobecne. ANS hlavy a k.. .. príslušnej fakulte – Autonómny nervový systém všeobecne. ANS hlavy a krku. | 20.3.2019 6.12 ..

Anatomy 2 for students of General Medicine
.. thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. structures of thoracic and abdominal organs and systems. Thorax – borders. Thoracic wall. .. ..kľúčové slová: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. MB faculty member – Respiratory system | 7.3.2019 3.14 MB faculty member – ..

Anatomy 1 for students of Dental Medicine
.. introduction to human body systems from general point of view the lectures deal.. ..kľúčové slová: lower limb, thorax, abdomen, pelvis, respiratory system, digestive system, urinary system, genital.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Human body systems | 11.9.2017 2.91 MB faculty member – ..