Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anatómie pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Po úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované častiam tela v poradí: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor prednášok z končatín a trupu je doplnený anatómiou dýchacieho, tráviaceho, močového a pohlavného systému. Posledné štyri prednášky sa budú zaoberať hlavou a krkom: lebkou, krčnými stavcami a ich spojeniami, priestormi lebky a svalmi hlavy a krku.

Prednášky z predmetu Anatómia 1 pre odbor Zubné lekárstvo:
1. Anatomické systémy všeobecne.
2. Horná končatina.
3. Dolná končatina.
4. Chrbát. Hrudník ako celok, stena hrudníka. Mediastinum.
5. Srdce. Dýchací systém.
6. Tráviaci systém.
7. Brucho, brušná stena.
8. Peritoneálne pomery. Topografia orgánov brušnej dutiny
9. Močový systém. Panva. Pohlavný systém.
10. Lebka ako celok. Splanchnocranium.
11. Neurocranium.
12. Priestory lebky. Svaly hlavy a krku.
13. Spojenia na lebke. Krčné stavce a ich spojenia.
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Anatomické systémy všeobecne 11.9.2017 2.85 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Horná končatina 11.9.2017 5.73 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dolná končatina 2.10.2017 5.05 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chrbát, Hrudník 1.10.2019 7.24 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Srdce, Dýchací systém 1.10.2019 6.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Tráviaci systém 1.10.2019 6.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Brucho, brušná stena, peritoneálne pomery, topografia orgánov brušnej dutiny 28.10.2019 4.67 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Močový systém, panva, pohlavný systém 28.10.2019 4.57 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lebka ako celok, splanchnocranium 28.10.2019 7.1 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Neurocranium 28.10.2019 11.66 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Priestory lebky, svaly hlavy a krku 2.12.2019 7.39 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spojenia na lebke, temporomandibulárny kĺb, krčné stavce a ich spojenia 2.12.2019 4.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko