Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anatómie pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.


Po úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované častiam tela v poradí: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor prednášok z končatín a trupu je doplnený anatómiou dýchacieho, tráviaceho, močového a pohlavného systému. Posledné štyri prednášky sa budú zaoberať hlavou a krkom: lebkou, krčnými stavcami a ich spojeniami, priestormi lebky a svalmi hlavy a krku.

Prednášky z predmetu Anatómia 1 pre odbor Zubné lekárstvo:
1. Anatomické systémy všeobecne.
2. Horná končatina.
3. Dolná končatina.
4. Chrbát. Hrudník ako celok, stena hrudníka. Mediastinum.
5. Srdce. Dýchací systém.
6. Tráviaci systém.
7. Brucho, brušná stena.
8. Peritoneálne pomery. Topografia orgánov brušnej dutiny
9. Močový systém. Panva. Pohlavný systém.
10. Lebka ako celok. Splanchnocranium.
11. Neurocranium.
12. Priestory lebky. Svaly hlavy a krku.
13. Spojenia na lebke. Krčné stavce a ich spojenia.
 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Anatomické systémy všeobecne Stiahnuť - Anatomické systémy všeobecneOtvoriť v novom okne - Anatomické systémy všeobecne 11.9.2017 2.85 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Horná končatina Stiahnuť - Horná končatinaOtvoriť v novom okne - Horná končatina 11.9.2017 5.73 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Dolná končatina Stiahnuť - Dolná končatinaOtvoriť v novom okne - Dolná končatina 2.10.2017 5.05 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 

Kľúčové slová: anatómia, horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, močový systém, pohlavný systém, lebka, svaly hlavy a krku

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Adriana Boleková, Květuše Lovásová, Dalibor Kolesár | pracovisko: Ústav anatómie | publikované: 19.9.2016 | posledné úpravy: 16.9.2019
citácia: Boleková Adriana, Květuše Lovásová, Dalibor Kolesár: Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 19.9.2016, posledná aktualizácia 16.9.2019 [cit. 2019-09-19] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=239>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme