Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anatómie pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Prvé prednášky z Anatómie 1 pre študentov Zubného lekárstva sa zaoberajú systémami ľudského tela zo všeobecného pohľadu a z pohľadu systematickej anatómie, v poradí: kosti a spojenia, svalový, cievny a lymfatický, nervový systém končatín a trupu. Ďalšie prednášky sú venované tráviacemu a dýchacieho systému, srdcu, močovému a pohlavnému systému, vrátane topografie hrudníka, brucha a panvy. Posledné prednášky sa zaoberajú štruktúrami centrálneho nervového systému.

Prednášky z predmetu Anatómia 1 pre odbor Zubné lekárstvo:
1. Úvod do anatómie. Kosti a spojenia všeobecne. Kosti a spojenia trupu a končatín.
2. Svalový systém všeobecne. Svaly trupu a končatín.
3. Cievny a lymfatický systém všeobecne. Cievy trupu a končatín.
4. Nervový systém všeobecne. Periférne nervy trupu a končatín. Významné topografické oblasti končatín.
5. Tráviaci systém.
6. Dýchací systém.
7. Srdce.
8. Hrudník ako celok, mediastinum.
9. Brucho ako celok, peritoneálne pomery, topografia.
10. Močový systém. Mužský a ženský pohlavný systém. Panva ako celok. Topografia orgánov panvy.
11. Rozdelenie CNS. Miecha. Mozgový kmeň. Fossa rhomboidea. Jadrá hlavových nervov (HN). Výstupy HN z mozgu.
12. Cerebellum. Diencephalon. Bazálne gangliá. Mozgová kôra.
13. Limbický a čuchový systém. HN I. Komory, obaly a cievy CNS.
14. Nervové dráhy.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kosti a spojenia 15.9.2022 4.78 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly ľudského tela 21.9.2022 6.9 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cievny a miazgový systém 6.10.2022 9.3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nervový systém 13.10.2022 8.14 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Tráviaci systém 13.10.2022 6.67 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dýchací systém 20.10.2022 4.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Srdce 20.10.2022 3.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Brucho 18.11.2022 5.67 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Panva 18.11.2022 5.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Mediastinum 22.11.2022 4.37 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Centrálny nervový systém, rozdelenie, miecha, mozgový kmeň 4.12.2022 5.16 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cerebellum, Diencephalon, Bazálne gangliá, Mozgová kôra 8.12.2022 5.88 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Limbický a čuchový systém, Komory, obaly a cievy CNS 8.12.2022 8.14 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Hlavové nervy, Nervové dráhy 8.12.2022 4.23 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko