Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anatómie pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Prvé prednášky z Anatómie 1 pre študentov Zubného lekárstva sa zaoberajú systémami ľudského tela zo všeobecného pohľadu a z pohľadu systematickej anatómie, v poradí: kosti a spojenia, svalový, cievny a lymfatický, nervový systém končatín a trupu. Ďalšie prednášky sú venované tráviacemu a dýchacieho systému, srdcu, močovému a pohlavnému systému, vrátane topografie hrudníka, brucha a panvy. Posledné prednášky sa zaoberajú štruktúrami centrálneho nervového systému.

Prednášky z predmetu Anatómia 1 pre odbor Zubné lekárstvo:
1. Úvod do anatómie. Kosti a spojenia všeobecne. Kosti a spojenia trupu a končatín.
2. Svalový systém všeobecne. Svaly trupu a končatín.
3. Cievny a lymfatický systém všeobecne. Cievy trupu a končatín.
4. Nervový systém všeobecne. Periférne nervy trupu a končatín. Významné topografické oblasti končatín.
5. Tráviaci systém.
6. Dýchací systém.
7. Srdce.
8. Hrudník ako celok, mediastinum.
9. Brucho ako celok, peritoneálne pomery, topografia.
10. Močový systém. Mužský a ženský pohlavný systém. Panva ako celok. Topografia orgánov panvy.
11. Rozdelenie CNS. Miecha. Mozgový kmeň. Fossa rhomboidea. Jadrá hlavových nervov (HN). Výstupy HN z mozgu.
12. Cerebellum. Diencephalon. Bazálne gangliá. Mozgová kôra.
13. Limbický a čuchový systém. HN I. Komory, obaly a cievy CNS.
14. Nervové dráhy.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kosti a spojenia 15.9.2022 4.78 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly ľudského tela 21.9.2022 6.9 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko