Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anatomická pitva - brucho a panva

Anatomická pitva - brucho a panva

Anatomická pitva brucha obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.


Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev brucha a panvy.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
flv Vrstvy anterolaterálnej brušnej steny vagina m recti abdominis Prehrať - Vrstvy anterolaterálnej brušnej steny vagina m recti abdominisPrehrať v novom okne - Vrstvy anterolaterálnej brušnej steny vagina m recti abdominis 20.10.2017 89.51 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Pitva ligamentum teres hepatis Prehrať - Pitva ligamentum teres hepatisPrehrať v novom okne - Pitva ligamentum teres hepatis 20.10.2017 26.72 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia omentum minus Prehrať - Demonštrácia omentum minusPrehrať v novom okne - Demonštrácia omentum minus 20.10.2017 22.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia truncus coeliacus a extrahepatálnych žlčovodov Prehrať - Demonštrácia truncus coeliacus a extrahepatálnych žlčovodovPrehrať v novom okne - Demonštrácia truncus coeliacus a extrahepatálnych žlčovodov 20.10.2017 43.09 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Pečeň in situ Prehrať - Pečeň in situPrehrať v novom okne - Pečeň in situ 20.10.2017 46.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia pečene na preparáte Prehrať - Demonštrácia pečene na preparátePrehrať v novom okne - Demonštrácia pečene na preparáte 20.10.2017 53.79 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia cavitas oris Prehrať - Demonštrácia cavitas orisPrehrať v novom okne - Demonštrácia cavitas oris 20.10.2017 49.5 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Jazyk (lingua) Prehrať - Jazyk (lingua)Prehrať v novom okne - Jazyk (lingua) 20.10.2017 36.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Mm constrictores pharyngis Prehrať - Mm constrictores pharyngisPrehrať v novom okne - Mm constrictores pharyngis 20.10.2017 27.74 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Žalúdok duodenum jejunum demonštrácia na preparáte Prehrať - Žalúdok duodenum jejunum demonštrácia na preparátePrehrať v novom okne - Žalúdok duodenum jejunum demonštrácia na preparáte 20.10.2017 45.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Ostium ileocaecale appendix vermiformis - preparát Prehrať - Ostium ileocaecale appendix vermiformis - preparátPrehrať v novom okne - Ostium ileocaecale appendix vermiformis - preparát 20.10.2017 25.86 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv A mesenterika superior et inferior a typické znaky čreva I Prehrať - A mesenterika superior et inferior a typické znaky čreva IPrehrať v novom okne - A mesenterika superior et inferior a typické znaky čreva I 3.11.2017 63.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv A mesenterika superior et inferior a typické znaky čreva II Prehrať - A mesenterika superior et inferior a typické znaky čreva IIPrehrať v novom okne - A mesenterika superior et inferior a typické znaky čreva II 3.11.2017 54.71 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Plica umbilicalis mediana, medialis, lateralis et fossae inguinales Prehrať - Plica umbilicalis mediana, medialis, lateralis et fossae inguinalesPrehrať v novom okne - Plica umbilicalis mediana, medialis, lateralis et fossae inguinales 3.11.2017 36.1 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia veľkých ciev v retroperitoneu brušnej dutiny Prehrať - Demonštrácia veľkých ciev v retroperitoneu brušnej dutinyPrehrať v novom okne - Demonštrácia veľkých ciev v retroperitoneu brušnej dutiny 3.11.2017 46.22 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Anulus inguinalis superficialis u muža Prehrať - Anulus inguinalis superficialis u mužaPrehrať v novom okne - Anulus inguinalis superficialis u muža 7.1.2019 20.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Canalis inguinalis u ženy Prehrať - Canalis inguinalis u ženyPrehrať v novom okne - Canalis inguinalis u ženy 7.1.2019 18.07 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Canalis inguinalis u muža Prehrať - Canalis inguinalis u mužaPrehrať v novom okne - Canalis inguinalis u muža 7.1.2019 20.73 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Obsah funiculus spermaticus Prehrať - Obsah funiculus spermaticusPrehrať v novom okne - Obsah funiculus spermaticus 7.1.2019 17.16 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Obaly testes Prehrať - Obaly testesPrehrať v novom okne - Obaly testes 7.1.2019 25.57 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Popis obličky hilum renale capsula fibrosa Prehrať - Popis obličky hilum renale capsula fibrosaPrehrať v novom okne - Popis obličky hilum renale capsula fibrosa 7.1.2019 89.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Močový mechúr, prostata Prehrať - Močový mechúr, prostataPrehrať v novom okne - Močový mechúr, prostata 7.1.2019 73.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Cievy a nervy na dorsum penis Prehrať - Cievy a nervy na dorsum penisPrehrať v novom okne - Cievy a nervy na dorsum penis 7.1.2019 42.11 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Penis - vonkajší popis, sagitálny rez, transverzálny rez Prehrať - Penis - vonkajší popis, sagitálny rez, transverzálny rezPrehrať v novom okne - Penis - vonkajší popis, sagitálny rez, transverzálny rez 7.1.2019 30.8 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Ligamentum fundiforme et suspensorium penis Prehrať - Ligamentum fundiforme et suspensorium penisPrehrať v novom okne - Ligamentum fundiforme et suspensorium penis 7.1.2019 7.96 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Mužský orgánový močovo-pohlavný komplex Prehrať - Mužský orgánový močovo-pohlavný komplexPrehrať v novom okne - Mužský orgánový močovo-pohlavný komplex 7.1.2019 49.23 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Testes - preparáty Prehrať - Testes - preparátyPrehrať v novom okne - Testes - preparáty 7.1.2019 18.06 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Sagitálny rez ženským močovo-pohlavným orgánovým komplexom Prehrať - Sagitálny rez ženským močovo-pohlavným orgánovým komplexomPrehrať v novom okne - Sagitálny rez ženským močovo-pohlavným orgánovým komplexom 7.1.2019 96.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Ženské pohlavné orgány - preparáty Prehrať - Ženské pohlavné orgány - preparátyPrehrať v novom okne - Ženské pohlavné orgány - preparáty 7.1.2019 36.03 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Uterus Prehrať - UterusPrehrať v novom okne - Uterus 7.1.2019 36.53 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Ženské pohlavné orgány in situ Prehrať - Ženské pohlavné orgány in situPrehrať v novom okne - Ženské pohlavné orgány in situ 7.1.2019 55.57 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv A iliaca communis a iliaca externa a okolité štruktúry Prehrať - A iliaca communis a iliaca externa a okolité štruktúryPrehrať v novom okne - A iliaca communis a iliaca externa a okolité štruktúry 7.1.2019 42.34 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Plexus lumbalis a plexus hypogastricus superior v retroperitoneu Prehrať - Plexus lumbalis a plexus hypogastricus superior v retroperitoneuPrehrať v novom okne - Plexus lumbalis a plexus hypogastricus superior v retroperitoneu 7.1.2019 31.23 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Panva - svaly panvového dna Prehrať - Panva - svaly panvového dnaPrehrať v novom okne - Panva - svaly panvového dna 7.1.2019 37.7 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Fossa ischioanalis, canalis pudendalis, diaphragma urogenitale Prehrať - Fossa ischioanalis, canalis pudendalis, diaphragma urogenitalePrehrať v novom okne - Fossa ischioanalis, canalis pudendalis, diaphragma urogenitale 7.1.2019 43.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Plexus sacralis, m piriformis, arcus tendineus, m levatoris, ani corona mortis Prehrať - Plexus sacralis, m piriformis, arcus tendineus, m levatoris, ani corona mortisPrehrať v novom okne - Plexus sacralis, m piriformis, arcus tendineus, m levatoris, ani corona mortis 7.1.2019 29.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
 

Kľúčové slová: pitva, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, brucho

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | pracovisko: Ústav anatómie, Ústav lekárskej informatiky | publikované: 22.4.2017 | posledné úpravy: 7.1.2019
citácia: Vecanová Janka, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová: Anatomická pitva - brucho a panva. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 22.4.2017, posledná aktualizácia 7.1.2019 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=226>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme