Anatomická pitva - brucho, tráviaci systém, panva

Anatomická pitva brucha a panvy obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev brucha, tráviaceho systému a panvy.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vrstvy anterolaterálnej brušnej steny vagina m recti abdominis 11.3.2020 89.05 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva ligamentum teres hepatis 9.3.2020 26.41 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia omentum minus 1.2.2020 21.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia truncus coeliacus a extrahepatálnych žlčovodov 1.2.2020 43.51 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pečeň in situ 1.2.2020 46.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia pečene na preparáte 1.2.2020 53.39 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia cavitas oris 1.2.2020 48.47 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Jazyk (lingua) 1.2.2020 37.81 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mm constrictores pharyngis 1.2.2020 26.16 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Žalúdok duodenum jejunum demonštrácia na preparáte 1.2.2020 39.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ostium ileocaecale appendix vermiformis - preparát 1.2.2020 24.94 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Arteria mesenterica superior et inferior a typické znaky čreva I 1.2.2020 65.15 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Arteria mesenterica superior et inferior a typické znaky čreva II 1.2.2020 53.15 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plica umbilicalis mediana, medialis, lateralis et fossae inguinales 1.2.2020 37.47 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia veľkých ciev v retroperitoneu brušnej dutiny 1.2.2020 49.61 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Anulus inguinalis superficialis u muža 1.2.2020 19.81 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Canalis inguinalis u ženy 1.2.2020 18.25 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Canalis inguinalis u muža 1.2.2020 20.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Obsah funiculus spermaticus 1.2.2020 16.22 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Obaly testes 1.2.2020 25.44 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Popis obličky hilum renale capsula fibrosa 1.2.2020 88.71 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Močový mechúr, prostata 1.2.2020 72.04 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Cievy a nervy na dorsum penis 1.2.2020 41.81 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Penis - vonkajší popis, sagitálny rez, transverzálny rez 1.2.2020 29.16 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ligamentum fundiforme et suspensorium penis 1.2.2020 8.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mužský orgánový močovo-pohlavný komplex 1.2.2020 49.32 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testes - preparáty 1.2.2020 18.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Sagitálny rez ženským močovo-pohlavným orgánovým komplexom 1.2.2020 98.82 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ženské pohlavné orgány - preparáty 1.2.2020 34.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Uterus 1.2.2020 32.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ženské pohlavné orgány in situ 1.2.2020 54.65 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 A iliaca communis a iliaca externa a okolité štruktúry 1.2.2020 40.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plexus lumbalis a plexus hypogastricus superior v retroperitoneu 1.2.2020 33.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Panva - svaly panvového dna 1.2.2020 38.86 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Fossa ischioanalis, canalis pudendalis, diaphragma urogenitale 1.2.2020 42.25 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plexus sacralis, m piriformis, arcus tendineus, m levatoris, ani corona mortis 1.2.2020 27.92 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus pudendus vo foramen infrapiriforme a v canalis pudendalis 1.2.2020 22.84 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko