Anatomická pitva - brucho a panva

Anatomická pitva brucha obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev brucha a panvy.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vrstvy anterolaterálnej brušnej steny vagina m recti abdominis 20.10.2017 89.51 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva ligamentum teres hepatis 20.10.2017 26.72 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia omentum minus 20.10.2017 22.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia truncus coeliacus a extrahepatálnych žlčovodov 20.10.2017 43.09 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pečeň in situ 20.10.2017 46.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia pečene na preparáte 20.10.2017 53.79 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia cavitas oris 20.10.2017 49.5 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Jazyk (lingua) 20.10.2017 36.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mm constrictores pharyngis 20.10.2017 27.74 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Žalúdok duodenum jejunum demonštrácia na preparáte 20.10.2017 45.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ostium ileocaecale appendix vermiformis - preparát 20.10.2017 25.86 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 A mesenterika superior et inferior a typické znaky čreva I 3.11.2017 63.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 A mesenterika superior et inferior a typické znaky čreva II 3.11.2017 54.71 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plica umbilicalis mediana, medialis, lateralis et fossae inguinales 3.11.2017 36.1 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia veľkých ciev v retroperitoneu brušnej dutiny 3.11.2017 46.22 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Anulus inguinalis superficialis u muža 7.1.2019 20.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Canalis inguinalis u ženy 7.1.2019 18.07 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Canalis inguinalis u muža 7.1.2019 20.73 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Obsah funiculus spermaticus 7.1.2019 17.16 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Obaly testes 7.1.2019 25.57 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Popis obličky hilum renale capsula fibrosa 7.1.2019 89.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Močový mechúr, prostata 7.1.2019 73.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Cievy a nervy na dorsum penis 7.1.2019 42.11 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Penis - vonkajší popis, sagitálny rez, transverzálny rez 7.1.2019 30.8 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ligamentum fundiforme et suspensorium penis 7.1.2019 7.96 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mužský orgánový močovo-pohlavný komplex 7.1.2019 49.23 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testes - preparáty 7.1.2019 18.06 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Sagitálny rez ženským močovo-pohlavným orgánovým komplexom 7.1.2019 96.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ženské pohlavné orgány - preparáty 7.1.2019 36.03 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Uterus 7.1.2019 36.53 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ženské pohlavné orgány in situ 7.1.2019 55.57 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 A iliaca communis a iliaca externa a okolité štruktúry 7.1.2019 42.34 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plexus lumbalis a plexus hypogastricus superior v retroperitoneu 7.1.2019 31.23 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Panva - svaly panvového dna 7.1.2019 37.7 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Fossa ischioanalis, canalis pudendalis, diaphragma urogenitale 7.1.2019 43.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plexus sacralis, m piriformis, arcus tendineus, m levatoris, ani corona mortis 7.1.2019 29.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko