Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, CSc.
mikulas.pomfy(at)upjs.sk
Ústav histológie a embryológie
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 2341253
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Učebnica "Mikroskopická anatómia" predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými orgánmi.  Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov.

Pomfy M. a kol.: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.


Nedostatok vysokoškolských učebníc a teda aj učebníc histológie a embryológie motivoval autorov k napísaniu novej učebnice. Nadviazali tak na prvé učebnice autorov Jánošík, Srdínko, Frankerbenger, Wolf, Klika-Vacek, Kapeller a Maršala. Kolektív autorov predkladaného výučbového materiálu uprednostňuje elektronicky publikované dielo, ktoré bude ľahšie dostupné a teda môže mať aj niekoľkonásobne väčší ohlas než klasické skriptá či monografia. Zároveň tak vychádzajú v ústrety požiadavkám študentov.

Titulná strana

Elektronická učebnica obsahuje tieto hlavné kapitoly:
- Kardiovaskulárny systém
- Lymfatický systém
- Tráviaci systém 1
- Tráviaci systém 2
- Dýchací systém
- Močový systém
- Mužský pohlavný systém
- Ženský pohlavný systém
- Endokrinný systém
- Koža a mliečna žľaza
- Nervový systém
- Zmyslový systém
 

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný vďaka podpore Ministerstva školstva SR, grantovej agentúre KEGA – 3/5185/07.

Pomfy M., Mechírová E., Domoráková I., Tóth Š., Veselá J., Jonecová Z., Danková M.: , Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Úvod Stiahnuť - ÚvodOtvoriť v novom okne - Úvod 17.9.2009 2.78 MB ktokoľvek Creative Commons License
pdf Kardiovaskulárny systém Stiahnuť - Kardiovaskulárny systémOtvoriť v novom okne - Kardiovaskulárny systém 27.11.2009 16.45 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Lymfatický systém Stiahnuť - Lymfatický systémOtvoriť v novom okne - Lymfatický systém 27.11.2009 13.65 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Tráviaci systém 1 Stiahnuť - Tráviaci systém 1Otvoriť v novom okne - Tráviaci systém 1 27.11.2009 39.97 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Tráviaci systém 2 Stiahnuť - Tráviaci systém 2Otvoriť v novom okne - Tráviaci systém 2 27.11.2009 15.57 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Dýchací systém Stiahnuť - Dýchací systémOtvoriť v novom okne - Dýchací systém 27.11.2009 16.22 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Močový systém Stiahnuť - Močový systémOtvoriť v novom okne - Močový systém 27.11.2009 10.48 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Mužský pohlavný systém Stiahnuť - Mužský pohlavný systémOtvoriť v novom okne - Mužský pohlavný systém 27.11.2009 8.27 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Ženský pohlavný systém Stiahnuť - Ženský pohlavný systémOtvoriť v novom okne - Ženský pohlavný systém 27.11.2009 29.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Endokrinný systém Stiahnuť - Endokrinný systémOtvoriť v novom okne - Endokrinný systém 27.11.2009 13.7 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Koža a mliečna žľaza Stiahnuť - Koža a mliečna žľazaOtvoriť v novom okne - Koža a mliečna žľaza 27.11.2009 11.84 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Nervový systém Stiahnuť - Nervový systémOtvoriť v novom okne - Nervový systém 27.11.2009 14.21 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Zmyslový systém Stiahnuť - Zmyslový systémOtvoriť v novom okne - Zmyslový systém 27.11.2009 15.08 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Kardiovaskulárny systém - preparáty Stiahnuť - Kardiovaskulárny systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Kardiovaskulárny systém - preparáty 27.11.2009 7.41 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Lymfatický systém - preparáty Stiahnuť - Lymfatický systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Lymfatický systém - preparáty 27.11.2009 5.95 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Tráviaci systém 1 - preparáty Stiahnuť - Tráviaci systém 1 - preparátyOtvoriť v novom okne - Tráviaci systém 1 - preparáty 27.11.2009 16.9 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Tráviaci systém 2 - preparáty Stiahnuť - Tráviaci systém 2 - preparátyOtvoriť v novom okne - Tráviaci systém 2 - preparáty 27.11.2009 10.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Dýchací systém - preparáty Stiahnuť - Dýchací systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Dýchací systém - preparáty 27.11.2009 9.92 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Močový systém - preparáty Stiahnuť - Močový systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Močový systém - preparáty 27.11.2009 6.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Mužský pohlavný systém - preparáty Stiahnuť - Mužský pohlavný systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Mužský pohlavný systém - preparáty 27.11.2009 3.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Ženský pohlavný systém - preparáty Stiahnuť - Ženský pohlavný systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Ženský pohlavný systém - preparáty 27.11.2009 17.24 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Endokrinný systém - preparáty Stiahnuť - Endokrinný systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Endokrinný systém - preparáty 27.11.2009 7.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Koža a miečna žľaza - preparáty Stiahnuť - Koža a miečna žľaza - preparátyOtvoriť v novom okne - Koža a miečna žľaza - preparáty 27.11.2009 6.58 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Nervový systém - preparáty Stiahnuť - Nervový systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Nervový systém - preparáty 27.11.2009 6.56 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Zmyslový systém - preparáty Stiahnuť - Zmyslový systém - preparátyOtvoriť v novom okne - Zmyslový systém - preparáty 27.11.2009 15.09 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 

Kľúčové slová: histológia, orgány, embryológia, preparáty

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

doc. MUDr. Eva Mechirova, CSc., mim. prof.
Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: 055 234 3380
e-mail: eva.mechirova(at)upjs.sk

Recenzenti

prof. MVDr. Milan Maretta, DrSc.
Ústav anatómie, histológie, embryológie a fyziológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
telefón: +421 55 298 1202
e-mail: Milan_Maretta(at)uvm.sk

doc. MUDr. Štefan Polák, PhD.
Ústav histológie a embryológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
telefón: +421 2 59357 236
e-mail: stefan.polak(at)fmed.uniba.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 9
97.5 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Mikuláš Pomfy, Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková | pracovisko: Ústav histológie a embryológie | publikované: 20.4.2009 | posledné úpravy: 27.6.2011
citácia: Pomfy Mikuláš, Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 20.4.2009, posledná aktualizácia 27.6.2011 [cit. 2019-09-19] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=27>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme