Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
prof. MVDr. Mikuláš Pomfy
mikulas.pomfy(at)upjs.sk
Ústav histológie a embryológie
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 2341253
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Učebnica "Mikroskopická anatómia" predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými orgánmi.  Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov.

Pomfy M. a kol.: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

Nedostatok vysokoškolských učebníc a teda aj učebníc histológie a embryológie motivoval autorov k napísaniu novej učebnice. Nadviazali tak na prvé učebnice autorov Jánošík, Srdínko, Frankerbenger, Wolf, Klika-Vacek, Kapeller a Maršala. Kolektív autorov predkladaného výučbového materiálu uprednostňuje elektronicky publikované dielo, ktoré bude ľahšie dostupné a teda môže mať aj niekoľkonásobne väčší ohlas než klasické skriptá či monografia. Zároveň tak vychádzajú v ústrety požiadavkám študentov.

Titulná strana

Elektronická učebnica obsahuje tieto hlavné kapitoly:
- Kardiovaskulárny systém
- Lymfatický systém
- Tráviaci systém 1
- Tráviaci systém 2
- Dýchací systém
- Močový systém
- Mužský pohlavný systém
- Ženský pohlavný systém
- Endokrinný systém
- Koža a mliečna žľaza
- Nervový systém
- Zmyslový systém
 

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný vďaka podpore Ministerstva školstva SR, grantovej agentúre KEGA – 3/5185/07.

Pomfy M., Mechírová E., Domoráková I., Tóth Š., Veselá J., Jonecová Z., Danková M.: , Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod 17.9.2009 2.78 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Kardiovaskulárny systém 27.11.2009 16.45 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Lymfatický systém 27.11.2009 13.65 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Tráviaci systém 1 27.11.2009 39.97 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Tráviaci systém 2 27.11.2009 15.57 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dýchací systém 27.11.2009 16.22 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Močový systém 27.11.2009 10.48 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mužský pohlavný systém 27.11.2009 8.27 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ženský pohlavný systém 27.11.2009 29.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Endokrinný systém 27.11.2009 13.7 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Koža a mliečna žľaza 27.11.2009 11.84 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervový systém 27.11.2009 14.21 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Zmyslový systém 27.11.2009 15.08 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Kardiovaskulárny systém - preparáty 27.11.2009 7.41 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Lymfatický systém - preparáty 27.11.2009 5.95 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Tráviaci systém 1 - preparáty 27.11.2009 16.9 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Tráviaci systém 2 - preparáty 27.11.2009 10.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dýchací systém - preparáty 27.11.2009 9.92 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Močový systém - preparáty 27.11.2009 6.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mužský pohlavný systém - preparáty 27.11.2009 3.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ženský pohlavný systém - preparáty 27.11.2009 17.24 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Endokrinný systém - preparáty 27.11.2009 7.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Koža a miečna žľaza - preparáty 27.11.2009 6.58 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervový systém - preparáty 27.11.2009 6.56 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Zmyslový systém - preparáty 27.11.2009 15.09 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 9
97.5 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko