Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Prednášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva:

 1. Retroperitoneum.
 2. Močový systém. Nadobličky.
 3. Mužské pohlavné orgány.
 4. Ženské pohlavné orgány.
 5. Panva všeobecne. Uzávierka panvy.
 6. Krvné zásobenie, venózna, lymfatická drenáž a inervácia orgánov panvy.
 7. Autonómny nervový systém.
 8. Lebka. Priestory lebky. Krčné stavce.
 9. Spojenia na lebke. Kraniovertebrálne spojenia. Svaly hlavy a krku.
 10. Krvné zásobenie hlavy a krku.
 11. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku.
 12. Hlavové nervy (HN) všeobecne. HN I, II, III, IV, V, VI, VII.
 13. Hlavové nervy – HN VIII, IX, X, XI, XII. Plexus cervicalis.
 14. Parasympatikové gangliá hlavy, truncus sympathicus – pars cervicalis.
 15. Topografická anatómia hlavy.
 16. Topografická anatómia krku.
 17. Úvod do centrálneho nervového systému. Miecha.
 18. Mozgový kmeň – medulla oblongata, pons. Fossa rhomboidea.
 19. Mozgový kmeň – mesencephalon. Formatio reticularis. Cerebellum.
 20. Diencephalon. Bazálne gangliá a ich spojenia.
 21. Telencephalon. Rhinencephalon. čuchová dráha. Limbický systém.
 22. Prehľad nervových dráh.
 23. Oko. Zraková dráha.
 24. Ucho. Sluchová a vestibulárna dráha.
 25. Koža. Endokrinné žľazy.
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Retroperitoneum 8.3.2023 4.24 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Močová sústava – systema urinarium 8.3.2023 4.05 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Autonómny nervový systém 8.3.2023 3.28 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Mužské pohlavné orgány 5.5.2021 2.03 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Ženské pohlavné orgány 27.4.2021 2.11 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecná anatómia panvy 8.3.2023 3.83 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a inervácia panvy 8.3.2023 3.91 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lebka - cranium 21.9.2022 5.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku 1.10.2020 7.58 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových nervov. 8.10.2020 1.63 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Inervácia hlavy a krku - hlavové nervy, plexus cervicalis, ANS 19.10.2022 4.47 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Topografická anatómia hlavy, ANS, parasympatikové gangliá 19.10.2022 6.28 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Topografia a klinicky významné priestory krku 3.11.2022 9.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Predĺžená miecha, pons, fossa rhomboidea - vonkajšia a vnútorná štruktúra, dráhy miechy 11.11.2020 5 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Mesencephalon - vonkajšia a vnútorná štruktúra, formatio reticularis, nervové dráhy mozgového kmeňa, cerebellum a jeho spojenia 6.12.2022 6.48 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Diencephalon - vonkajšia a vnútorná štruktúra, bazálne gangliá a ich spojenia 6.12.2022 4.59 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Telencephalon – mozgová kôra, čuchový a limbický systém 7.12.2021 3.26 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Prehľad nervových dráh – súhrn 7.12.2019 3.64 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Orgány zraku a sluchu 22.12.2017 3.74 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Endokrinný systém a koža 4.5.2019 1.63 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko