Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Prednášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva:

 1. Hrudník ako celok, stavba steny hrudníka.
 2. Rozdelenie mediastína. Mediastinum superius a inferius Bránica.
 3. Srdce - dutiny, skeleton cordis, prevodový systém, cievy a nervy, auskultačné body.
 4. Dýchací systém - horné a dolné dýchacie cesty, pľúca.
 5. Úvod do tráviaceho systému.
 6. Orgány tráviaceho systému.
 7. Stavba brušnej steny, canalis inguinalis.
 8. Peritoneum. Retroperitoneum.
 9. Močový systém. Nadobličky.
 10. a) Autonómny nervový systém.
  b) Mužské pohlavné orgány.
 11. a) Ženské pohlavné orgány.
  b) Endokrinný systém a koža.
 12. Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a inervácia orgánov panvy.
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) 26.2.2021 4.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Mediastinum superius et inferius (anterius, medium, posterius) 26.2.2021 4.65 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Srdce 24.3.2021 4.29 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dýchací systém 24.3.2021 3.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Úvod do tráviaceho systému 4.4.2019 811.73 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Orgány tráviaceho systému 4.4.2019 3.71 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stavba brušnej steny, canalis inguinalis, peritoneum 14.4.2021 4.53 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Retroperitoneum 14.4.2021 3.08 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Močový systém – systema urinarium 21.4.2021 3.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Autonómny nervový systém 5.5.2021 2.57 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Mužské pohlavné orgány 5.5.2021 2.03 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Ženské pohlavné orgány 27.4.2021 2.11 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Endokrinný systém a koža 4.5.2019 1.63 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Uzávierka panvy, krvné zásobenie, lymfatická drenáž a inervácia orgánov panvy 11.5.2021 4.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko