Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Prednášky z predmetu Anatómia 2 sú venované štúdiu a pochopeniu jednotlivých častí lebky, jej spojeniam a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická anatómia štruktúr hlavy a krku. Prezentované sú tu aj zmyslové orgány, príslušné nervové dráhy a endokrinný systém.


Prednášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zubné lekárstvo obsahujú:

1. Lebka ako celok, neurocranium.

2. Splanchnocranium. Spojenia na lebke. Priestory lebky. Krčné stavce.

3. Svaly hlavy a krku. Tepny hlavy a krku.

4. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Inervácia hlavy a krku všeobecne.

5. Hlavové nervy všeobecne. HN V, VII.

6. HN IX, X, XI, XII. Plexus cervicalis.

7. Autonómny nervový systém všeobecne. ANS hlavy a krku.

8. HN I. Oko. HN II a okohybné nervy (HN III, IV, VI). Čuchová a zraková dráha.

9. Ucho. HN VIII. Sluchová a vestibulárna dráha. Endokrinný systém. Koža.

10. Topografická anatómia hlavy.

11. Topografická anatómia krku.

12. Cievy a nervy nosovej dutiny, ústnej dutiny a zubov. Chuťová dráha.

 

 

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Lebka, Neurocranium Stiahnuť - Lebka, NeurocraniumOtvoriť v novom okne - Lebka, Neurocranium 9.2.2018 9.17 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Splanchnocranium, Krčné stavce, Spojenia kostí lebky a krku Stiahnuť - Splanchnocranium, Krčné stavce, Spojenia kostí lebky a krkuOtvoriť v novom okne - Splanchnocranium, Krčné stavce, Spojenia kostí lebky a krku 20.2.2018 8.61 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 

Kľúčové slová: lebka a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové orgány, endokrinný systém

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Květuše Lovásová, Adriana Boleková | pracovisko: Ústav anatómie | publikované: 25.4.2016 | posledné úpravy: 20.2.2018
citácia: Lovásová Květuše, Adriana Boleková: Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 25.4.2016, posledná aktualizácia 20.2.2018 [cit. 2018-02-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=233>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme