Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Prednášky z predmetu Anatómia 2 sú venované štúdiu a pochopeniu jednotlivých oblastí a štruktúr hlavy a krku, vrátane lebky, krčných stavcov a ich spojení, a tiež časti centrálneho a periférneho nervového systému. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická anatómia štruktúr hlavy a krku. Prezentované sú tu aj zmyslové orgány, endokrinný systém a koža.

Prednášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zubné lekárstvo obsahujú:
1. Lebka ako celok. Splanchnocranium.
2. Neurocranium.
3. Krčné stavce. Spojenia kostí lebky, spojenia krčných stavcov. Priestory lebky.
4. Svaly hlavy a krku. Tepny hlavy a krku. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku.
5. Jadrá hlavových nervov. Nervové dráhy (okrem zrakovej, sluchovej a vestibulárnej).
6. Inervácia hlavy a krku všeobecne. HN V, VII.
7. HN IX - XII. Plexus cervicalis.
8. Autonómny nervový systém všeobecne. ANS hlavy a krku.
9. Cievy a nervy nosovej dutiny, ústnej dutiny a zubov.
10. Topografická anatómia hlavy.
11. Topografická anatómia krku.
12. Oko. HN II, III, IV, VI. Zraková dráha. Ucho. HN VIII. Sluchová a vestibulárna dráha.
13. Endokrinný systém. Koža.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Lebka ako celok, splanchnocranium 10.2.2023 7.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Neurocranium 10.2.2023 11.17 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Krčné stavce, spojenia kostí lebky, spojenia krčných stavcov, priestory lebky 10.2.2023 5.11 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly, tepny a venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku 10.2.2023 10.18 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Jadrá hlavových nervov, nervové dráhy 10.2.2023 5.44 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Inervácia hlavy a krku všeobecne, HN V, VII 24.3.2023 5.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HN IX, X, XI, XII, Plexus cervicalis 30.3.2023 3.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Autonómny nervový systém všeobecne, ANS hlavy a krku 31.3.2023 6.99 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cievy hlavy a krku, lymfatická drenáž hlavy a krku 15.3.2021 6.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cievy a nervy nosovej dutiny, ústnej dutiny a zubov 15.3.2021 3.21 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Topografická anatómia hlavy 5.4.2020 4.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Topografická anatómia krku 3.5.2023 8.19 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Oko, HN II, III, IV, VI, zraková dráha 18.4.2020 2.95 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HN I, čuchová a chuťová dráha, ucho, HN VIII, sluchová a vestibulárna dráha, koža, endokrinný systém 23.4.2020 4.64 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko