Videá k praktickým cvičeniam z anatómie - hrudník a dýchací systém

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí určených pre štúdium anatómie hrudníka a dýchacieho systému v rámci predmetu Anatómia 1 pre študentov všeobecného lekárstva. Videozáznamy obsahujú okrem obrazovej dokumentácie aj odbornú terminológiu jednotlivých anatomických štruktúr a poskytujú tak možnosť individuálnej prípravy na praktické cvičenia.

Autori prezentujú videá k praktickým cvičeniam z anatómie.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 VA2 1-01 Osteothorax 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-02 Juncturae thoracis et columna vertebralis 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-03 Musculi thoracis et Musculi dorsi 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-04 Cievy a nervy steny hrudníka 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 2-01 Mediastinum superius 26.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 2-02 Mediastinum inferius 26.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-01 Srdce - vonkajší opis, Perikard 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-02 Dutiny srdca 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-03 Srdcový skelet 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-04 Cievy srdca 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-01 Horné dýchacie cesty 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-02 Dolné dýchacie cesty 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-03 Vlastný dýchací orgán 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko