Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Nemocničný informačný systém

Nemocničný informačný systém

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.


Rozvoj elektronického zdravotníctva je výrazne ovplyvňovaný sociálnymi, ekonomickými, ale aj politickými faktormi. Zmeny, ktoré nastali v systémoch poskytovania zdravotnej starostlivosti v mnohých Európskych krajinách poukazujú okrem iného aj na nevyhnutnosť skvalitnenia procesov evidencie, archivácie a sprístupňovania citlivých údajov týkajúcich sa zdravotného stavu pacientov a obyvateľstva ako takého. Tieto zmeny v pozitívnom smere ovplyvnili myslenie kompetentných orgánov a naštartovali cestu prechodu k využívaniu informačných a komunikačných prostriedkov aj v našich zdravotníckych zariadeniach.

Ekonomická výhodnosť prebiehajúcich inovácií systému zdravotníctva sa opiera hlavne o demografické zmeny, stúpajúce náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, či rastúce požiadavky na jej kvalitu a dostupnosť. Zabezpečenie efektívnosti využívania finančných i ľudských zdrojov si preto vyžaduje vybudovanie systému, v ktorom bude možné jednoducho, rýchlo, spoľahlivo a bezpečne archivovať, zdielať a vymienať dôležité informácie. Lekári, zdravotnícky personál i administratívni pracovníci vykonávajú rôzne úlohy a v procese "papierovej" evidencie údajov zapisujú informácie, ktoré sa často opakujú. Zdieľanie informácií preto prináša nielen finančnú, ale aj časovú úsporu, a to tak pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj pre jej konzumenta (pacienta).

Príspevok Nemocničný informačný systém vychádza z potrieb Laboratória virtuálnej nemocnice budovaného na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré si kladie za cieľ vytvoriť podmienky pre simuláciu činností a toku informácií v zdravotníckych zariadeniach pomocou informačných systémov používaných v klinickej praxi. Je zameraný na ozrejmenie podstaty evidencie a využívania elektronickej zdravotnej dokumentácie fiktívnych pacientov v reálnom nemocničnom informačnom systéme. Nemocničné informačné systémy rôznych výrobcov sa líšia prevažne grafickým spracovaním a spôsobom zadávania údajov. Kvôli názornosti, previazanosti údajov v moduloch systému a jednotnosti prezentácie informácií sú princípy vysvetlené na NIS MEDEA, ktorý je v laboratóriu nainštalovaný.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 3/6329/08 "Laboratórium virtuálnej nemocnice na báze nemocničných informačných systémov".

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základné informácie k predmetu Stiahnuť - Základné informácie k predmetuOtvoriť v novom okne - Základné informácie k predmetu 15.9.2019 879.91 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Medicínska informatika 2, Nemocničný informačný systém - učebnica Stiahnuť - Medicínska informatika 2, Nemocničný informačný systém - učebnicaOtvoriť v novom okne - Medicínska informatika 2, Nemocničný informačný systém - učebnica 8.10.2016 6.17 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
pdf Základné pojmy Stiahnuť - Základné pojmyOtvoriť v novom okne - Základné pojmy 9.10.2017 288.72 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Komplexný nemocničný informačný systém Stiahnuť - Komplexný nemocničný informačný systémOtvoriť v novom okne - Komplexný nemocničný informačný systém 9.10.2017 1.02 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
ppsx Nemocničný informačný systém Stiahnuť - Nemocničný informačný systémOtvoriť v novom okne - Nemocničný informačný systém 16.10.2017 1.55 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
ppsx Komunikácia v NIS Stiahnuť - Komunikácia v NISOtvoriť v novom okne - Komunikácia v NIS 17.10.2017 2.23 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
ppsx Centrálny register Stiahnuť - Centrálny registerOtvoriť v novom okne - Centrálny register 21.10.2017 4.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
ppsx Ambulancie Stiahnuť - AmbulancieOtvoriť v novom okne - Ambulancie 19.11.2018 7.69 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
ppsx Lôžkové oddelenia Stiahnuť - Lôžkové oddeleniaOtvoriť v novom okne - Lôžkové oddelenia 6.11.2018 7.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 

Kľúčové slová: informatika, informačný systém, laboratórium


Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 17.9.2009 | posledné úpravy: 15.9.2019
citácia: Majerník Jaroslav: Nemocničný informačný systém. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 17.9.2009, posledná aktualizácia 15.9.2019 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=32>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme