Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva hrudníka obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev hrudníka.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kožné rezy na hrudníku 13.10.2017 35.65 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Preparácia suprafasciálnych ciev a nervov hrudníka 13.10.2017 41.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Thorakohumerálne svaly a vlastné svaly hrudníka 13.10.2017 20.02 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Sulcus deltoideopectoralis 13.10.2017 12.5 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva povrchových štruktúr v axille 13.10.2017 29.19 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva a thoracica interna 13.10.2017 17.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva povrchových štruktúr v axille 2 13.10.2017 36.53 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Thorakohumerálne svaly a odrezávanie m. subclavius 13.10.2017 27.06 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Otváranie hrudníka a pretínanie rebier 13.10.2017 41.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia orgánov v otvorenom hrudníku 13.10.2017 37.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva nn phrenici 13.10.2017 13.19 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia sin transversus 13.10.2017 15.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia mediastína 1 13.10.2017 26.42 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia mediastína 2 13.10.2017 50.81 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vyberanie srdca 13.10.2017 43.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vyberanie ľavých pľúc 13.10.2017 23.57 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia srdca 13.10.2017 50.97 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dutiny srdca 13.10.2017 67.65 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Basis cordis et arteriae coronariae 13.10.2017 23.33 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Popis pravých pľúc 13.10.2017 36.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Radix pulmonis dexter 13.10.2017 12.25 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Popis ľavých pľúc 13.10.2017 29.55 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Cavitas nasi nasopharynx 13.10.2017 55.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Laryngopharynx larynx a trachea 13.10.2017 52.78 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mediastinum posterius 1 13.10.2017 33.78 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vena azygos a hemiazygos 13.10.2017 19.62 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mediastinum posterius 2 13.10.2017 39.08 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Prechody ciev perikardom 13.10.2017 28.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko