Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva hrudníka obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev hrudníka.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kožné rezy na hrudníku 1.2.2020 34.62 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Preparácia suprafasciálnych ciev a nervov hrudníka 1.2.2020 41.29 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Thorakohumerálne svaly a vlastné svaly hrudníka 1.2.2020 18.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Sulcus deltoideopectoralis 1.2.2020 13.13 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva povrchových štruktúr v axille 1.2.2020 28.8 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva a thoracica interna 1.2.2020 21.01 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva povrchových štruktúr v axille 2 1.2.2020 28.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Thorakohumerálne svaly a odrezávanie m. subclavius 1.2.2020 25.99 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Otváranie hrudníka a pretínanie rebier 1.2.2020 40.09 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia orgánov v otvorenom hrudníku 1.2.2020 37.4 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Pitva nn phrenici 1.2.2020 14.84 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia sin transversus 1.2.2020 15.2 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia mediastína 1 1.2.2020 25.6 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia mediastína 2 1.2.2020 51.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vyberanie srdca 1.2.2020 40.22 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vyberanie ľavých pľúc 1.2.2020 23.7 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Demonštrácia srdca 1.2.2020 50.36 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dutiny srdca 1.2.2020 65.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Basis cordis et arteriae coronariae 1.2.2020 22.56 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Popis pravých pľúc 1.2.2020 34.71 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Radix pulmonis dexter 1.2.2020 14.65 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Popis ľavých pľúc 1.2.2020 29.45 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Cavitas nasi nasopharynx 1.2.2020 54.2 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Laryngopharynx larynx a trachea 1.2.2020 50.15 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mediastinum posterius 1 1.2.2020 33.34 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vena azygos a hemiazygos 1.2.2020 21.7 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mediastinum posterius 2 1.2.2020 39.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Prechody ciev perikardom 1.2.2020 28.18 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko