Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva hrudníka obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.


Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev hrudníka.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
flv Kožné rezy na hrudníku Prehrať - Kožné rezy na hrudníkuPrehrať v novom okne - Kožné rezy na hrudníku 13.10.2017 35.65 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Preparácia suprafasciálnych ciev a nervov hrudníka Prehrať - Preparácia suprafasciálnych ciev a nervov hrudníkaPrehrať v novom okne - Preparácia suprafasciálnych ciev a nervov hrudníka 13.10.2017 41.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Thorakohumerálne svaly a vlastné svaly hrudníka Prehrať - Thorakohumerálne svaly a vlastné svaly hrudníkaPrehrať v novom okne - Thorakohumerálne svaly a vlastné svaly hrudníka 13.10.2017 20.02 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Sulcus deltoideopectoralis Prehrať - Sulcus deltoideopectoralisPrehrať v novom okne - Sulcus deltoideopectoralis 13.10.2017 12.5 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Pitva povrchových štruktúr v axille Prehrať - Pitva povrchových štruktúr v axillePrehrať v novom okne - Pitva povrchových štruktúr v axille 13.10.2017 29.19 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Pitva a thoracica interna Prehrať - Pitva a  thoracica internaPrehrať v novom okne - Pitva a  thoracica interna 13.10.2017 17.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Pitva povrchových štruktúr v axille 2 Prehrať - Pitva povrchových štruktúr v axille 2Prehrať v novom okne - Pitva povrchových štruktúr v axille 2 13.10.2017 36.53 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Thorakohumerálne svaly a odrezávanie m. subclavius Prehrať - Thorakohumerálne svaly a odrezávanie m. subclaviusPrehrať v novom okne - Thorakohumerálne svaly a odrezávanie m. subclavius 13.10.2017 27.06 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Otváranie hrudníka a pretínanie rebier Prehrať - Otváranie hrudníka a pretínanie rebierPrehrať v novom okne - Otváranie hrudníka a pretínanie rebier 13.10.2017 41.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia orgánov v otvorenom hrudníku Prehrať - Demonštrácia orgánov v otvorenom hrudníkuPrehrať v novom okne - Demonštrácia orgánov v otvorenom hrudníku 13.10.2017 37.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Pitva nn phrenici Prehrať - Pitva nn phreniciPrehrať v novom okne - Pitva nn phrenici 13.10.2017 13.19 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia sin transversus Prehrať - Demonštrácia sin transversusPrehrať v novom okne - Demonštrácia sin transversus 13.10.2017 15.89 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia mediastína 1 Prehrať - Demonštrácia mediastína 1Prehrať v novom okne - Demonštrácia mediastína 1 13.10.2017 26.42 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia mediastína 2 Prehrať - Demonštrácia mediastína 2Prehrať v novom okne - Demonštrácia mediastína 2 13.10.2017 50.81 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Vyberanie srdca Prehrať - Vyberanie srdcaPrehrať v novom okne - Vyberanie srdca 13.10.2017 43.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Vyberanie ľavých pľúc Prehrať - Vyberanie ľavých pľúcPrehrať v novom okne - Vyberanie ľavých pľúc 13.10.2017 23.57 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Demonštrácia srdca Prehrať - Demonštrácia srdcaPrehrať v novom okne - Demonštrácia srdca 13.10.2017 50.97 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Dutiny srdca Prehrať - Dutiny srdcaPrehrať v novom okne - Dutiny srdca 13.10.2017 67.65 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Basis cordis et arteriae coronariae Prehrať - Basis cordis et arteriae coronariaePrehrať v novom okne - Basis cordis et arteriae coronariae 13.10.2017 23.33 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Popis pravých pľúc Prehrať - Popis pravých pľúcPrehrať v novom okne - Popis pravých pľúc 13.10.2017 36.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Radix pulmonis dexter Prehrať - Radix pulmonis dexterPrehrať v novom okne - Radix pulmonis dexter 13.10.2017 12.25 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Popis ľavých pľúc Prehrať - Popis ľavých pľúcPrehrať v novom okne - Popis ľavých pľúc 13.10.2017 29.55 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Cavitas nasi nasopharynx Prehrať - Cavitas nasi nasopharynxPrehrať v novom okne - Cavitas nasi nasopharynx 13.10.2017 55.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Laryngopharynx larynx a trachea Prehrať - Laryngopharynx larynx a tracheaPrehrať v novom okne - Laryngopharynx larynx a trachea 13.10.2017 52.78 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Mediastinum posterius 1 Prehrať - Mediastinum posterius 1Prehrať v novom okne - Mediastinum posterius 1 13.10.2017 33.78 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Vena azygos a hemiazygos Prehrať - Vena azygos a hemiazygosPrehrať v novom okne - Vena azygos a hemiazygos 13.10.2017 19.62 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Mediastinum posterius 2 Prehrať - Mediastinum posterius 2Prehrať v novom okne - Mediastinum posterius 2 13.10.2017 39.08 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Prechody ciev perikardom Prehrať - Prechody ciev perikardomPrehrať v novom okne - Prechody ciev perikardom 13.10.2017 28.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
 

Kľúčové slová: pitva, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, hrudník

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | pracovisko: Ústav anatómie, Ústav lekárskej informatiky | publikované: 22.4.2017 | posledné úpravy: 16.11.2018
citácia: Vecanová Janka, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová: Anatomická pitva - hrudník. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 22.4.2017, posledná aktualizácia 16.11.2018 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=227>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme