Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD.
iveta.domorakova(at)upjs.sk
Ústav histológie a embryológie
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 1252
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas

Učebnica je určená pre štúdium pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva so zameraním na štruktúry hlavovej oblasti s dôrazom na najnovšie poznatky o mikroskopickej štruktúre zuba na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Domoráková I. a kol.: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN  978-80-8152-721-0.


Kapitoly a autorský kolektív:

 1. Lebka (Š.Tóth)
 2. Ústna dutina (M. Danková)
 3. Mikroskopická štruktúra zuba (I. Domoráková)
 4. Vývoj zuba (I. Domoráková)
 5. Dentícia – klinické poznámky (V. Schwartzová)
 6. Nosová dutina (J. Veselá)
 7. Koža (J. Veselá)
 8. Cievny systém (Z. Fagová)
 9. Lymfatický systém (V. Eliášová)
 10. Endokrinný systém (Š. Tóth, K. Čurgali)
 11. Nervový systém (E. Mechírová, Š. Tóth)

Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 019UPJŠ-4/2016 „Interaktívny prístup k výučbe orofaciálnej histológie a embryológie pre odbor zubné lekárstvo“.

Domoráková I. a kol.: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-721-0.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Predslov Stiahnuť - PredslovOtvoriť v novom okne - Predslov 9.4.2019 181.22 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Lebka Stiahnuť - LebkaOtvoriť v novom okne - Lebka 9.4.2019 6.36 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Ústna dutina Stiahnuť - Ústna dutinaOtvoriť v novom okne - Ústna dutina 9.4.2019 9.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Mikroskopická štruktúra zuba Stiahnuť - Mikroskopická štruktúra zubaOtvoriť v novom okne - Mikroskopická štruktúra zuba 9.4.2019 2.96 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Vývoj zuba Stiahnuť - Vývoj zubaOtvoriť v novom okne - Vývoj zuba 9.4.2019 3.9 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Dentícia - klinické poznámky Stiahnuť - Dentícia - klinické poznámkyOtvoriť v novom okne - Dentícia - klinické poznámky 9.4.2019 1.51 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Nosová dutina Stiahnuť - Nosová dutinaOtvoriť v novom okne - Nosová dutina 9.4.2019 3.5 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Koža Stiahnuť - KožaOtvoriť v novom okne - Koža 9.4.2019 2.64 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Cievny systém Stiahnuť - Cievny systémOtvoriť v novom okne - Cievny systém 9.4.2019 3.07 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Lymfatický systém Stiahnuť - Lymfatický systémOtvoriť v novom okne - Lymfatický systém 9.4.2019 5.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Endokrinný systém Stiahnuť - Endokrinný systémOtvoriť v novom okne - Endokrinný systém 9.4.2019 8.04 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Nervový systém Stiahnuť - Nervový systémOtvoriť v novom okne - Nervový systém 9.4.2019 14.32 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Unibook: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas Prejsť - Unibook: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlasOtvoriť v novom okne - Unibook: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas 9.4.2019 ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: mikroskopická štruktúra, atlas, zub, štruktúra, vývoj

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

doc. MUDr. Eva Mechirova, CSc., mim. prof.
Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: 055 234 3380
e-mail: eva.mechirova(at)upjs.sk

Recenzenti

prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Ústav anatómie UPJŠ LF, UPJŠ LF
telefón: +421 55 234 3211
e-mail: silvia.rybarova(at)upjs.sk

doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD.
Ústav histológie a embryológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
telefón: +421 915 984 696
e-mail: katarina.holovska(at)uvlf.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Iveta Domoráková, Eva Mechírová, Štefan Tóth, Marianna Danková, Viera Eliášová, Jarmila Veselá, Kristína Čurgali, Zuzana Fagová, Vladimíra Schwartzová | pracovisko: Ústav histológie a embryológie, I. stomatologická klinika | publikované: 9.4.2019 | posledné úpravy: 9.4.2019
citácia: Domoráková Iveta, Eva Mechírová, Štefan Tóth, Marianna Danková, Viera Eliášová, Jarmila Veselá, Kristína Čurgali, Zuzana Fagová, Vladimíra Schwartzová: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 9.4.2019, posledná aktualizácia 9.4.2019 [cit. 2019-08-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=72>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme