Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MVDr. Iveta Domoráková
iveta.domorakova(at)upjs.sk
Ústav histológie a embryológie
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 1252
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas

Učebnica je určená pre štúdium pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva so zameraním na štruktúry hlavovej oblasti s dôrazom na najnovšie poznatky o mikroskopickej štruktúre zuba na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Domoráková I. a kol.: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN  978-80-8152-721-0.

Kapitoly a autorský kolektív:

 1. Lebka (Š.Tóth)
 2. Ústna dutina (M. Danková)
 3. Mikroskopická štruktúra zuba (I. Domoráková)
 4. Vývoj zuba (I. Domoráková)
 5. Dentícia – klinické poznámky (V. Schwartzová)
 6. Nosová dutina (J. Veselá)
 7. Koža (J. Veselá)
 8. Cievny systém (Z. Fagová)
 9. Lymfatický systém (V. Eliášová)
 10. Endokrinný systém (Š. Tóth, K. Čurgali)
 11. Nervový systém (E. Mechírová, Š. Tóth)

Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 019UPJŠ-4/2016 „Interaktívny prístup k výučbe orofaciálnej histológie a embryológie pre odbor zubné lekárstvo“.

Domoráková I. a kol.: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-721-0.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Predslov 9.4.2019 181.22 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Lebka 9.4.2019 6.36 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ústna dutina 9.4.2019 9.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mikroskopická štruktúra zuba 9.4.2019 2.96 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vývoj zuba 9.4.2019 3.9 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dentícia - klinické poznámky 9.4.2019 1.51 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nosová dutina 9.4.2019 3.5 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Koža 9.4.2019 2.64 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Cievny systém 9.4.2019 3.07 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Lymfatický systém 9.4.2019 5.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Endokrinný systém 9.4.2019 8.04 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervový systém 9.4.2019 14.32 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Unibook: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas 9.4.2019 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko