Interná medicína 4 pre študentov Všeobecného lekárstva

Vyšetrovacie metódy v reumatológii. Reumatoidná artritída. Ankylozujúca spondylartritída, reaktívne artritídy, psoriatická artitída, enteropatické artritídy. Vaskulitídy. Systémové ochorenia spojiva (SLE, systémová skleróza, dermatomyozitída, polymyozitída, zmiešané ochorenia spojiva). Imunita. Autoimunita. Imunodeficitné stavy - vrodené a získané. Alergické ochorenia. Metabolické artropatie. Dnavá artitída. Osteoporóza a osteomalácia. Poruchy vnútorného prostredia.Vyšetrovacie metódy v nefrológii. Akútne a chronické zlyhanie obličiek. Dialyzačná liečba, transplantácia. Akútne a chronické glomerulonefritídy. Nefrotický syndróm. Diferenciálna diagnostika proteinúrie. Tubulointersticiálne nefropatie. Nefrolitiáza.

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 5. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Interná medicína 4 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom semestri piateho roka štúdia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Glomerulonefritídy 4.7.2023 99.92 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrovacie metódy v nefrológii 4.7.2023 95.65 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrovacie metódy v reumatológii 2.10.2023 61.3 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Ankylozujúca spondylitída 4.10.2023 81.89 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Reumatoidná artritída 4.10.2023 58.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Systémové ochorenia spojiva 4.10.2023 71.28 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Renálne insuficiencie 4.10.2023 2.66 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Osteoporóza 12.10.2023 73.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Intersticiálne nefritídy 24.11.2023 93.67 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Imunita 24.11.2023 96.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko