MUDr. Ondrej Zahornacký, ondrej.zahornacky(at)upjs.sk

Závažný priebeh leptospirózy s multiorgánovým zlyhaním - kazuistika

Autor: Ondrej Zahornacký

anotačný obrázok

Leptospiróza je ochorenia patriace medzi zoonózy spôsobené baktériami z rodu Leptospira. Infekcia sa vyskytuje najmä v rozvojových krajinách tropického pásma a v krajinách s nižším hygienickým štandardom. Najvyšší výskyt je pozorovaný najmä v prostredí, ktoré je spojené s výskytom hlodavcov, najmä potkanov, ktoré sú potenciálnym zdrojom infekcie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.