Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anatomická pitva - horná končatina

Anatomická pitva - horná končatina

Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.
Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.


Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev hornej končatiny.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
flv V. cephalica et trigonum deltoideopectorale (membrum superius sinistrum) Prehrať - V. cephalica et trigonum deltoideopectorale (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - V. cephalica et trigonum deltoideopectorale (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 17.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv V. basilica (membrum superius sinistrum) Prehrať - V. basilica (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - V. basilica (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 16.88 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv A. brachialis et n. medianus - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) Prehrať - A. brachialis et n. medianus - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - A. brachialis et n. medianus - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 29.73 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv N. ulnaris - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) Prehrať - N. ulnaris - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - N. ulnaris - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 6.88 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv N. radialis - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) Prehrať - N. radialis - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - N. radialis - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 18.8 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv N. musculocutaneus - priebeh v lakťovej oblasti a na predlaktí (membrum superius sinistrum) Prehrať - N. musculocutaneus - priebeh v lakťovej oblasti a na predlaktí (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - N. musculocutaneus - priebeh v lakťovej oblasti a na predlaktí (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 14.12 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv A. radialis n. medianus et n. ulnaris - priebeh na predlaktí (membrum superius sinistrum) Prehrať - A. radialis n. medianus et n. ulnaris - priebeh na predlaktí (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - A. radialis n. medianus et n. ulnaris - priebeh na predlaktí (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 31.52 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv R. superficailis n. radialis et nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum) Prehrať - R. superficailis n. radialis et nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - R. superficailis n. radialis et nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 23.66 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Vetvy a. brachialis (membrum superius sinistrum) Prehrať - Vetvy a. brachialis (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - Vetvy a. brachialis (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 21.03 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Vetvenie a. brachialis v lakťovej oblasti (membrum superius sinistrum) Prehrať - Vetvenie a. brachialis v lakťovej oblasti (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - Vetvenie a. brachialis v lakťovej oblasti (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 11.11 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Aponeurosis palmaris (membrum superius sinistrum) Prehrať - Aponeurosis palmaris (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - Aponeurosis palmaris (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 15.72 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Palma manus - odklápanie palmárnej aponeurózy (membrum superius sinistrum) Prehrať - Palma manus - odklápanie palmárnej aponeurózy (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - Palma manus - odklápanie palmárnej aponeurózy (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 21.83 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Palma manus - Guyonov kanál (membrum superius sinistrum) Prehrať - Palma manus - Guyonov kanál (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - Palma manus - Guyonov kanál (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 16.95 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Palma manus - arcus palmaris superficialis (membrum superius dextrum) Prehrať - Palma manus - arcus palmaris superficialis (membrum superius dextrum)Prehrať v novom okne - Palma manus - arcus palmaris superficialis (membrum superius dextrum) 8.9.2017 18.07 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Palma manus - nn. digitales palmares communes et proprii (membrum superius sinistrum) Prehrať - Palma manus - nn. digitales palmares communes et proprii (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - Palma manus - nn. digitales palmares communes et proprii (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 16.34 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Dorsum manus - nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum) Prehrať - Dorsum manus - nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - Dorsum manus - nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 12.41 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Axilla hlboké štruktúry - a. axillaris n. musculocutaneus (membrum superius sinistrum) Prehrať - Axilla hlboké štruktúry - a. axillaris n. musculocutaneus (membrum superius sinistrum)Prehrať v novom okne - Axilla hlboké štruktúry - a. axillaris n. musculocutaneus (membrum superius sinistrum) 8.9.2017 38.01 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio brachialis posterior, foramen omotricipitale Prehrať - Regio brachialis posterior, foramen omotricipitalePrehrať v novom okne - Regio brachialis posterior, foramen omotricipitale 8.9.2017 23.1 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio scapularis sinistra - odpreparovanie kože Prehrať - Regio scapularis sinistra - odpreparovanie kožePrehrať v novom okne - Regio scapularis sinistra - odpreparovanie kože 8.9.2017 7.12 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio scapularis dextra - a. suprascapularis Prehrať - Regio scapularis dextra - a. suprascapularisPrehrať v novom okne - Regio scapularis dextra - a. suprascapularis 8.9.2017 8.56 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License

Kľúčové slová: pitva, kosti, svaly, cievy, horná končatina

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | pracovisko: Ústav anatómie, Ústav lekárskej informatiky | publikované: 17.2.2014 | posledné úpravy: 16.11.2018
citácia: Vecanová Janka, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová: Anatomická pitva - horná končatina. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 17.2.2014, posledná aktualizácia 16.11.2018 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=183>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme