Anatomická pitva - horná končatina

Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.
Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev hornej končatiny.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 V. cephalica et trigonum deltoideopectorale (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 16.58 MB ktokoľvek Creative Commons License
 V. basilica (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 17.51 MB ktokoľvek Creative Commons License
 A. brachialis et n. medianus - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 29.85 MB ktokoľvek Creative Commons License
 N. ulnaris - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 8.95 MB ktokoľvek Creative Commons License
 N. radialis - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 20.8 MB ktokoľvek Creative Commons License
 N. musculocutaneus - priebeh v lakťovej oblasti a na predlaktí (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 15.36 MB ktokoľvek Creative Commons License
 A. radialis n. medianus et n. ulnaris - priebeh na predlaktí (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 28.79 MB ktokoľvek Creative Commons License
 R. superficailis n. radialis et nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 23.16 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Vetvy a. brachialis (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 20.98 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Vetvenie a. brachialis v lakťovej oblasti (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 12.61 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Aponeurosis palmaris (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 15.69 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Palma manus - odklápanie palmárnej aponeurózy (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 20.77 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Palma manus - Guyonov kanál (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 16.09 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Palma manus - arcus palmaris superficialis (membrum superius dextrum) 1.2.2020 17.18 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Palma manus - nn. digitales palmares communes et proprii (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 16.14 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Dorsum manus - nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 13.16 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Axilla hlboké štruktúry - a. axillaris n. musculocutaneus (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 36.06 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio brachialis posterior, foramen omotricipitale 1.2.2020 24.26 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio scapularis sinistra - odpreparovanie kože 1.2.2020 9.51 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio scapularis dextra - a. suprascapularis 1.2.2020 9.29 MB ktokoľvek Creative Commons License

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko