Anatomická pitva - horná končatina

Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.
Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev hornej končatiny.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 V. cephalica et trigonum deltoideopectorale (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 16.58 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 V. basilica (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 17.51 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 A. brachialis et n. medianus - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 29.85 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 N. ulnaris - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 8.95 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 N. radialis - priebeh na ramene (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 20.8 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 N. musculocutaneus - priebeh v lakťovej oblasti a na predlaktí (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 15.36 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 A. radialis n. medianus et n. ulnaris - priebeh na predlaktí (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 28.79 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 R. superficailis n. radialis et nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 23.16 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vetvy a. brachialis (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 20.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vetvenie a. brachialis v lakťovej oblasti (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 12.61 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Aponeurosis palmaris (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 15.69 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Palma manus - odklápanie palmárnej aponeurózy (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 20.77 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Palma manus - Guyonov kanál (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 16.09 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Palma manus - arcus palmaris superficialis (membrum superius dextrum) 1.2.2020 17.18 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Palma manus - nn. digitales palmares communes et proprii (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 16.14 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dorsum manus - nn. digitales dorsales (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 13.16 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Axilla hlboké štruktúry - a. axillaris n. musculocutaneus (membrum superius sinistrum) 1.2.2020 36.06 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio brachialis posterior, foramen omotricipitale 1.2.2020 24.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio scapularis sinistra - odpreparovanie kože 1.2.2020 9.51 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio scapularis dextra - a. suprascapularis 1.2.2020 9.29 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko