MUDr. Tomáš Vasilenko, tomas.vasilenko(at)upjs.sk

Chirurgická liečba morbídnej obezity

Autor: Tomáš Vasilenko

anotačný obrázok

Obezita predstavuje vážny medicínsky problém so závažnými sociálnymi a ekonomickými následkami. Odhadované náklady na liečbu obezity predstavujú 2 % až 7 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť na celom svete. Ľudia s BMI vyšším ako 30 kg/m2 majú 50 % vyššie riziko úmrtia ako tí, ktorí majú hodnoty BMI v norme. Konzervatívna liečba obezity v sebe zahŕňa diétne programy, pohybový režim, behaviorálnu terapiu a farmakoterapiu. Napriek tomu, dlhodobá účinnosť konzervatívnej liečby je obmedzená a neudržateľná.