Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
MUDr. Tomáš Vasilenko
tomas.vasilenko(at)upjs.sk
Chirurgická klinika
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57
Košice-Šaca
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
telefón: +421 55 7234 504
adresa: Lúčna 57
040 15 Košice-Šaca

Chirurgická liečba morbídnej obezity

Obezita predstavuje vážny medicínsky problém so závažnými sociálnymi a ekonomickými následkami. Odhadované náklady na liečbu obezity predstavujú 2 % až 7 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť na celom svete. Ľudia s BMI vyšším ako 30 kg/m2 majú 50 % vyššie riziko úmrtia ako tí, ktorí majú hodnoty BMI v norme. Konzervatívna liečba obezity v sebe zahŕňa diétne programy, pohybový režim, behaviorálnu terapiu a farmakoterapiu. Napriek tomu, dlhodobá účinnosť konzervatívnej liečby je obmedzená a neudržateľná.

Bariatrická chirurgia je v súčasnosti najúčinnejšou metódou pri liečbe pacientov s morbídnou obezitou, a to hlavne vďaka trvalému zníženiu hmotnosti v pomerne krátkom časovom období. Výsledkom bariatrickej chirurgie je aj zníženie rizika vzniku ďalších zdravotných komplikácií spojených s obezitou, ako sú kardiovaskulárne ochorenia a iné metabolické ochorenia, preto sa pôvodná bariatrická chirurgia vydáva novým smerom do oblasti takzvanej metabolickej chirurgie. Bariatrická chirurgia je vyhradená pre pacientov s BMI ˃ 40 kg/m2, prípadne s BMI ˃ 35 kg/m2 a pridruženou komorbiditou. Avšak, asi len 1 % pacientov, ktorí spĺňajú indikácie k bariatrickému chirurgickému výkonu, tento operačný výkon aj podstúpi. Všetky typy bariatrických operácií sú finančne efektívnejšie v porovnaní s neliečenými pacientmi či s pacientmi liečenými farmakologicky.
Bariatrické operácie rozdeľujeme podľa mechanizmu účinku na operácie malabsorbčné a operácie reštrikčné, tretiu skupinu tvoria operácie kombinované. Všetky typy bariatrických operačných výkonov sa v súčasnosti vykonávajú výlučne miniinvazívne, laparoskopicky. Súvisí to s minimalizovaním pooperačných komplikácií a hlavne z dôvodu zníženia rizika sekundárneho hojenia rán u obéznych pacientov. Edukačné video podáva komplexné informácie o chirurgickej liečbe morbídnej obezity, od jej
indikácií, kontraindikácií a predoperačného manažmentu pacienta prechádza až k jednotlivým typom operačných výkonov. Časť videa je venovaná možným pooperačným komplikáciám. Edukačné video by malo slúžiť ako študijný materiál pre študentov 5. ročníka Všeobecného lekárstva, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pre výberový predmet Obezitológia.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Chirurgická liečba morbídnej obezity 17.6.2024 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko