Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva hrudníka obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anatómia | publikované: 22.4.2017 | posledné úpravy: 16.11.2018 | Creative Commons License

Empyém hrudníka

Empyém hrudníka

Prezentovaná kazuistika dokumentuje typický príklad pacienta s empyémom hrudníka prijatého do nemocnice pre neúspech ambulantnej antibiotickej liečby. V klinickom obraze dominovala horúčka, bolesti na hrudníku, dýchavica a suchý kašeľ. RTG snímka hrudníka dokumentovala pleurálne zatienenie, CT hrudníka suponovalo zápal pľúc s rozsiahlym empyémom. Nasadená bola parenterálna antibiotická liečba a realizovaná pleurálna punkcia. Analýza punktátu spĺňala diagnostické kritériá pre empyém, čo bolo indikáciou k neodkladnej drenáži hrudníka.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Pavol Pobeha | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia, Pneumológia | publikované: 22.11.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License

Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie jej steny. Podkladom disekcie je trhlina v intime aorty. Krv následne cez trhlinu pod tlakom prúdi do médie aorty, oddelí intimu od priľahlej médie alebo adventície a vytvorí falošný lumen. Najčastejšou príčinou aortálnej disekcie je artériová hypertenzia. Disekcia aorty je relatívne zriedkavé ochorenie, avšak jej následky sú často fatálne. Kazuistika opisuje prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Katarína Demková, Jana Grofčíková | odbor: Interná medicína, Kardiológia, angiológia | publikované: 1.1.2018 | posledné úpravy: 30.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 25

Ísť na stránku: 1 2 3

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. tela v poradí: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor prednášok z končatín a tru.. ..kľúčové slová: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, ..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. 2 pre študentov Všeobecného lekárstva: Hrudník ako celok, stavba steny hrudníka. Rozdelenie .. ..kľúčové slová: hrudník, bránica, mediastinum superius, mediastinum .. .. [?] Clinically sensitive [?] Licence Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a i..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. počas semestra. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a .. ..kľúčové slová: hrudník, mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná sten..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. taktiež bez patologického nálezu. Na RTG snímku hrudníka bola popísaná iba mierne vyššie uložená bránica ..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. inervácia, funkcia. Svaly trupu – svaly hrudníka a chrbta - krvné zásobenie, venózna a ly.. .. na príslušnej fakulte – Svaly trupu, hrudníka a chrbta | 12.4.2017 2.35 MB používateľ na pr..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. a ľahko rozšírený (známka zápalu) (Obr. 1). RTG hrudníka a brucha bolo bez patologického ..

Manažment karcinómu prsníka
.. obličkové a pečeňové testy v norme. Kontrolné CT hrudníka, malej panvy a dutiny brušnej bol bez nálezu m..

Abscedujúca bronchopneumónia
.. internej ambulancie realizované RTG vyšetrenie hrudníka s nálezom rozsiahleho infiltrátu pravých pľúc, p.. .. siete MEFANET Obrázok 2 - Vstupný RTG hrudníka pri prijme - v rozsahu celého pravého pľúcneho k..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. prijatá na IV. internú kliniku pre bolesti na hrudníku a pretrvávajúcu hypotenziu za účelom dif.. .. Obrázok 5 - Zväčšený tieň srdca na RTG snímke hrudníka. | 4.12.2017 331.4 KB používateľ vzdelávacej sie..

Thoracic empyema
.. sensitive [?] Licence Figure 1 - Empyém hrudníka | 22.11.2017 191.92 KB MEFANET user Figure..