Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva hrudníka obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

 
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anatómia | publikované: 22.4.2017 | posledné úpravy: 3.11.2017 | Creative Commons License

Empyém hrudníka

Empyém hrudníka

Prezentovaná kazuistika dokumentuje typický príklad pacienta s empyémom hrudníka prijatého do nemocnice pre neúspech ambulantnej antibiotickej liečby. V klinickom obraze dominovala horúčka, bolesti na hrudníku, dýchavica a suchý kašeľ. RTG snímka hrudníka dokumentovala pleurálne zatienenie, CT hrudníka suponovalo zápal pľúc s rozsiahlym empyémom. Nasadená bola parenterálna antibiotická liečba a realizovaná pleurálna punkcia. Analýza punktátu spĺňala diagnostické kritériá pre empyém, čo bolo indikáciou k neodkladnej drenáži hrudníka.

 
autor: Pavol Pobeha | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia, Pneumológia | publikované: 22.11.2017 | posledné úpravy: 23.11.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. tela v poradí: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor prednášok z končatín a tru.. ..kľúčové slová: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, .. .. na príslušnej fakulte – Chrbát. Hrudník. | 2.10.2017 4.97 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. 2 pre študentov Všeobecného lekárstva: 1. Hrudník ako celok, stavba steny hrudníka. 2. .. ..kľúčové slová: hrudník, bránica, mediastinum superius, mediastinum .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a i..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. počas semestra. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a .. ..kľúčové slová: hrudník, mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná sten..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. taktiež bez patologického nálezu. Na RTG snímku hrudníka bola popísaná iba mierne vyššie uložená bránica ..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. inervácia, funkcia. Svaly trupu – svaly hrudníka a chrbta - krvné zásobenie, venózna a ly.. .. na príslušnej fakulte – Svaly trupu, hrudníka a chrbta | 12.4.2017 2.35 MB používateľ na pr..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. a ľahko rozšírený (známka zápalu) (Obr. 1). RTG hrudníka a brucha bolo bez patologického ..

Manažment karcinómu prsníka
.. obličkové a pečeňové testy v norme. Kontrolné CT hrudníka, malej panvy a dutiny brušnej bol bez nálezu m..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. aj na hojenie infikovaných rán, hojenie rán v hrudníkovej chirurgii i traumatológii, ako aj hojenie ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. žiadne ťažkosti. Nezadýchava sa, bolesti na hrudníku nemá, neodpadol, srdce mu nebúši a nohy ne..

Aortokoronárny bypass
.. srdca so spontánnym ústupom a tlakové bolesti na hrudníku pri námahe, ktoré v kľude ustali. Vzhľadom na sy..