Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Prednášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva:
1. Úvod do anatómie, etické princípy. Všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny (HK).
2. Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia hornej končatiny. Všeobecne o svaloch.
3. Svaly hornej končatiny.
4. Všeobecne o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK.
5. Všeobecne o nervovom systéme. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK.
6. Topografia HK.
7. Klinicky významné oblasti HK.
8. Kostra dolnej končatiny (DK).
9. Spojenia a svaly dolnej končatiny.
10. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž DK.
11. Plexus lumbalis, plexus sacralis, senzitívna inervácia DK.
12. Topografia DK.
13. Klinicky významné oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy.
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do anatómie (história anatómie, roviny a smery, všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny) 21.9.2022 4.18 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia hornej končatiny. Všeobecne o svaloch. 30.9.2020 2.12 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly hornej končatiny 7.10.2019 2.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecne o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. 24.10.2020 2.21 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecne o NS. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK 24.10.2020 1.59 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Topografia HK 28.10.2018 541.33 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinicky významné oblasti HK 28.10.2018 2.59 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kostra dolnej končatiny 9.11.2019 5.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spojenia dolnej končatiny 22.12.2021 5.16 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly dolnej končatiny 22.12.2021 7.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž dolnej končatiny 22.12.2021 5.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Plexus lumbalis a plexus sacralis. Senzitívna inervácia dolnej končatiny 22.12.2021 5.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Oblasti dolnej končatiny - topografia 22.12.2021 5.16 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Úvod do anatómie panvy 22.12.2021 1.3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko