Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Prednášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva:

1. Úvod do anatómie. Všeobecne o kostiach. Kosti hornej končatiny.
2. Všeobecne o spojeniach. Spojenia hornej končatiny.
3. Všeobecne o svaloch. Svaly hornej končatiny.
4. Úvod do cievneho systému. Cievy hornej končatiny.
5. Úvod do nervového systému. Inervácia hornej končatiny.
6. Topografická anatómia hornej končatiny.
7. Topografická anatómia hornej končatiny.
8. Klinická anatómia hornej končatiny.
9. Kosti dolnej končatiny.
10. Spojenia dolnej končatiny.
11. Svaly dolnej končatiny.
12. Cievy dolnej končatiny. 
13. Inervácia dolnej končatiny.
14. Topografická anatómia dolnej končatiny. Klinická anatómia dolnej končatiny.
15. Hrudník ako celok. Stena hrudníka. Bránica.
16. Mediastinum superius.
17. Mediastinum inferius.
18. Srdce – vonkajší popis. Perikard.
19. Dutiny srdca, cievy, prevodový systém, auskultácia srdca.
20. Dýchací systém.
21. Dýchací systém pokračovanie.
22. Úvod do tráviaceho systému.
23. Tráviaci systém.
24. Brušná stena.
25. Peritoneum.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do anatómie (história anatómie, roviny a smery, všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny) 21.9.2022 4.18 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia hornej končatiny. Všeobecne o svaloch. 30.9.2020 2.12 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly hornej končatiny 7.10.2019 2.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecne o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. 24.10.2020 2.21 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecne o NS. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK 24.10.2020 1.59 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Topografia HK 28.10.2018 541.33 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinicky významné oblasti HK 28.10.2018 2.59 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kostra dolnej končatiny 9.11.2019 5.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spojenia dolnej končatiny 22.12.2021 5.16 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly dolnej končatiny 22.12.2021 7.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž dolnej končatiny 22.12.2021 5.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Plexus lumbalis a plexus sacralis. Senzitívna inervácia dolnej končatiny 22.12.2021 5.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Oblasti dolnej končatiny - topografia 22.12.2021 5.16 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) 26.2.2021 4.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Mediastinum superius et inferius (anterius, medium, posterius) 26.2.2021 4.65 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Srdce 24.3.2021 4.29 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dýchací systém 24.3.2021 3.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Úvod do tráviaceho systému 4.4.2019 811.73 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Orgány tráviaceho systému 4.4.2019 3.71 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stavba brušnej steny, canalis inguinalis, peritoneum 14.4.2021 4.53 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko