Chirurgia 5 pre študentov Zubného lekárstva

Prednášky sú určené pre študentov zubného lekárstva ako doplnkový vzdelávací materiál predmetu Chirurgia 5. Prednášky zahŕňajú témy ako: chirurgia hrudníkovej steny a prsníkov, chirurgia trachey, pleury, pľúc, mediastínum, chirurgia a vrodené deformácie rebier a mnohé ďalšie, ktoré sú obsiahnuté v učebných osnovách predmetu.

Autor poskytuje študentom Zubného lekárstva podklady z vybraných prednášok k predmetu Chirurgia 5. Obsiahnuté sú témy ako chirurgia hrudníkovej steny a prsníkov, chirurgia trachey, pleury, chirurgia pleury, pľúc II, mediastínum, chirurgia hrudníkovej steny a prsníkov - vrodené deformácie rebier, nádory steny hrudníka, infekcie steny hrudníka, prsník, chirurgia trachey, pleury - tracheostómia, kongenitálne malformácie trachey, kongenitálna T-E fistula, postintubačné poranenia trachey, tracheomalácia, postintubačná stenóza, diagnostika stenózy - tracheobronchoskopia, stenóza trachey CT, liečba, endoskopická kontrola po resekčnom výkone, montgomeryho T kanyla, tracheoezofageálna fistula, intubačné poranenia trachey, nádory trachey, pneumotorax, hemotorax, urgentné situácie v oblasti hrudníka, chylotorax, chirurgia pleury, pľúc II - fluidotorax, empyém hrudníka, nádory pleury, chirurgia pľúc, mediastínum - akútna mediastinitída, infekcia zostupujúca z krku, perforácia pažeráka, poranenie intratorakálnej časti priedušnice, tumor mediastína, klasifikácia tumorov mediastína, symptomatológia, neurogénne tumory mediastína, tymóm s infiltratívnym rastom, lymfómy, heteroplastické dyzembryómy, teratómy, cysty mediastína, cysta týmusu, struma mediastinalis, spojivové tumory, dumbbell tumor, hemangiopericytóm, hemangióm.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Chirurgia hrudníkovej steny a prsníkov 6.10.2020 3.61 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chirurgia trachey pleury 6.10.2020 4.21 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chirurgia pleury pluc II 6.10.2020 5.35 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Mediastinum 6.10.2020 3.64 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vybrané kapitoly z plastickej chirurgie 6.10.2020 4.46 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chirurgia žlčníka a žlčových ciest a pankreasu 12.10.2020 1.05 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chirurgická liečba karcinómu žalúdka 13.10.2020 2.59 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko