Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Lekárska biochémia

Lekárska biochémia

Predmet biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva chemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu Lekárska biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a patofyziológie, ako aj ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

 
autor: Mária Mareková, Marek Stupák, Jana Mašlanková, Peter Urban, Katarína Dubayová | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 20.9.2013 | posledné úpravy: 16.4.2019 | Creative Commons License

Klinická biochémia a laboratórna medicína

Klinická biochémia a laboratórna medicína

Biochemické laboratórne vyšetrenia a metódy tvoria podstatnú časť medicínskych výkonov spojených s preventívnymi opatreniami, diagnostikou ochorení alebo monitorovaním liečby. Znalosť súčasných možností či obmedzení využívania laboratórnych testov je výbornou pomôckou v každodennej praxi lekára. V pripravovaných učebných textoch Klinická biochémia a laboratórna medicína (portál LF/kniha), budú zahrnuté najnovšie informácie/trendy v klinicko-biochemickej diagnostike, ktoré by mali prispieť k skvalitneniu výučby predmetu Klinická biochémia v 5. ročníku VL na UPJŠ LF.

Učebné texty sú pripravované v rámci riešenia projektu KEGA 013UPJŠ-4/2016.

 
autor: Mária Mareková, Eva Ďurovcová, Miroslava Rabajdová, K. Lakatošová | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 13.3.2017 | posledné úpravy: 13.12.2018 | Creative Commons License

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva

Predmet biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva chemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a patofyziológie, ako aj ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

 
autor: Mária Mareková, Marek Stupák, Jana Mašlanková, Peter Urban, Katarína Dubayová | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 14.5.2009 | posledné úpravy: 27.2.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy
.. a verejného zdravotníctva. Obsah Biochémia bunky Enzýmy – všeobecná ch.. ..kľúčové slová: biochémia, bunka, enzýmy, metabolizmus, .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Biochémia bunky | 11.2.2019 1.18 MB používateľ na pr..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. fungovania ľudského tela v zdraví aj v chorobe. Biochémia je experimentálna veda, preto okrem teoretických .. .. Lipidy 9. Aminokyseliny a bielkoviny 11. Biochémia krvi 12. Acidobázická rovnováha 13. Vyšetrenie .. ..kľúčové slová: biochémia, návody, cvičenia, metódy, látky, enzýmy, orga.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Biochémia krvi | 13.2.2018 572.9 KB používateľ na pr..

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch
.. výučbu nadväzujúcich predmetov (napr. lekárska biochémia, klinická biochémia, laboratórne vyšetrovacie met..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, ..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, ..

Praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Zubného lekárstva
..kľúčové slová: biochémia, ústna dutina, ..

STEMI zadnej steny
.. Q vo V8 a V9. Vstupné laboratórne výsledky: Biochémia: S-Alb ...43.9; S-ALT ...1.00; S-AST ..

Pleuropneumónia
.. palpačne citlivé pod pravým rebrovým oblúkom. Biochémia: zápalové parametre: CRP 144,63 ml/l, PCT 4,580 u..