Lekárska biochémia

Predmet biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva chemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu Lekárska biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a patofyziológie, ako aj ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

Autori sa vo svojich prednáškach venujú problematike lekárskej biochémie so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín a nukleových kyselín. Ďalej sa venujú základom orgánovej a klinickej biochémie s možnosťou ich využitia pri diagnostike chorôb. Prednášaná problematika je rozdelená do nasledujúcich častí:

2. roč. VL – zimný semester 2. roč. VL – letný semester 
 Biochémia bunky  Metabolizmus aminokyselín I
 Sacharidy a lipidy  Metabolizmus aminokyselín II
 Aminokyseliny a proteíny  Metabolizmus nukleotidov
 Nukleové kyseliny a medicínsky významné látky  Intermediárny metabolizmus
 Enzýmy a ich úloha v metabolizme  Nukleové kyseliny, replikácia DNA, syntéza RNA
 Koenzýmy – štruktúra a funkcia  Proteosyntéza a expresia génov
 Dýchací reťazec  Biochémia krvi
 Citrátový cyklus  Chemické komunikácie
 Metabolizmus glukózy  Pečeň a metabolizmus xenobiotík
 Metabolizmus glykogénu a PFC  Biochémia obličiek
 Metabolizmus derivátov monosacharidov a zložených sacharidov  Minerálne látky a stopové prvky
 Metabolizmus jednoduchých lipidov  Metabolizmus tvrdého tkaniva
 Metabolizmus zložených lipidov  Špecializované metabolické pochody
 Metabolizmus steroidov a lipoproteínov  Biochemické základy výživy
 Oxidačný stres  Klinická biochémia
   Acidobázická rovnováha

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biochémia bunky 11.2.2019 1.18 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy 1 11.2.2019 927.79 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy 2 27.2.2019 1.78 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Citrátový cyklus 20.3.2020 2.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dýchací reťazec 20.3.2020 3.47 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus glukózy 16.11.2019 3.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus glykogénu a PFC 16.11.2019 4.82 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus derivátov monosacharidov a zložených sacharidov 16.11.2019 3.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus lipidov I 6.5.2018 2.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus lipidov II 6.5.2018 2.05 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín I 8.3.2020 1.25 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín II 8.3.2020 1.82 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus nukleotidov 8.3.2020 996.81 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny, Replikácia DNA a Transkripcia 6.3.2018 5 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Translácia a regulácia génovej expresie 6.3.2018 7.93 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Diagnostické využitie analýzy DNA 10.11.2017 4.14 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi 20.3.2020 2.28 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia vnútorného prostredia 20.3.2020 2.02 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia pečene 16.4.2019 1.9 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Xenobiochémia 16.4.2019 940.19 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia obličky 9.4.2020 3.8 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia svalov 9.4.2020 2.66 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia nervového tkaniva 9.4.2020 3.15 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus tvrdého tkaniva 9.4.2020 3.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické komunikácie 28.4.2017 2.28 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Intermediárny metabolizmus 20.3.2020 2.4 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Výživa 9.5.2017 1.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Indikácia vyšetrenia a príprava pacienta na odber biologického materiálu 11.5.2017 2.98 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko