Lekárska biochémia - Prednášky pre študentov všeobecného lekárstva

Predmet lekárska biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva biochemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu Lekárska biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a klinickej biochémie, ako aj mnohých ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

Autori sa vo svojich prednáškach venujú problematike lekárskej biochémie so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín a nukleových kyselín. Ďalej sa venujú základom orgánovej a klinickej biochémie s možnosťou ich využitia pri diagnostike chorôb. Prednášaná problematika je rozdelená do nasledujúcich častí:

2. roč. VL – zimný semester 2. roč. VL – letný semester 
 Biochémia bunky  Metabolizmus aminokyselín I
 Sacharidy a lipidy  Metabolizmus aminokyselín II
 Aminokyseliny a proteíny  Metabolizmus nukleotidov
 Nukleové kyseliny a medicínsky významné látky  Intermediárny metabolizmus
 Enzýmy a ich úloha v metabolizme  Nukleové kyseliny, replikácia DNA, syntéza RNA
 Koenzýmy – štruktúra a funkcia  Proteosyntéza a expresia génov
 Dýchací reťazec  Biochémia krvi
 Citrátový cyklus  Chemické komunikácie
 Metabolizmus glukózy  Pečeň a metabolizmus xenobiotík
 Metabolizmus glykogénu a PFC  Biochémia obličiek
 Metabolizmus derivátov monosacharidov a zložených sacharidov  Minerálne látky a stopové prvky
 Metabolizmus jednoduchých lipidov  Metabolizmus tvrdého tkaniva
 Metabolizmus zložených lipidov  Špecializované metabolické pochody
 Metabolizmus steroidov a lipoproteínov  Biochemické základy výživy
 Oxidačný stres  Klinická biochémia
   Acidobázická rovnováha

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biochémia bunky 11.10.2022 4.93 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy I 11.10.2022 3.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy II 11.10.2022 6.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus sacharidov I 25.10.2021 2.15 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus sacharidov II 25.10.2021 3.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus sacharidov III 25.10.2021 2.5 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Citrátový cyklus 25.10.2021 2.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dýchací reťazec 25.10.2021 3.84 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Degradácia lipidov 25.10.2021 3.08 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biosyntéza lipidov 25.10.2021 1.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zložené lipidy 25.10.2021 2.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cholesterol 25.10.2021 2.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín I 25.10.2021 2.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín II 25.10.2021 4.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus nukleotidov 25.10.2021 1.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Intermediárny metabolizmus 25.10.2021 3.7 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny - replikácia a transkripcia DNA 25.10.2021 4.72 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteosyntéza 25.10.2021 6 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Regulácia expresie génov 25.10.2021 4.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy štúdia NK 25.10.2021 7.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi 25.10.2021 3.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Telové tekutiny 25.10.2021 3.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia pečene 25.10.2021 3.8 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Xenobiochémia 25.10.2021 2.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické komunikácie 25.10.2021 4.14 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia obličky 25.10.2021 4.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia nervového tkaniva - biochémia videnia 25.10.2021 3.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia svalového tkaniva 25.10.2021 2.91 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus tvrdého tkaniva 25.10.2021 3.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochemické základy výživy 25.10.2021 3.61 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinická biochémia 25.10.2021 6.74 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko