Lekárska biochémia

Predmet biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva chemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu Lekárska biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a patofyziológie, ako aj ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

Autori sa vo svojich prednáškach venujú problematike lekárskej biochémie so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín a nukleových kyselín. Ďalej sa venujú základom orgánovej a klinickej biochémie s možnosťou ich využitia pri diagnostike chorôb. Prednášaná problematika je rozdelená do nasledujúcich častí:

2. roč. VL – zimný semester 2. roč. VL – letný semester 
 Biochémia bunky  Metabolizmus aminokyselín I
 Sacharidy a lipidy  Metabolizmus aminokyselín II
 Aminokyseliny a proteíny  Metabolizmus nukleotidov
 Nukleové kyseliny a medicínsky významné látky  Intermediárny metabolizmus
 Enzýmy a ich úloha v metabolizme  Nukleové kyseliny, replikácia DNA, syntéza RNA
 Koenzýmy – štruktúra a funkcia  Proteosyntéza a expresia génov
 Dýchací reťazec  Biochémia krvi
 Citrátový cyklus  Chemické komunikácie
 Metabolizmus glukózy  Pečeň a metabolizmus xenobiotík
 Metabolizmus glykogénu a PFC  Biochémia obličiek
 Metabolizmus derivátov monosacharidov a zložených sacharidov  Minerálne látky a stopové prvky
 Metabolizmus jednoduchých lipidov  Metabolizmus tvrdého tkaniva
 Metabolizmus zložených lipidov  Špecializované metabolické pochody
 Metabolizmus steroidov a lipoproteínov  Biochemické základy výživy
 Oxidačný stres  Klinická biochémia
   Acidobázická rovnováha

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biochémia bunky 9.10.2020 3.46 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy 1 23.2.2021 2.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy 2 23.2.2021 5.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Citrátový cyklus 20.3.2020 2.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dýchací reťazec 20.3.2020 3.47 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus glukózy 16.11.2019 3.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus glykogénu a PFC 16.11.2019 4.82 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus derivátov monosacharidov a zložených sacharidov 16.11.2019 3.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Degradácia lipidov 18.4.2020 2.66 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biosyntéza lipidov 18.4.2020 1.46 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cholesterol 18.4.2020 1.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zložené lipidy 18.4.2020 2.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín I 1.3.2021 2.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín II 1.3.2021 4.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus nukleotidov 1.3.2021 1.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Intermediárny metabolizmus 1.3.2021 3.7 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny, Replikácia a transkripcia DNA 8.3.2021 4.72 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteosyntéza 13.4.2021 6 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Regulácia expresie génov a apoptóza 21.3.2021 4.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy štúdia a využitia NK 27.4.2020 4.24 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi 17.3.2021 3.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia vnútorného prostredia 17.3.2021 3.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia pečene 1.4.2021 3.8 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Xenobiochémia 13.4.2021 2.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia obličky 9.4.2020 3.8 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia svalov 9.4.2020 2.66 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia nervového tkaniva 9.4.2020 3.15 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus tvrdého tkaniva 9.4.2020 3.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické komunikácie 27.4.2020 3.29 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Výživa 29.4.2020 3.19 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinická biochémia - úvod 27.4.2020 4.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko