Klinická biochémia - Prednášky

Klinická biochémia nadväzuje na výučbu lekárskej biochémie a patofyziológie. Formou prednášok a seminárov sú študenti oboznámení s aktuálnymi klinicko-biochemickými vyšetrovacími metódami v diagnostike a diferenciálnej diagnostike vybraných ochorení s cieľom správnej a cielenej indikácie laboratórnych vyšetrení a ich následnej interpretácii pri diagnostike aj monitorovaní. Prakticky orientované semináre majú za cieľ tréning študentov pri výbere vhodného laboratórneho testu a správnej interpretácii výsledku, ktoré predstavujú dôležitú každodennú časť práce lekára.

Prednášky stručne sumarizujú patobiochemické mechanizmy vybraných ochorení a poukazujú na vzťahy medzi metabolickými pochodmi a laboratórnymi nálezmi u modelových i reálnych pacientov.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Predanalytická fáza biochemického vyšetrenia 20.9.2021 1.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Voda a minerály 20.9.2021 890.6 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Acidobázická rovnováha 20.9.2021 1.89 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Bielkoviny 20.9.2021 1.5 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zápalové markery 20.9.2021 857.13 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pečeň 20.9.2021 1.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Akútne a chronické zlyhanie pečene 20.9.2021 1.12 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Obličky - vyšetrenie funkcie 20.9.2021 718.35 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cukry 20.9.2021 5.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Rabdomyolýza 20.9.2021 1.3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kardiálne markery 20.9.2021 523.59 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kosť, metabolizmus vápnika a fosfátov 20.9.2021 1.38 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus lipoproteínov a diagnostika jeho porúch 20.9.2021 1.61 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sekundárne dyslipoproteinémie 20.9.2021 773.44 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko