Lekárska biochémia - Prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Predmet lekárska biochémia má nezastupiteľnú úlohu v štúdiu zubného lekárstva. Študenti by sa mali dozvedieť o biochemických reakciách prebiehajúcich v ľudskom organizme. Poznatky im pomôžu lepšie pochopiť procesy prebiehajúce predovšetkým v ústnej dutine. V prvom semestri je štúdium zamerané na metabolické procesy spojené s metabolizmom živín (napr. sacharidy, lipidy, bielkoviny, nukleové kyseliny). V druhom semestri je výučba zameraná na štúdium metabolizmu orgánov (napr. pečene, obličiek), tvrdého tkaniva a na orálnu biochémiu a patobiochémiu (napr. zubný povlak, zubný kaz a zubný kameň).

 

Autori sa vo svojich prednáškach venujú problematike lekárskej biochémie so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín a nukleových kyselín. Ďalej sa venujú základom orgánovej a klinickej biochémie s možnosťou ich využitia pri diagnostike chorôb. Prednášaná problematika je rozdelená do nasledujúcich častí:

1. roč. ZL – letný semester 2. roč. ZL – zimný semester 
 Enzýmy a ich úloha v metabolizme  Metabolizmus aminokyselín I
 Koenzýmy – štruktúra a funkcia  Metabolizmus aminokyselín II
 Biochémia bunky  Metabolizmus nukleotidov
 Citrátový cyklus  Biochémia krvi
 Dýchací reťazec  Chemické komunikácie
 Metabolizmus jednoduchých sacharidov  Nukleové kyseliny, replikácia DNA, syntéza RNA
 Metabolizmus polysacharidov  Proteosyntéza a expresia génov
 Metabolizmus zložených sacharidov  Pečeň a metabolizmus xenobiotík
 Metabolizmus jednoduchých lipidov  Biochémia obličiek
 Metabolizmus zložených lipidov  Špecializované metabolické pochody
 Metabolizmus steroidov a lipoproteínov  Biochémia a patobiochémia ústnej dutiny I
 Oxidačný stres  Biochémia a patobiochémia ústnej dutiny II
   Biochemické základy výživy
   Klinická biochémia

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biochémia bunky 25.10.2021 3.95 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy I 25.10.2021 2.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy II 25.10.2021 5.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Citrátový cyklus 25.10.2021 2.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dýchací reťazec 25.10.2021 3.84 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus sacharidov I 25.10.2021 2.15 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus sacharidov II 25.10.2021 3.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus sacharidov III 25.10.2021 2.5 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biosyntéza lipidov 25.10.2021 1.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zložené lipidy 25.10.2021 2.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cholesterol 25.10.2021 2.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny - replikácia a transkripcia DNA 25.10.2021 4.72 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteosyntéza 25.10.2021 6 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Regulácia expresie génov 25.10.2021 4.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy štúdia NK 25.10.2021 7.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín I 25.10.2021 2.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín II 25.10.2021 4.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus nukleotidov 25.10.2021 1.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Intermediárny metabolizmus 25.10.2021 3.7 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi 25.10.2021 3.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Telové tekutiny 25.10.2021 3.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia pečene 25.10.2021 3.8 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Xenobiochémia 25.10.2021 2.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia obličky 25.10.2021 4.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia svalového tkaniva 25.10.2021 2.91 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické komunikácie 25.10.2021 4.14 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia tvrdého tkaniva 25.10.2021 3.31 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Extracelulárny matrix 25.10.2021 2.91 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Ústna dutina 25.10.2021 2.38 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochemické základy výživy 25.10.2021 3.61 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinická biochémia 25.10.2021 6.74 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko