Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva

Predmet biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva chemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a patofyziológie, ako aj ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

 

Autori sa vo svojich prednáškach venujú problematike lekárskej biochémie so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín a nukleových kyselín. Ďalej sa venujú základom orgánovej a klinickej biochémie s možnosťou ich využitia pri diagnostike chorôb. Prednášaná problematika je rozdelená do nasledujúcich častí:

1. roč. ZL – letný semester 2. roč. ZL – zimný semester 
 Enzýmy a ich úloha v metabolizme  Metabolizmus aminokyselín I
 Koenzýmy – štruktúra a funkcia  Metabolizmus aminokyselín II
 Biochémia bunky  Metabolizmus nukleotidov
 Citrátový cyklus  Biochémia krvi
 Dýchací reťazec  Chemické komunikácie
 Metabolizmus jednoduchých sacharidov  Nukleové kyseliny, replikácia DNA, syntéza RNA
 Metabolizmus polysacharidov  Proteosyntéza a expresia génov
 Metabolizmus zložených sacharidov  Pečeň a metabolizmus xenobiotík
 Metabolizmus jednoduchých lipidov  Biochémia obličiek
 Metabolizmus zložených lipidov  Špecializované metabolické pochody
 Metabolizmus steroidov a lipoproteínov  Biochémia a patobiochémia ústnej dutiny I
 Oxidačný stres  Biochémia a patobiochémia ústnej dutiny II
   Biochemické základy výživy
   Klinická biochémia

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biochémia bunky 9.10.2020 3.46 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy 1 23.2.2021 2.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy 2 23.2.2021 5.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Citrátový cyklus 20.3.2020 2.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Dýchací reťazec 20.3.2020 3.47 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus glukózy 8.3.2020 2.06 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus glykogénu, PFC 8.3.2020 3.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus monosacharidov a zložených sacharidov 8.3.2020 2.37 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Degradácia lipidov 16.4.2020 2.66 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biosyntéza lipidov 16.4.2020 1.46 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cholesterol 16.4.2020 1.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zložené lipidy 16.4.2020 2.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín I 8.3.2020 1.25 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus aminokyselín II 8.3.2020 1.82 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus nukleotidov 8.3.2020 996.81 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Intermediárny metabolizmus 21.3.2021 3.7 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Replikácia a transkripcia 21.3.2021 4.72 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteosyntéza 13.4.2021 6 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Regulácia expresie génov a apoptóza 21.3.2021 4.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy štúdia NK 21.10.2020 6.59 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi 17.3.2021 3.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia vnútorného prostredia 17.3.2021 3.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické komunikácie 21.10.2020 3.29 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia pečene 1.4.2021 3.8 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Xenobiochémia 13.4.2021 2.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia ústnej dutiny 10.12.2020 2.38 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Extracelulárny matrix 10.12.2020 2.91 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia tvrdého tkaniva 10.12.2020 3.31 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Výživa 29.4.2020 3.19 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinicka biochémia 21.10.2020 6.26 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko