Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch

V klinickej praxi budúcich lekárov je dôležité správne dávkovanie jednotlivých liečiv a diagnostík podľa rôznych kritérií, ako sú hmotnosť, funkcia obličiek, vek a iné. Neodmysliteľnou súčasťou teoretickej výučby na lekárskych fakultách je preto predmet Lekárska chémia. Základom jej úspešného zvládnutia sú aj základné chemické výpočty, ktoré sú v nasledujúcom texte rozdelené do niekoľkých kapitol.

Jednotlivé kapitoly obsahujú stručné teoretické úvody a zahŕňajú výpočty z chemického vzorca, chemických rovníc a výpočty koncentrácií. Samostatnú kapitolu tvoria výpočty pH roztokov kyselín, zásad, solí a tlmivých roztokov. Základné výpočty v spektrofotometrii, jednej z najčastejšie využívaných metód v lekárskej a klinickej biochémii, sú poslednou kapitolou s ktorou sa študenti oboznámia v seminárnej časti predmetu Lekárska chémia. Každá kapitola obsahuje vzorové vyriešené príklady a príklady na precvičenie. Výpočty predstavujú nevyhnutnú súčasť praktickej časti výučby tohto teoretického predmetu, ktorý predchádza výučbu nadväzujúcich predmetov (napr. lekárska biochémia, klinická biochémia, laboratórne vyšetrovacie metódy).

Obsah

1. Stechiometrické výpočty, 1 – 10
2. Roztoky – výpočty, 11 – 22
3. Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solí, 23 – 29
4. Tlmivé roztoky, 30 – 37
5. Spektrofotometrické výpočty, 38 – 44
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Stechiometrické výpočty 12.10.2018 645.74 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Roztoky – výpočty 12.10.2018 595.24 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solí 12.10.2018 657.88 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Tlmivé roztoky 12.10.2018 729.48 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spektrofotometrické výpočty 12.10.2018 700.37 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko