Lekárska chémia - Príklady a výpočty

V klinickej praxi budúcich lekárov je dôležité správne dávkovanie jednotlivých liečiv a diagnostík podľa rôznych kritérií, ako sú napr. hmotnosť, funkcia obličiek, vek. Neodmysliteľnou súčasťou teoretickej výučby na lekárskych fakultách je preto predmet Lekárska chémia. Základom jej úspešného zvládnutia sú aj základné chemické výpočty, zahŕňajúce prípravu roztokov, stechiometrické výpočty, výpočty pH (vrátane tlmivých roztokov) a spektrofotometrické výpočty. Materiál obsahuje okrem stručných teoretických úvodov aj sériu príkladov na precvičenie, s cieľom pomôcť študentom pri opakovaní a príprave na skúšku z lekárskej chémie.

Jednotlivé kapitoly obsahujú stručné teoretické úvody a zahŕňajú výpočty z chemického vzorca, chemických rovníc a výpočty koncentrácií. Samostatnú kapitolu tvoria výpočty pH roztokov kyselín, zásad, solí a tlmivých roztokov. Základné výpočty v spektrofotometrii, jednej z najčastejšie využívaných metód v lekárskej a klinickej biochémii, sú poslednou kapitolou s ktorou sa študenti oboznámia v seminárnej časti predmetu Lekárska chémia. Každá kapitola obsahuje vzorové vyriešené príklady a príklady na precvičenie. Výpočty predstavujú nevyhnutnú súčasť praktickej časti výučby tohto teoretického predmetu, ktorý predchádza výučbu nadväzujúcich predmetov (napr. lekárska biochémia, klinická biochémia, laboratórne vyšetrovacie metódy).

Obsah

1. Stechiometrické výpočty, 1 – 10
2. Roztoky – výpočty, 11 – 22
3. Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solí, 23 – 29
4. Tlmivé roztoky, 30 – 37
5. Spektrofotometrické výpočty, 38 – 44
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Stechiometrické výpočty 20.9.2021 645.74 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Roztoky 20.9.2021 595.24 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solí 20.9.2021 657.88 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Tlmivé roztoky 20.9.2021 729.48 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spektrofotometrické výpočty 20.9.2021 700.37 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko