Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch

V klinickej praxi budúcich lekárov je dôležité správne dávkovanie jednotlivých liečiv a diagnostík podľa rôznych kritérií, ako sú hmotnosť, funkcia obličiek, vek a iné. Neodmysliteľnou súčasťou teoretickej výučby na lekárskych fakultách je preto predmet Lekárska chémia. Základom jej úspešného zvládnutia sú aj základné chemické výpočty, ktoré sú v nasledujúcom texte rozdelené do niekoľkých kapitol.


Jednotlivé kapitoly obsahujú stručné teoretické úvody a zahŕňajú výpočty z chemického vzorca, chemických rovníc a výpočty koncentrácií. Samostatnú kapitolu tvoria výpočty pH roztokov kyselín, zásad, solí a tlmivých roztokov. Základné výpočty v spektrofotometrii, jednej z najčastejšie využívaných metód v lekárskej a klinickej biochémii, sú poslednou kapitolou s ktorou sa študenti oboznámia v seminárnej časti predmetu Lekárska chémia. Každá kapitola obsahuje vzorové vyriešené príklady a príklady na precvičenie. Výpočty predstavujú nevyhnutnú súčasť praktickej časti výučby tohto teoretického predmetu, ktorý predchádza výučbu nadväzujúcich predmetov (napr. lekárska biochémia, klinická biochémia, laboratórne vyšetrovacie metódy).

Obsah

1. Stechiometrické výpočty, 1 – 10
2. Roztoky – výpočty, 11 – 22
3. Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solí, 23 – 29
4. Tlmivé roztoky, 30 – 37
5. Spektrofotometrické výpočty, 38 – 44
 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Stechiometrické výpočty Stiahnuť - Stechiometrické výpočtyOtvoriť v novom okne - Stechiometrické výpočty 12.10.2018 645.74 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Roztoky – výpočty Stiahnuť - Roztoky – výpočtyOtvoriť v novom okne - Roztoky – výpočty 12.10.2018 595.24 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solí Stiahnuť - Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solíOtvoriť v novom okne - Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solí 12.10.2018 657.88 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Tlmivé roztoky Stiahnuť - Tlmivé roztokyOtvoriť v novom okne - Tlmivé roztoky 12.10.2018 729.48 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Spektrofotometrické výpočty Stiahnuť - Spektrofotometrické výpočtyOtvoriť v novom okne - Spektrofotometrické výpočty 12.10.2018 700.37 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Kľúčové slová: stechiometria, pH, roztoky, kyseliny, zásady, soli, spektrofotometria


Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Marek Stupák, Anna Birková, Beáta Hubková, Jana Mašlanková, Miroslava Rabajdová, Peter Urban, Beáta Veliká, Mária Mareková | pracovisko: Ústav lekárskej a klinickej biochémie | publikované: 6.10.2016 | posledné úpravy: 12.10.2018
citácia: Stupák Marek, Anna Birková, Beáta Hubková, Jana Mašlanková, Miroslava Rabajdová, Peter Urban, Beáta Veliká, Mária Mareková: Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 6.10.2016, posledná aktualizácia 12.10.2018 [cit. 2019-08-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=246>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme