Základy biochémie pre bakalárske študijné programy

Predmet Základy biochémie zahŕňa vybrané kapitoly z lekárskej biochémie, predovšetkým so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov a proteínov, ďalej na základné poznatky o enzýmoch a krvi, ako aj o možnostiach využitia jednotlivých látok v laboratórnej diagnostike vybraných ochorení. Výučba základov biochémie je zaradená do II. semestra štúdia bakalárskych študijných programov na LF.

Poznanie štruktúry a funkcie biochemicky dôležitých zlúčenín a možnosti ich využitia v klinicko-biochemickej diagnostike, sú pre budúcich absolventov zdravotníckych študijných programov v 1. stupni štúdia na LF dôležité, nakoľko sa vo svojej praxi s nimi budú stretávať viac či menej pravidelne. Prednášky z predmetu Základy biochémie predstavujú úvod do metabolických procesov prebiehajúcich v ľudskom organizme a svojím rozsahom, obsahom aj náplňou poskytujú kľúčové informácie pre študentov ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva. 

Obsah

  1. Biochémia bunky 
  2. Enzýmy – všeobecná charakteristika, štruktúra, význam
  3. Metabolizmus sacharidov a tvorba energie
  4. Metabolizmus lipidov
  5. Metabolizmus dusíkatých látok (AK, proteínov, NK)
  6. Biochémia krvi a acidobázická rovnováha
  7. Základy klinickej biochémie
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biochémia bunky 11.2.2019 1.18 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy 4.4.2018 2.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus sacharidov 4.4.2018 4.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus lipidov 4.4.2018 4.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus dusíkatých látok 11.4.2018 1.99 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi a acidobázická rovnováha 27.4.2019 1.94 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy klinickej biochémie 27.4.2019 3.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko