Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy

Predmet Základy biochémie zahŕňa vybrané kapitoly z lekárskej biochémie, predovšetkým so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov a proteínov, ďalej na základné poznatky o enzýmoch a krvi, ako aj o možnostiach využitia jednotlivých látok v laboratórnej diagnostike vybraných ochorení. Výučba základov biochémie je zaradená do II. semestra štúdia bakalárskych študijných programov na LF.


Poznanie štruktúry a funkcie biochemicky dôležitých zlúčenín a možnosti ich využitia v klinicko-biochemickej diagnostike, sú pre budúcich absolventov zdravotníckych študijných programov v 1. stupni štúdia na LF dôležité, nakoľko sa vo svojej praxi s nimi budú stretávať viac či menej pravidelne. Prednášky z predmetu Základy biochémie predstavujú úvod do metabolických procesov prebiehajúcich v ľudskom organizme a svojím rozsahom, obsahom aj náplňou poskytujú kľúčové informácie pre študentov ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva. 

Obsah

  1. Biochémia bunky 
  2. Enzýmy – všeobecná charakteristika, štruktúra, význam
  3. Metabolizmus sacharidov a tvorba energie
  4. Metabolizmus lipidov
  5. Metabolizmus dusíkatých látok (AK, proteínov, NK)
  6. Biochémia krvi a acidobázická rovnováha
  7. Základy klinickej biochémie
Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Biochémia bunky Stiahnuť - Biochémia bunkyOtvoriť v novom okne - Biochémia bunky 11.2.2019 1.18 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Enzýmy Stiahnuť - EnzýmyOtvoriť v novom okne - Enzýmy 4.4.2018 2.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus sacharidov Stiahnuť - Metabolizmus sacharidovOtvoriť v novom okne - Metabolizmus sacharidov 4.4.2018 4.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus lipidov Stiahnuť - Metabolizmus lipidovOtvoriť v novom okne - Metabolizmus lipidov 4.4.2018 4.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus dusíkatých látok Stiahnuť - Metabolizmus dusíkatých látokOtvoriť v novom okne - Metabolizmus dusíkatých látok 11.4.2018 1.99 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Biochémia krvi a acidobázická rovnováha Stiahnuť - Biochémia krvi a acidobázická rovnováhaOtvoriť v novom okne - Biochémia krvi a acidobázická rovnováha 27.4.2019 1.94 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Základy klinickej biochémie Stiahnuť - Základy klinickej biochémieOtvoriť v novom okne - Základy klinickej biochémie 27.4.2019 3.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 

Kľúčové slová: biochémia, bunka, enzýmy, metabolizmus, krv


Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Katarína Dubayová, Mária Mareková, Marek Stupák, Peter Urban | pracovisko: Ústav lekárskej a klinickej biochémie | publikované: 4.4.2018 | posledné úpravy: 27.4.2019
citácia: Dubayová Katarína, Mária Mareková, Marek Stupák, Peter Urban: Základy biochémie pre bakalárske študijné programy. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 4.4.2018, posledná aktualizácia 27.4.2019 [cit. 2019-08-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=60>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme