Základy biochémie - Prednášky pre študentov bakalárskych študijných programov

Predmet Základy biochémie zahŕňa vybrané kapitoly z lekárskej biochémie, predovšetkým so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov a proteínov. Sprostredkuje študentom základné poznatky o enzýmoch, metabolickom profile vybraných orgánov a krvi, ako aj o možnostiach využitia jednotlivých látok v klinicko-biochemickej diagnostike vybraných ochorení. Poznanie základov biochemických procesov je nevyhnutným predpokladom pochopenia fungovania ľudského tela v zdraví aj v chorobe.

Poznanie štruktúry a funkcie biochemicky dôležitých zlúčenín a možnosti ich využitia v klinicko-biochemickej diagnostike, sú pre budúcich absolventov zdravotníckych študijných programov v 1. stupni štúdia na LF dôležité, nakoľko sa vo svojej praxi s nimi budú stretávať viac či menej pravidelne. Prednášky z predmetu Základy biochémie predstavujú úvod do metabolických procesov prebiehajúcich v ľudskom organizme a svojím rozsahom, obsahom aj náplňou poskytujú kľúčové informácie pre študentov ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva. 

Obsah

  1. Biochémia bunky 
  2. Enzýmy – všeobecná charakteristika, štruktúra, význam
  3. Metabolizmus sacharidov a tvorba energie
  4. Metabolizmus lipidov
  5. Metabolizmus dusíkatých látok (AK, proteínov, NK)
  6. Biochémia krvi a acidobázická rovnováha
  7. Základy klinickej biochémie
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biochémia bunky 20.9.2021 1.18 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Enzýmy 20.9.2021 2.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus sacharidov 20.9.2021 4.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus lipidov 20.9.2021 4.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metabolizmus dusíkatých látok 20.9.2021 1.99 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biochémia krvi a acidobázická rovnováha 20.9.2021 1.94 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy klinickej biochémie 20.9.2021 3.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko