Praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Zubného lekárstva

Praktické cvičenia z lekárskej biochémie obsahujú návody na praktické cvičenia - protokoly, ktoré študenti zubného lekárstva budú využívať na jednotlivých praktických cvičeniach počas letného a zimného semestra. Po vykonaní experimentu zaznamenajú získané výsledky, vyhodnotia ich a zaradia jednotlivé merania do celkového kontextu.

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie sú členené podľa praktických úloh vykonávaných na praktickom cvičení v jednotlivých týždňoch. Dokumenty obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v konkrétnom týždni semestra.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zásady bezpečnosti práce v biochemickom laboratóriu 10.2.2019 397.59 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 1. týždeň ZS 17.9.2018 472.19 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 2. týždeň ZS 17.9.2018 361.87 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 3. týždeň ZS 17.9.2018 434.63 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 4. týždeň ZS 17.9.2018 389.24 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 5. týždeň ZS 17.9.2018 582.23 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 6. týždeň ZS 17.9.2018 211.29 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 7. týždeň ZS 17.9.2018 586.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 8. týždeň ZS 17.9.2018 339.36 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 9. týždeň ZS 17.9.2018 595.93 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 10. týždeň ZS 17.9.2018 454.98 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 11. týždeň ZS 17.9.2018 481.64 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 12. týždeň ZS 17.9.2018 378.15 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 13. týždeň ZS 13.9.2016 408.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 1. týždeň LS 8.2.2020 575.33 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 2. týždeň LS 8.2.2020 342.75 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 3. týždeň LS 8.2.2020 1.29 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 4. týždeň LS 8.2.2020 472.92 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 5. týždeň LS 8.2.2020 292.73 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 6. týždeň LS 8.2.2020 331.16 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 7. týždeň LS 8.2.2020 366.82 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 8. týždeň LS 8.2.2020 270.24 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 9. týždeň LS 8.2.2020 694.85 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 10. týždeň LS 8.2.2020 337.27 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 11. týždeň LS 8.2.2020 285.25 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 12. týždeň LS 8.2.2020 364.23 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 13. týždeň LS 8.2.2020 366.63 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy