Klinická biochémia - Vybrané kapitoly

Biochemické laboratórne vyšetrenia a metódy tvoria podstatnú časť medicínskych výkonov spojených s preventívnymi opatreniami, diagnostikou ochorení alebo monitorovaním liečby. Znalosť súčasných možností či obmedzení využívania laboratórnych testov je výbornou pomôckou v každodennej praxi lekára. V pripravovaných učebných textoch Klinická biochémia a laboratórna medicína (portál LF/kniha), budú zahrnuté najnovšie informácie/trendy v klinicko-biochemickej diagnostike, ktoré by mali prispieť k skvalitneniu výučby predmetu Klinická biochémia na UPJŠ LF.

Učebné texty sú pripravované v rámci riešenia projektu KEGA 013UPJŠ-4/2016.

Učebné texty sú pripravované v rámci riešenia projektu KEGA 013UPJŠ-4/2016.

Obsah

 1. Úvod do klinickej biochémie
 2. Voda a elektrolyty
 3. Acidobázická rovnováha
 4. Obličky
 5. Pečeň
 6. Diabetes mellitus a hypoglykémie
 7. Kardiovaskulárne ochorenia
 8. Laboratórna diagnostika (vybraných) endokrinných ochorení
 9. Poruchy bilancie vápnika, fosforu a horčíka
 10. Zápalové markery
 11. Nádorové markery
 12. Metódy využívané v klinicko-biochemickej diagnostike
 13. Molekulové metódy v klinickej biochémii – najnovšie trendy
 14. Kazuistiky

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Klinická biochémia a laboratórna medicína - Obsah 20.9.2021 212.01 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Úvod do klinickej biochémie 20.9.2021 1.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Voda a elektrolyty 20.9.2021 1.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Acidobázická rovnováha 20.9.2021 1.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Obličky 20.9.2021 1.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Diabetes mellitus a hypoglykémie 20.9.2021 881.42 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kardiovaskulárne ochorenia 20.9.2021 930.08 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Metódy využívané v klinicko-biochemickej diagnostike 20.9.2021 1.61 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Molekulové metódy v klinickej biochémii 20.9.2021 861.77 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko