Laboratórne vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve - Prednášky pre študentov verejného zdravotníctva

Základná znalosť laboratórnych techník a postupov je dôležitým predpokladom pre pochopenie fungovania laboratórií, ktoré analyzujú biologický materiál pre potreby laboratórnej diagnostiky, pre posúdenie rizík či iných vplyvov na ľudské zdravie. Prednášky z Laboratórnych vyšetrovacích metód pokrývajú najčastejšie využívané metódy pri analýze biologického materiálu. Vybrané typy laboratórnych metód a postupov patria k zlatému štandardu laboratórnej medicíny s fokuzáciou na najmodernejšie techniky využívané v súčasnosti predovšetkým v klinicko-biochemickej diagnostike.

Obsah:

  1. Základy laboratórnej diagnostiky
  2. Klinicko-biochemické vyšetrenia
  3. Fyzikálno-chemické metódy separácie látok
  4. Optické metódy - spektrofotometria, fluorescencia
  5. Izolačné a amplifikačné techniky - PCR
  6. Elektromigračné techniky - elektroforéza
  7. Imunochemické vyšetrovacie metódy - ELISA 
  8. Molekulovo-biochemické metódy
  9. Štatistická analýza
 
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy laboratórnej diagnostiky 20.9.2021 4.58 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinicko biochemické vyšetrenia 20.9.2021 3.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Fyzikálno chemické metódy separácie látok 20.9.2021 2.42 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optické metódy 20.9.2021 2.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Molekulovo biochemické metódy 20.9.2021 3.6 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Elektroforetická separácia lárok 20.9.2021 3.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Imunochemické vyšetrovacie metódy ELISA 20.9.2021 1.75 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Molekulovo biochemické metódy 20.9.2021 3.96 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spracovanie laboratórnych dát 20.9.2021 2.29 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko