Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 47

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
..kľúčové slová: glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, vyšetrovacie metódy, diferenciálno-diagnostický al.. ..kľúčové slová: proteinúria, tubulárna proteinúria, vyšetrovacie metódy, diferenciálno-diagnostický a..

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch
.. biochémia, klinická biochémia, laboratórne vyšetrovacie metódy). Obsah 1. Stechiometrické v.. .. klinická biochémia, laboratórne vyšetrovacie metódy). Obsah 1. Stechiometrické výpočty, 1 &n..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. Základy laboratórnej techniky 2. Metódy delenia látok 3. Optické metódy 4. Di.. ..kľúčové slová: návody, cvičenia, metódy, látky, enzýmy, organické zlúčeniny, sacharidy, l.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Metódy delenia látok | 13.2.2018 407.01 KB používateľ na..

Klinická biochémia a laboratórna medicína
.. laboratórne vyšetrenia a metódy tvoria podstatnú časť medicínskych výkonov spoj.. .. Zápalové markery Nádorové markery Metódy využívané v klinicko-biochemickej diagnostike .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Metódy využívané v klinicko-biochemickej di..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúma.. .. Gecková, PhD.] Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť I [MUDr. Jaroslav Ros.. .. používateľ – Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť I | 20.12.2010 110.54 KB ..

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
.. normálneho krvného tlaku a hypertenzie, na metódy určovania krvného tlaku a na posudzovanie hodnôt ..

Case #1 - ukážka
.. metódy: Text Diagnóza: Text Diferenciálna d..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. (vodovodnej) vode, kontrolné otázky. Optické metódy - spektrofotometrické stanovenie medi amoniakom, .. .. vzdelávacej siete MEFANET – Optické metódy | 8.9.2017 657.68 KB používateľ vzdelávacej sie..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. vzdelávacej siete MEFANET – Metódy | 9.6.2010 366.9 KB používateľ vzdelávacej siete ..

MEFANET Journal
.. pedagogickej praxe alebo nové prístupy a metódy k výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov, čo ..