Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Učebnica Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej praxi.

Jednotlivé kapitoly učebnice sa zaoberajú vyšetrovacími metódami v jednotlivých odboroch vnútorného lekárstva. Zahrnuté sú najnovšie laboratórne, ako aj zobrazovacie vyšetrovacie metódy.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vyšetrovacie metódy v gastroenterológii – laboratórne metodiky 7.11.2019 986.95 KB ktokoľvek Creative Commons License
 Vyšetrovacie metódy v diabetológii 7.11.2019 482.87 KB ktokoľvek Creative Commons License
 Vyšetrovacie metódy v hepatológii 7.11.2019 573.01 KB ktokoľvek Creative Commons License
 Vyšetrovacie metódy v endokrinológii 7.11.2019 573.33 KB ktokoľvek Creative Commons License
 Vyšetrovacie metódy v nefrológii 7.11.2019 974.74 KB ktokoľvek Creative Commons License
 Vyšetrovacie metódy v pneumológii a ftizeológii 7.11.2019 396.51 KB ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko