Neurológia pre fyzioterapeutov

Príspevok obsahuje súbor on-line prednášok a praktických cvičení z predmetu Neurológia určených pre študentov denného štúdia bakalárskeho študijného odboru Fyzioterapia. Prednášky a praktické cvičenia majú študentom slúžiť ako pomocný študijný materiál pre štúdium jednotlivých tém neurológie, tak ako sú obsiahnuté v učebnej osnove predmetu.

Autori poskytujú študentom Fyzioterapie sériu záznamov prednášok a praktických cvičení k predmetu Neurológia.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 NUF-01a Centrálny a periférny motoneurón, spasticita 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-01b Kôrové syndrómy a poruchy reči 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-02a Estrapyramídové ochorenia 7.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-02b Nádory mozgu 7.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-03 Pomocné vyšetrovacie metódy v neurológii 17.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-04a Záchvatové ochorenia 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-04b Roztrúsená skleróza, neuromuskulárne ochorenia 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-05a Vertebrogénne ochorenia 18.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-05b Ochorenia periférnych nervov 18.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-06a Bolesti hlavy, demencie 30.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-06b Horný a dolný motoneurón 30.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUF-07 Neuropatie 14.5.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko