MUDr. Eva Feketeová, eva.feketeova(at)upjs.sk

Elektroencefalografia, polysomnografia a poruchy spánku

Autor: Eva Feketeová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Elektroencefalografia (EEG), polysomnografia (PSG) a spánkové poruchy. Cieľom prednášky je popísať základné princípy elektroencefalografie, postup vyšetrenia, indikácie na EEG vyšetrenie a základné interpretácie EEG záznamu. Taktiež prednáška pojednáva o princípe a indikáciách a interpretácii výsledkov z polysomnografického vyšetrenia. Posledná časť prednášky je venovaná poruchám spánku - ich klasifikácii, diagnostike (polysomnografia, MSLT) a liečbe.

Vyšetrovacie metódy v neurológii

Autor: Eva Feketeová

anotačný obrázok

Prednáška je venovaná vyšetrovacím metódam v neurológii akými sú počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR), ultrazvukové vyšetrenia, angiografia, elektrofyziologické metódy (EEG, EMG, EP, PSG). Súčasťou prednášky je aj vyšetrenie cerebrospinálneho moku a genetické vyšetrenia v neurológii.