prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, zuzana.gdovinova(at)upjs.sk

Neurológia I - prednášky

Autor: Zuzana Gdovinová, Vladimír Haň, Matej Škorvánek

anotačný obrázok

Prednášky z predmetu Neurológia 1 sú určené pre študentov štvrtého ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. V jednotlivých záznamoch sú vysvetlené témy podľa aktuálneho učebného plánu, pričom obsiahnuté sú hlavové nervy I - XII, citlivosť, centrálna a periférna obrna, kôrové syndrómy, reč a jej poruchy, symbolické funkcie a ďalšie.