LVM: Vyšetrovacie metódy v genetike - Prednášky

Náplňou prednášok je teoretický úvod do klasických vyšetrovacích metód v genetike, základom ktorých je Mendelovská genetika. Ďalej je pozornosť venovaná metódam molekulovej cytogenetiky predovšetkým fluorescenčnej in situ hybridizácii (FISH) – hodnoteniu  preparátov vo fluorescenčnom mikroskope, ukážkam výsledkov interfázovej a metafázovej FISH. Značná pozornosť je venovaná replikácií DNA, bunkovému cyklu a jeho regulácií. Študenti sa oboznámia s rôznymi typmi chromozómových aberácií, polymorfizmami, mutáciami, opravami DNA a základnými typmi dedičnosti.

Obsah:

 1. Genetika – Gregor Johan Mendel
 2. Kultivácia Ly periférnej krvi: 1. fáza – nakladanie
 3. Kultivácia Ly periférnej krvi: 2. fáza – spracovanie bunkovej suspenzie
 4. Kultivácia Ly periférnej krvi: 3. fáza – konvenčné farbenie chromozómov
 5. Kultivácia Ly periférnej krvi: 3. fáza – diferenciačné farbenie chromozómov
 6. Replikácia DNA; Bunkový cyklus – mitóza
 7. Meióza; Väzba génov
 8. Chromozómové aberácie 1,2
 9. Regulácia bunkového cyklu: protoonkogény a tumor-supresorové gény
 10. Polymorfizmy, mutácie a oprava DNA
 11. Molekulová cytogenetika – FISH
 12. Monogénovo podmienené normálne a patologické znaky – autozómovo dedičné
 13. Monogénovo podmienené patologické znaky - viazané na X-chromozóm
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Genetika - Gregor Johan Mendel 28.3.2024 1.86 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DNA magická nositeľka genetickej informácie 28.3.2024 1.91 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Genetický kód - transkripcia, translácia 28.3.2024 3.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Gén, Expresia génu, Chromozóm 28.3.2024 2.86 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Replikácia DNA - Bunkový cyklus 1 28.3.2024 2.94 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Meióza - Väzba génov 28.3.2024 2.72 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klasická cytogenetika - Chromozómové aberácie I . a II. časť 28.3.2024 3.74 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Molekulová cytogenetika - FISH 28.3.2024 2.41 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Regulácia bunkového cyklu - protoonkogény a tumor supresorové gény 28.3.2024 3.31 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Polymorfizmy, mutácie a oprava DNA 28.3.2024 2.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Monogénovo podmienené normálne a patologické znaky 28.3.2024 1.72 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Monogénovo podmienené patologické znaky - viazané na X chromozóm 28.3.2024 1.76 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko