Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Kazuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s aneurizmou ascendentnej aorty a bikuspidálnou aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika aortálnej chlopne s implantáciou otvoreného anuloplastického ringu. Súčasne bola vykonané náhrada ascendentnej aorty. V pooperačnom období neboli zaznamenané žiadne vážnejšie komplikácie a pacient bol na ôsmi pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia, Kardiológia, angiológia | publikované: 21.11.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License

Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie jej steny. Podkladom disekcie je trhlina v intime aorty. Krv následne cez trhlinu pod tlakom prúdi do médie aorty, oddelí intimu od priľahlej médie alebo adventície a vytvorí falošný lumen. Najčastejšou príčinou aortálnej disekcie je artériová hypertenzia. Disekcia aorty je relatívne zriedkavé ochorenie, avšak jej následky sú často fatálne. Kazuistika opisuje prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Katarína Demková, Jana Grofčíková | odbor: Interná medicína, Kardiológia, angiológia | publikované: 1.1.2018 | posledné úpravy: 30.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 16

Ísť na stránku: 1 2

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. na predchádzanie vzniku paraplégie po operáciách aorty u ľudí. Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poško.. ..kľúčové slová: operácie aorty, ischemická paraplégia, e.. ..kľúčové slová: aorty, ischemická paraplégia, e..

STEMI zadnej steny
.. DM, CMP, vredy GD, IM, ochorenie ŠŽ, operácie v minulosti neguje. SA, NA: dôchodkyňa, f..

Aortokoronárny bypass
.. (záver): Aortoskleróza. Dilatovaný bulbus aorty (41mm), ľavá komora normálnej veľkosti, bez hyp..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. prijatý na kliniku srdcovej chirurgie za účelom operácie. Laboratórne vyšetrenia: Lab. výsledky: v no..

Parainfekčná myokarditída
.. infarkt myokardu - Perikarditída - Disekcia aorty - Pľúcna e..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. muž OA: doteraz neliečený pre žiadne ochorenie, operácie neguje RA: otec liečený pre arteriálnu hy..

Manažment karcinómu prsníka
.. tumoru deň pred operáciou a zároveň sa už počas operácie instiluje metylénová modrá do tumoru. Chvíľu sa p..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. medzi žlčníkom a GITom sa neodstráni počas operácie. Pretrvávajúce kamene v žlčníku zvyšujú riziko vz..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. v dôsledku agenézy, iné závažnejšie ochorenia, operácie a úrazy negoval. Vyšetrenie a laboratórne vý..

Empyém hrudníka
.. je normálnej veľkosti, incipientná ateroskleróza aorty, incipientná koronárna skleróza, bez známok pľú..