Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Imrich Lukáč
imrich.lukac(at)upjs.sk
Neurochirurgická klinika
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
telefón: +420 55 640 2514
fax: +420
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Vedecká monografia „Ischemické poškodenie miechy v experimente“ predstavuje súhrn výsledkov získaných experimentálnou štúdiou. Štúdia ischemického poškodenia miechy bola realizovaná u psov a je rozšírená o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku paraplégie po operáciách aorty u ľudí.

Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miechy v experimente, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-794-1.

Monografia je určená neurológom, neurochirurgom, biológom, pracovníkom základného výskumu v oblasti neurovied, študentom humánnej a veterinárnej medicíny.

Titulná strana

Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miechy v experimente, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-794-1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Ischemické poškodenie miechy v experimente - tiráž 9.6.2010 71.84 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Úvod 9.6.2010 74.64 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Anatomické usporiadanie a funkcia skúmaných štruktúr 9.6.2010 1.35 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Závažnosť problematiky a zvolené spôsoby jej skúmania 9.6.2010 104.74 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Materiál 9.6.2010 64.48 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Metódy 9.6.2010 366.9 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Výsledky 9.6.2010 1.36 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Diskusia 9.6.2010 153.68 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Závery 9.6.2010 95.68 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Použité skratky a značky 9.6.2010 91.17 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Literatúra 9.6.2010 187.75 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Súhrn 9.6.2010 66.69 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Summary 9.6.2010 21.29 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko