Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
imrich.lukac(at)upjs.sk
Neurochirurgická klinika
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
telefón: +420 55 640 2514
fax: +420
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Vedecká monografia „Ischemické poškodenie miechy v experimente“ predstavuje súhrn výsledkov získaných experimentálnou štúdiou. Štúdia ischemického poškodenia miechy bola realizovaná u psov a je rozšírená o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku paraplégie po operáciách aorty u ľudí.

Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miechy v experimente, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-794-1.


Monografia je určená neurológom, neurochirurgom, biológom, pracovníkom základného výskumu v oblasti neurovied, študentom humánnej a veterinárnej medicíny.

Titulná strana

Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miechy v experimente, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-794-1.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Ischemické poškodenie miechy v experimente - tiráž Stiahnuť - Ischemické poškodenie miechy v experimente - tirážOtvoriť v novom okne - Ischemické poškodenie miechy v experimente - tiráž 9.6.2010 71.84 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Úvod Stiahnuť - ÚvodOtvoriť v novom okne - Úvod 9.6.2010 74.64 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Anatomické usporiadanie a funkcia skúmaných štruktúr Stiahnuť - Anatomické usporiadanie a funkcia skúmaných štruktúrOtvoriť v novom okne - Anatomické usporiadanie a funkcia skúmaných štruktúr 9.6.2010 1.35 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Závažnosť problematiky a zvolené spôsoby jej skúmania Stiahnuť - Závažnosť problematiky a zvolené spôsoby jej skúmaniaOtvoriť v novom okne - Závažnosť problematiky a zvolené spôsoby jej skúmania 9.6.2010 104.74 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Materiál Stiahnuť - MateriálOtvoriť v novom okne - Materiál 9.6.2010 64.48 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Metódy Stiahnuť - MetódyOtvoriť v novom okne - Metódy 9.6.2010 366.9 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Výsledky Stiahnuť - VýsledkyOtvoriť v novom okne - Výsledky 9.6.2010 1.36 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Diskusia Stiahnuť - DiskusiaOtvoriť v novom okne - Diskusia 9.6.2010 153.68 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Závery Stiahnuť - ZáveryOtvoriť v novom okne - Závery 9.6.2010 95.68 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Použité skratky a značky Stiahnuť - Použité skratky a značkyOtvoriť v novom okne - Použité skratky a značky 9.6.2010 91.17 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Literatúra Stiahnuť - LiteratúraOtvoriť v novom okne - Literatúra 9.6.2010 187.75 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Súhrn Stiahnuť - SúhrnOtvoriť v novom okne - Súhrn 9.6.2010 66.69 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Summary Stiahnuť - SummaryOtvoriť v novom okne - Summary 9.6.2010 21.29 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 

Kľúčové slová: operácie aorty, ischemická paraplégia, experiment

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., mim. prof.
Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: 055 640 2570
e-mail: miroslav.gajdos(at)upjs.sk

Recenzenti

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Ústav anatómie, UJPŠ LF
telefón: +421 55 234 1241
e-mail: darina.kluchova(at)upjs.sk

prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety a VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
telefón: +421 2
e-mail: msramka(at)ousa.sk

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
II. chirurgická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: 055 615 2161
e-mail: julius.vajo(at)upjs.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Imrich Lukáč, Igor Šulla | pracovisko: Neurochirurgická klinika | publikované: 9.6.2010 | posledné úpravy: 31.1.2017
citácia: Lukáč Imrich, Igor Šulla: Ischemické poškodenie miechy v experimente. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 9.6.2010, posledná aktualizácia 31.1.2017 [cit. 2019-08-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=61>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme