Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Kazuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s aneurizmou ascendentnej aorty a bikuspidálnou aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika aortálnej chlopne s implantáciou otvoreného anuloplastického ringu. Súčasne bola vykonané náhrada ascendentnej aorty. V pooperačnom období neboli zaznamenané žiadne vážnejšie komplikácie a pacient bol na ôsmi pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

47-ročný muž
OA: dlhodobo neliečený na žiadne ochorenie, sledovaný pre aneuryzmu ascendentnej aorty
RA: hereditárne ochorenia v rodine neguje
LA: neužíva žiadne lieky
AA: neudáva
NA: neguje
SA: bezvýznamná
TO: Pacient s diagnostikovanou BAV, ľahkou kombinovanou aortálnou chybou (AVA 1,7cm2) a dilatovanou ascendentnou aortou (CT a TEE 5,3-5,4 cm). Podľa ambulantného kardiológa progresia dilatácie aorty počas posledných troch rokov. Subjektívne neudáva žiadne ťažkosti. Nezadýchava sa, bolesti na hrudníku nemá, neodpadol, srdce mu nebúši a nohy neopúchajú. Aortová chyba mu bola objavená náhodne počas pravidelnej prehliadky pred deviatimi rokmi a odvtedy je v sledovaní. Teraz prijatý za účelom chirurgického riešenia

Laboratórne výsledky:

Lab. výsledky: v norme

Zobrazovacie metódy:

Echokardiografia: Aortálne cípy – susp. BAV, Ao bulbus 4,1cm, STJ 3,9cm, ascendentná aorta 5,3cm LV nie je dilatovaná, dobrá LVEF, rýchlosť na Ao. chlopni vmax 2,5 m/s, kalk AVA 1,7cm2, cípy tenké, ľahká kombinovaná chyba, oblúk aorty nedilatovaný

Koronarografia: Kmeň ACS: bez stenóz. RIA: bez stenóz. RCX: bez stenóz. ACD: bez stenóz

CT angiografia: Rozšírenie ascendentnej aorty, šírky 54x54 mm, arcus aortae šírky pred odstupom tr. brachiocephalicus 32mm, za odstupom magistrálnych vetiev z arcus aortae šírky 23 mm. Aorta descendens šírky v kraniálnom úseku 25mm, v kaudálnom úseku 25 mm.

Diagnózy:

Dilatácia ascendentnej aorty (TEE 5,3 cm/CT 5,4 cm)
Ľahká kombinovaná chlopňová chyba bikuspidálnej aortálnej chlopne
Artériová hypertenzia 1. st. ESH/ESC (novo diagnostikovaná)

Terapia a záver:

Stratégia liečby:
Indikovaná záchovná operácia aortálnej chlopne a náhrada ascendentnej aorty.

Operačný výkon:
Annulo et valvuloplastica aortalis cum ring apertum No. 27, Substitutio aortae ascendentis cum tubular graft No. 28 – ECC: 112min, klem: 96min

Pooperačný priebeh:
Pooperačný priebeh bez významnejších komplikácií. Na 8. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 

Skratky: ACD – pravá koronárna artéria; ACS – ľavá koronárna artéria; Ao – aorta/aortálny; AVA – plocha aortálnej chlopne; BAV – bikuspidálna aortálna chlopňa; CT – počítačová tomografia; ECC – mimotelový obeh; ECHO – echokardiografia; LV – ľavá komora; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; RCX – ramus circumflexus a. coronariae sin.; RIA – ramus interventricularis anterior a. coronariae sin.; STJ – sino-tubulárna junkcia; TEE- transezofageálna echokardiografia


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

Plastika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko